Hlavní obsah

#StopCovidCZ: Sociálněprávní ochrana dětí

Článek

Existuje nějaké doporučení související se zajištěním výkonu sociálněprávní ochrany dětí v situaci těchto mimořádných bezpečnostních opatření?

Doporučení určené pro krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady a osoby pověřené k výkonu sociálněprávní ochrany dětí najdete ZDE (pozor PDF). Aktualitu k doporučení je možné nalézt ZDE.

Jak je zajišťována sociálněprávní ochrana dětí?

Po dobu trvání stavu nouze je zajišťována orgány sociálněprávní ochrany dětí v nezbytné míře, tj. zejména pokud jde o opatření nutná k ochraně života a zdraví dítěte.

Další úkoly je možné zajišťovat alternativními způsoby - např. náhrada osobního kontaktu s dítětem kontaktem vzdáleným.

Moje dítě je umístěno v zařízení ústavní péče či pěstounské péči, mohu jej v této situaci vzít k sobě či navštívit?

Všeobecně ano, bez zákonných důvodů nelze převzetí odmítnout. Při vydávání písemného souhlasu OSPOD s pobytem dítěte mimo zařízení je posuzována individuální situace dítěte a jeho vnímání celé situace.

Jak je to se svěřováním dětí do pěstounské péče?

Svěřování dětí, zejména do pěstounské péče na přechodnou dobu, je možné posuzovat individuálně, s ohledem na aktuální situaci pěstouna (např. věk či zdravotní stav pěstouna s ohledem na možné riziko přenosu nákazy), nicméně odmítnutí převzetí dítěte do péče v rozporu se zákonem není ani nadále možné.

Rodiče by nyní mohli zvažovat náhradu osobního kontaktu kontaktem vzdáleným (Skype, telefon).

Jak funguje doprovázení pěstounských rodin?

Doprovázení pěstounských rodin realizované na základě dohod o výkonu pěstounské péče je třeba i nadále zajišťovat ze strany osob pověřených k výkonu SPOD i ze strany OSPOD, je nicméně vhodné se zaměřit na aktivity, jako je poskytování poradenství nebo odborných služeb pěstounům, případně dětem.

Je žádoucí být s pěstounskými rodinami v intenzivním kontaktu a zároveň dbát na bezpečí pracovníků i samotných rodin – kontakt by měl být ale realizován na dálku (Skype,telefon).

Máme dítě ve střídavé péči, je předávání dítěte mezi rodiči nyní nějak omezeno?

Na tuto situaci se vztahuje výjimka z usnesení vlády omezující pohyb osob. Cesty za osobami blízkými nebo převzetí dítěte k pravidelnému styku s rodičem, který nemá dítě v péči, jsou povoleny.

Je však nutné zvažovat aktuální situaci rodičů a dítě zbytečně nevystavovat riziku (např. jeden rodič je v karanténě, vzdálenost mezi rodiči je velká).

Zpátky na informační rozcestník >>>