Hlavní obsah

Soudce odmítá verzi šéfa žalobců: Mluvil se mnou o kauze, kterou ovlivnil

Foto: Archiv, Seznam Zprávy

Jan Czernin je soudcem Okresního soudu v Mladé Boleslavi.

Reklama

21. 1. 13:47

Seznam Zprávy popisují případ, v němž se nejvyšší státní zástupce v soukromí přimlouval za svého přítele a zároveň z moci svého úřadu ovlivňoval trestní kauzu, na které měl jeho známý obchodní zájem.

Článek

Ve středu se nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman poprvé obsáhleji vyjádřil k podezření, že byl podjatý v trestní kauze, která se týká restitucí a podnikatelských zájmů jeho známého.

Pavel Zeman potvrdil odhalení Seznam Zpráv, že se před lety přimlouval za spřáteleného majitele penzionu Petra Habersbergera ve sporu o pozemky, které získala zpět v restituci rodina Czerninů. Později šéf žalobců opakovaně zasáhl do souvisejícího soudního případu, který může ve výsledku jeho známému pomoci.

Kvůli svému příteli se Zeman třikrát sešel se soudcem Janem Czerninem, vzdáleným bratrancem restituenta, který sporné pozemky získal.

Při zpětném popisování těchto schůzek z roku 2014 se však Zeman a Czernin neshodují na klíčové věci – zda se bavili o trestní kauze, kterou nejvyšší státní zástupce následně podstatným způsobem ovlivnil. Jde tedy o zásadní informaci pro posouzení Zemanovy nestrannosti.

V tomto případě šlo o trestní stíhání dvou pražských úřednic, jejichž rozhodnutí fakticky otevřelo cestu k restitucím některých historických majetků rodu Czerninů. Zeman pomohl třikrát zvrátit osvobozující verdikty, když se dovolával k Nejvyššímu soudu. Ten mu vždy vyhověl. Výsledný rozsudek pak dává šanci jeho příteli, že se restituce přehodnotí a on se dostane k pozemkům.

Nejvyšší žalobce ve středečním prohlášení napsal, že na schůzkách „o informacích z trestního řízení nebyla vedena žádná komunikace“.

Podle Jana Czernina ale Pavel Zeman v tomto případě neříká pravdu. V rozhovoru pro Seznam Zprávy, který se uskutečnil po e-mailu, soudce zopakoval, že o tehdy zahájeném trestním stíhání úřednic mluvili, a to na druhé a třetí schůzce. Nejvyšší žalobce Zeman podle něj nejprve slíbil, že se o případu bude v rámci svých možností informovat.

„Skutečně se také znovu, potřetí ozval a mluvil o nových informacích z trestního řízení jako o zjištěných tímto způsobem, nikoli již jen z tisku,“ uvedl Jan Czernin.

Pavel Zeman vám vytýká, že jste zveřejnil informace o schůzkách s ním až po více než šesti letech. Tvrdí, že jste měl konat ihned, pokud jste měl pochybnosti o jeho jednání. Proč jste čekal tak dlouho?

K této otázce jsem se už vyjádřil. Postupně ve mně zrálo rozhodnutí vyjít s událostmi na veřejnost, když Pavel Zeman opakovaně zasahoval do trestního řízení, ačkoli musel být podle mého přesvědčení pro poměr k celé věci osobně podjatý. Doufal jsem, že budou úřednice magistrátu osvobozeny i přes podaná dovolání a že nebude nutné informace zveřejňovat. Nebylo pro mě jednoduché se ke zveřejnění odhodlat z lidského i profesního hlediska. Po všech třech schůzkách jsem se cítil i sám provinile, že jsem přijímal informace od nejvyššího státního zástupce o trestním řízení vedeném proti úřednicím magistrátu a o kauze s ním hovořil.

Při srpnové schůzce sice Pavel Zeman sděloval, že má znalosti jen z tisku. Rovněž však sdělil, že se o trestní kauze bude jako nadřízený státní zástupce u nižších orgánů činných v trestním řízení informovat v míře, jaké může, a poté se opět ozve. Skutečně se také znovu, potřetí ozval a mluvil o nových informacích z trestního řízení jako o zjištěných tímto způsobem, nikoli již jen z tisku. Každopádně jsme již šli do určitých větších podrobností.

Konečně jsem si uvědomoval rovněž skutečnost, že informace mohou významně otřást důvěryhodností justice. To jsem si rozhodně nepřál.

Podle nejvyššího státního zástupce schůzky neproběhly tak, jak to popisujete v čestném prohlášení z loňského října. Doslova píše o „dezinterpretaci“. Trváte na svém popisu těchto setkání?

Na popisu setkání naprosto trvám. Prohlášení zveřejněné na vašem webu si každý může přečíst. Na dvou stranách textu popisuji jen fakta. Kromě popisu neverbálního jednání nejvyššího státního zástupce na závěr třetí schůzky nenacházím žádnou interpretaci a i zde šlo o pouhý popis.

Teprve na třetí straně vyjadřuji velmi stručně, ve třech větách určité hodnocení, bez něhož by prohlášení neobsahovalo důvod, proč jej činím. V první větě je uvedeno hodnocení popsaných skutečností, že šlo o snahu napomoci dohodě mezi panem Habersbergerem a mým vzdáleným bratrancem, kde ještě uvádím slova „za využití své autority“. Jsem přesvědčen, že člověk v tak vysoké justiční funkci požívá jednoduše své autority z titulu této funkce i v jiných vztazích a při jiném svém jednání než jen při vlastním výkonu své funkce. Takto jsem osobu Pavla Zemana při setkáních rovněž vnímal a s patřičnou úctou se k němu choval. Naopak se domnívám, že slovu „autorita“ dává nejvyšší státní zástupce ve svém vyjádření ze dne 20. 1. 2021 na stránkách svého úřadu (Nejvyššího státního zastupitelství) naprosto jiný význam, když se ohrazuje proti tomu, že by měl vystupovat „z vrchnostenské pozice“. Toto jsem neuvedl, ostatně Pavel Zeman ani není mým nadřízeným, nicméně vysoké autority ze své funkce nepochybně požívá. Konečně jsem vyjádřil své přesvědčení, že Pavel Zeman musel být podjatý k tomu, aby působil v trestním řízení zpochybňujícím nějakým způsobem restituci majetku, o který měl pan Habersberger dlouhodobě zájem.

Šéf žalobců kromě jiného napsal, že „o informacích z trestního řízení nebyla vedena žádná komunikace“. Podle vašeho prohlášení jste se však o trestním řízení v kauze občanství J. C. bavili, a to na druhé schůzce v srpnu 2014.

O trestním řízení jsme se bavili na druhé a třetí schůzce. Při každé ze schůzek P. Z. uvedl, odkud informace údajně má. Při druhé schůzce údajně jen z tisku. Při třetí schůzce již od nižšího orgánu činného v trestním řízení. Bližší informace jsem uvedl již při odpovědi na první otázku.

Šéf Unie státních zástupců: Schůzky byly nevhodné, Zeman se ale neprovinil

Na středeční prohlášení nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana zareagoval také prezident Unie státních zástupců Jan Lata:

„Je třeba zdůraznit, že státní zástupce je ve své funkci dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu. Považujeme proto za nevhodné, že nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman inicioval soukromé jednání, které mělo řešit spory jeho přítele s příbuzným Jana Czernina. Nebylo však zjištěno, že by Pavel Zeman zneužil pravomoci státního zástupce. Dovolání v trestní věci, která nepřímo souvisela s předmětnými majetkovými spory, bylo vyvoláno Obvodním státním zastupitelstvím pro Prahu 1, nikoli Nejvyšším státním zastupitelstvím, a Nejvyšší soud mu dal třikrát za pravdu. Také vzhledem k tomu, že věc se na veřejnost dostala až šest let poté, nevidíme důvod ji nad rámec právě řečeného jakkoli dále komentovat.“

Pavel Zeman zdůrazňuje, že na schůzkách nevystupoval jako nejvyšší státní zástupce. Jak jste to vnímal vy?

Na otázku jsem rovněž již odpověděl výše. S nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem jsem se setkal vůbec poprvé při první schůzce a na následujících dvou. Vnímal jsem jej tedy jako významného funkcionáře justice, který se mnou žádá něco, byť soukromého, probrat.

Domnívám se, že takto vůbec neměl jednat. Navíc uzavření nějaké dohody výhodné pro pana Habersbergera by ze strany rodiny Czerninů v dané situaci bylo činěno pod tlakem trestního řízení zpochybňujícího restituci, což si přinejmenším snad musel být také Pavel Zeman vědom.

Někdo by mohl namítnout, že jako vzdálenému bratranci restituenta Karla Eugena Czernina vám záleží na tom, aby soudy dopadly v jeho prospěch, tedy opačně, než jak usiluje státní zastupitelství. Nemůžete být vůči Pavlu Zemanovi zaujatý? Myslím i v popisu schůzek.

K pravdivosti popisu schůzek jsem se již vyjádřil. Praxí soudce prvního stupně jsem získal dost citlivosti v přesném popisu skutečností zjišťovaných z dokazování.

Informoval jste o vašem prohlášení předsedu vašeho soudu?

O mém prohlášení jsem informoval místopředsedu soudu pro civilní úsek, ve kterém pracuji.

Jste připraven svá tvrzení zopakovat, pokud se budou dál řešit?

Jsem připraven své čestné prohlášení zopakovat před ministryní spravedlnosti nebo v jakémkoli řízení, respektive svědecky vypovídat.

Jan Czernin

Jan Czernin je soudcem na civilním úseku Okresního soudu v Mladé Boleslavi. Pochází z vedlejší, vinořské větve šlechtického rodu Czerninů. Jeho nejstarší bratr Tomáš je prvním místopředsedou TOP 09.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované