Hlavní obsah

Společenský rádce pro návrat z jeskyně mezi lidi, 1. část

Jan Lipold
šéfkomentátor
Foto: M. Schäferová: Společenské ABC

Bude to náročné.

1. 5. 2020 21:20

Zdroje: 1. Opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky, 2020. 2. Marie Schäferová: Společenské ABC, vydal Masarykův lidovýchovný ústav v edici Domácí učení, 30. léta 20. století.

Článek

Nouzový stav zahnal obyvatelstvo do izolace. Obnova člověka jako společenského tvora bude obtížná. Nesmí se postupovat překotně, je potřeba začít od druhdy nejzákladnějších samozřejmostí.

Zdánlivých samozřejmostí. Byly to vůbec samozřejmosti?

Zalezli jsme do brlohů. Odvykli fyzickému kontaktu s jinými bytostmi vyjma vyvolených, se kterými sdílíme své domácí jeskyně a svou otřesenou důstojnost. Telemosty a videokonference, jakkoli se jejich účastníci obvykle musí alespoň nějak obléct, nemohou fyzickou zkušenost zdaleka nahradit. Totéž platí o ojedinělých pochůzkách za offline nákupy i o řídkých setkáváních s orouškovanými jedinci v MHD či na vymetených pracovištích.

Co si budeme namlouvat – kapku pustneme. Snad jen navenek, ne v nitru!

Poustevník Onufrius spatřil člověka po šedesáti letech samoty na poušti a v tom okamžiku ho vytesal Matyáš Bernard Braun. Dokonale zachytil úlek, vnitřní neklid a napětí svalů. (Onufrius se dívá směrem, ze kterého k Braunovu Betlému přicházeli lázeňští hosté z Kuksu.)

Foto: Jan Lipold, Seznam Zprávy

Onufrius spatřil člověka.

Také abychom tak nedopadli. Šedesát let karantény asi nehrozí, ale po dvou měsících bez holiče, zato ve společnosti ledničky a obrazovky může být úlek, vnitřní neklid a napětí svalů při setkání s člověkem běžnou diagnózou. Pro vás i pro druhou stranu.

Proto je nejvyšší čas zapracovat na svém zespolečenštění. Napřed alespoň teoreticky. Poradíme, jak na to. Nejdřív zlehka, v dalších dílech dojde i na vyspělejší etiketu.

Za prvé si připomeňme: Fyzický kontakt znamená víc, než že vás někdo slyší a vidí na displeji. Zapojují se další smysly. Tím vyniká imperativ harmonie lidské osobnosti a stupňují se nároky na jeho dosažení.

Foto: M. Schäferová: Společenské ABC

Čistota = sloup morálky.

Ale nemá cenu do toho jít na sílu:

Foto: M. Schäferová: Společenské ABC

Triumf se nekoná.

Naopak hrozí, že chatrné kosmetické maskování vás učiní nápadnými. Jako by si právě zachráněný trosečník na pustém ostrově, aby nedělal ostudu, nasadil rokokovou paruku.

Foto: M. Schäferová: Společenské ABC

Špinavý krk vyniká.

Ještě jednou si zopakujme pojmy a definice:

Foto: M. Schäferová: Společenské ABC

Neroztrhané prádlo.

Takže asi takhle (ale to předbíháme):

Foto: M. Schäferová: Společenské ABC

Pozor, to je meta, ke které jsme se zatím zdaleka nedopracovali.

Důležité je osvojit si napřed klíčové hygienicko-etiketní směrnice, například:

Foto: M. Schäferová: Společenské ABC

Nemyslitelné.

Teprve pak se můžeme odvážit mezi lidi. Další lekce, určená pokročilejším, se věnuje pohybu a vůbec naší existenci hodné toho slova na ulicích.

Foto: M. Schäferová: Společenské ABC

Nehromadíme se.

Foto: M. Schäferová: Společenské ABC

Buďme nenápadni.

Nejčastější chyby a nešvary chůze se pobytem v izolaci, kde člověk pendluje tak akorát mezi kuchyní, koupelnou a ložnicí a jogging na balkoně to nevytrhne, dále prohlubují. Je potřeba systhematického trainingu ve smyslu následujících zjištění a jejich nápravy:

Foto: M. Schäferová: Společenské ABC

Tělo se zbytečně otřásá.

Toto je důležité:

Foto: M. Schäferová: Společenské ABC

Neodhazujeme pecky.

První část společenského průvodce na cestu z karantény můžeme shrnout touto zásadou:

Foto: M. Schäferová: Společenské ABC

Až odložíme roušku, omrzelý obličej bude vidět.

V příštím díle: Návrat z jeskyně 2. Jíme tiše, nemlaskáme, nefuníme.

Sdílejte článek
Související témata:

Doporučované