Hlavní obsah

Statistici: sklizeň obilovin a řepky bude letos nižší než loni

Ilustrační fotografie.

Reklama

3. 7. 2020 10:52

Sklizeň základních obilovin by měla letos oproti loňskému roku klesnout o 3,3 procenta na 6,784 milionu tun. Řepky by měli zemědělci sklidit 1,135 milionu tun, meziročně o 1,9 procenta méně.

Článek

První odhady sklizně dnes zveřejnil Český statistický úřad. „Zejména menší zemědělci jsou ve svých odhadech hektarových výnosů zatím opatrní, což může souviset s nedostatkem srážek z počátku jara či obavami z poškození porostů vlivem dalšího průběhu počasí,“ uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.

„Prvotní odhady sklizní bývají často spíše pesimističtější, než jaká je nakonec sklizeň finální. V uplynulých letech tomu tak v řadě případů bylo,“ upozorňuje ekonom Lukáš Kovanda.

Nejpěstovanější plodinou na českých polích je letos pšenice ozimá, která zabírá třetinu z celkové osevní plochy. Statistici ale očekávají, že její sklizeň letos klesne téměř o šest procent na 4,445 milionu tun. Důvodem je snížení osevní plochy zhruba o pět procent a také nižší hektarový výnos. Pšenice jarní se podle odhadů sklidí 103 000 tun, o 7,3 procenta více než loni.

Úroda ječmene jarního vzroste mírně na 1,081 tuny, ječmene ozimého by naopak mělo být sklizeno asi 625 000 tun, tedy o tři o procenta meziročně méně. Díky rozšíření osevní plochy by na 159 000 tun měla vzrůst produkce žita. Úroda ovsa pak má být asi o pětinu vyšší, zemědělci by ho měli sklidit 164 000 tun. Sklizeň tritikale, tedy křížence žita a pšenice, má podle odhadů vzrůst o šest procent na 207 000 tun.

Odhad sklizně základních obilovin je letos 2,5 procenta nižší ve srovnání s průměrem za posledních deset let. „Z dlouhodobého hlediska plochy oseté základními obilovinami klesají. Ve srovnání s rokem 2010 jsou jejich výměry nižší o 100 tisíc hektarů. Výrazný je zejména úbytek ploch jařin, zatímco plochy ozimů jsou téměř na stejné úrovni,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ Renata Vodičková. Jejich hektarový výnos má být navíc nižší o dvě procenta.

Řepka letos zabírá 15 procent z celkové osevní plochy. Proti loňsku se ale výměra snížila o tři procenta na 368 000 hektarů. To je také důvod, proč by i přes očekávaný vyšší výnos měla úroda řepky letos klesnout.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované