Hlavní obsah

Konec prázdnin? Jak je to se statusem studenta, zdravotním a sociálním

Foto: Shutterstock.com/Jacob Lund

Ilustrační foto.

Reklama

26. 8. 2021 15:09

Od prvního září se do lavic vracejí žáci a studenti. Ti, co na jaře úspěšně zakončili střední školu, nemuseli častokrát celé prázdniny řešit sociální a zdravotní pojištění. Jenže právě v září častokrát končí status studenta.

Článek

Konec studenta znamená konec řady výhod. Co v takovém případě dělat?

Možností je hned několik. Zatímco sociální pojištění je nutné platit si až v momentě, kdy člověk vydělává, platbě zdravotního se jen tak někdo nevyhne. SZ Byznys přináší přehled možností, které po studiu čerství absolventi mají – a jaké povinnosti je čekají.

Co se v článku dozvíte?

Jak je to při…

…pokračování ve studiu

  • Jak je to v případě, že dokončíte jeden stupeň vzdělávání a pokračujete na další.

…zakončení studia na podzim

  • Maturujete nebo skládáte státní závěrečné zkoušky až v podzimním termínu? Status studenta vám zůstává.

…konci studia

  • Už nechcete pokračovat ve studiu, ale plánujete začít pracovat? Počítejte se zdravotním a sociálním pojištěním.

…podnikání a zaměstnání

  • Co vás po škole čeká v práci v souvislosti s pojištěním.

… statusu OBZP a úřad práce

  • Nepokračujete ve studiu, ale ještě nemáte práci? Nepřijděte zbytečně o peníze.

…dřívějším ukončení studia

  • Jak to je v případě, že nedokončíte školu?

Ukončení střední školy a další studium

Nejjednodušší situaci mají studenti, kteří na jaře zakončili studium a pokračují v něm na vyšším stupni vzdělávání.

Možností je několik. Například maturita a následné studium na vysoké či vyšší odborné škole, bakalářské státnice a navazující magisterský obor a podobně. V těchto případech nemusíte prakticky nic řešit. Zůstává vám status studenta a nemusíte platit sociální a zdravotní pojištění. To samé platí také v případě, že pokračujete na jazykovou školu.

Jedinou věc, na kterou nesmíte zapomenout, je řádně se zapsat ke studiu.

Maturita nebo státnice v září

Status studenta vám zůstává také v případě, že zakončujete studium až v září. Pokud se vám nevydařila maturita a musíte jít na opravný termín, studentský status vám zůstává až do 31. srpna. Přepokládá se totiž, že se student připravuje na maturitní zkoušku. Jestliže tedy během letních prázdnin nezačnete pracovat nebo nebudete v evidenci uchazečů o zaměstnání, pojištění za letní prázdniny zpětně nikdo vymáhat nebude.

Pokud poté nastupujete na vysokou školu, nic se pro vás nemění a zdravotní ani sociální nemusíte řešit. Obdobně to funguje při zakončení vysoké školy. Nezapomínejte nicméně na to, že pro status studenta nesmíte být starší 26 let.

Jiná situace je v případě, pokud byla vaše maturita odložená, například ze zdravotních důvodů. V takovém případě zůstává status studenta až do dne konání samotné zkoušky.

Kdo je z pohledu sociálního zabezpečení studentem

Studentem je osoba, která se studiem soustavně připravuje na budoucí povolání, nejdéle však do 26 let věku. Za zmíněnou přípravu se považuje zejména:

  • Studium na středních, vyšších odborných a vysokých školách v České republice v prezenční formě (nesmí zároveň vydělávat v rozsahu zakládajícím účast na pojištění nebo pobírat podporu v nezaměstnanosti či podporu při rekvalifikaci).
  • Studium na středních nebo vysokých školách v cizině, studium na zahraničních školách nebo studium ve vysokoškolském studijním programu zahraniční vysoké školy na území České republiky.
  • Teoretická a praktická příprava na zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost pro osoby se zdravotním postižením, prováděná podle předpisů o zaměstnanosti.
  • Studium v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou ve vzdělávacích institucích, které jsou vedeny v seznamu MŠMT (pouze pro osoby se středním vzděláním s maturitní zkouškou, které úspěšně vykonaly první maturitní zkoušku v kalendářním roce, ve kterém zahajují jednoletý kurz cizích jazyků).

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Zakončení studia bez pokračování

Složili jste úspěšně absolventské zkoušky nebo maturitu a nechystáte se dál studovat? V tom případě za vás stát platí i během července a srpna. Od září už vás pojištění chtě nechtě bude zajímat.

Po dokončení vysoké školy je lhůta, po kterou jste považováni za studenta, kratší. Konkrétně je to jeden měsíc po úspěšném absolvování státních závěrečných zkoušek (nikoliv od promoce).

Ukončení školy a nástup do zaměstnání

Dostudovali jste a rozhodli se nastoupit do zaměstnání? Ztrácíte tím logicky studentský status. Sociální a zdravotní za vás odvádí zaměstnavatel a vy tak nemusíte nic řešit.

Dokončené studium a podnikání

Další možností je začít vlastní podnikání. Se ztrátou statusu studenta už nebudete moci podnikat na vedlejší výdělečnou činnost, ale pouze na činnost hlavní.

To znamená, že ihned po začátku podnikání budete muset začít platit minimální měsíční zálohy na oba typy pojištění. Předtím je nutné si založit živnost a nahlásit se jak na zdravotní pojišťovně, tak na okresní správě sociálního zabezpečení.

Osoba bez zdanitelných příjmů, nebo úřad práce?

Nemáte žádný podnikatelský nápad a neoslovila vás ani nabídka na pracovním trhu? Pokud se vás přesně tohle týká (a samozřejmě dál nestudujete), stává se z vás osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP).

Do osmi dnů od zaniknutí statusu studenta se musíte nahlásit u své zdravotní pojišťovny. S tím se pojí povinnost platit zdravotní pojištění (13,5 % z minimální mzdy), pro rok 2021 to je 2052 korun.

Jak se takovému placení vyhnout? Registrujte se na úřadu práce. S největší pravděpodobností nedostanete žádnou podporu v nezaměstnanosti, museli byste totiž být účastníky sociálního pojištění alespoň 12 měsíců v posledních dvou letech.

Vyhnete se ale placení zdravotního, které byste jako OBZP museli pravidelně hradit. Na úřad práce nezapomeňte přinést občanský průkaz a doklad o dokončeném vzdělání.

Studium ukončené dříve

Poslední variantou je zanechání studia, nebo vyloučení z vysoké školy. V takovém případě se musíte také do osmi dnů hlásit u své zdravotní pojišťovny a od dalšího měsíce platit zdravotní pojištění.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované