Hlavní obsah

#StopCovidCZ: Studie kolektivní imunity SARS-CoV-2-CZ-Preval?

Článek

Co je studie kolektivní imunity SARS-CoV-2-CZ-Preval?

Cílem studie je zjistit, jak velké množství lidí se s infekcí koronavirem setkalo, aniž by se u nich projevily symptomy. Studie poskytne další poznatky o šíření a průběhu onemocnění COVID-19 v rámci ČR a napomůže při rozhodování o následných opatřeních během pandemie. Podrobnosti lze najít na webu covid-imunita.uzis.cz

Kdo se studie může zúčastnit?

Zúčastnit se mohou osoby od 18 do 89 let (v Praze a Brně i děti od 8 do 17 let) s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR, bez akutních zdravotních potíží, bez zvýšené teploty, bez příznaků či potvrzené diagnózy COVID-19 a bez nařízené karantény.

Ve kterých městech bude testování probíhat?

V Praze, Brně, Olomouci, Litoměřicích, Litovli a Uničově, podrobnosti k jednotlivým městům viz dále.

Budu muset vyšetření uhradit?

Ne. V rámci této studie je vyšetření zdarma.

Dostanu za účast ve studii finanční odměnu?

Ne. Za účast ve studii nedostanete žádnou peněžní odměnu.

Jak bude vyšetření probíhat?

Před odběrem je účastníkovi změřena teplota bezdotykovým teploměrem, účastník vyplní a podepíše informovaný souhlas, souhlas se zpracováním osobních údajů a vyplní krátký dotazník. Poté bude realizován odběr krve (kapilární nebo žilní dle lokality). Výsledek vyšetření bude znám přibližně do půl hodiny. V případě, že test protilátky neprokáže, testování je ukončeno. V případě nálezu protilátek bude proveden ještě výtěr z nosohltanu.

Je vyšetření bolestivé?

V obou případech (kapilární i žilní odběr) bude porušena celistvost kůže, vyšetření tedy může být mírně bolestivé.

Jaké jsou podrobnosti k odběru v Praze?

Odběr krve bude probíhat kapilárně (z bříška prstu) na jedné ze tří lokalit:

Náměstí míru Praha 2 – stan vyhrazen pro dospělou populaci ve věku 18-59 let, v čase 10-20h

Zíkovy sady - vedle budovy Ministerstva zdravotnictví - stan vyhrazen pro dospělou populaci ve věku 18-59 let v čase 10-20h.

Kateřinská zahrady (v areálu Psychiatrické kliniky VFN) – v čase 10-15h otevřeno jen pro osoby starší 60 let, v čase 15-20h pro děti a dorost (8-17 let) (doprovod dítěte může být testován společně s dítětem)

Jaké jsou podrobnosti k odběru v Brně?

Odběr krve bude probíhat kapilárně (z bříška prstu) na jedné ze dvou lokalit:

Moravské náměstí a Bohunice Parkoviště před Kampusem v čase 8-10h pouze starší 60ti let, v čase 10-18h všichni dospělí (včetně důchodců)

Jaké jsou podrobnosti k odběru v Litoměřicích?

Odběr krve bude probíhat kapilárně (z bříška prstu) na Mírovém náměstí v čase 8-10h pouze starší 60ti let, v čase 10-18h všichni dospělí (včetně důchodců)

Jaké jsou podrobnosti k odběru v Olomouci?

Odběr krve bude probíhat primárně ze žíly v jednom ze dvou odběrných stanů v prostoru před hypermarketem Globus (vedle Olomouc City) Pražská ul. 39/248 v čase 8-10h pouze starší 60ti let, v čase 10-18h všichni dospělí (včetně důchodců). V případě, že odběr krve ze žíly nebude možný (např. z důvodu odmítnutí účastníka bude odběr proveden kapilárně - z bříška prstu)

Jaké jsou podrobnosti k odběru v Litovli?

Účast je pouze pro osoby z Litovle a blízkého okolí. Odběr krve bude probíhat primárně ze žíly ve stanu před supermarketem Billa, Příčná 1263/4 v čase 8-10h pouze starší 60ti let, v čase 10-18h všichni dospělí (včetně důchodců). V případě, že odběr krve ze žíly nebude možný (např. z důvodu odmítnutí účastníka bude odběr proveden kapilárně - z bříška prstu).

Jaké jsou podrobnosti k odběru v Uničově?

Účast je pouze pro osoby z Uničova a blízkého okolí. Odběr krve bude probíhat primárně ze žíly ve stanu na náměstí Osvobození, GPS: 49.7745625N, 17.1208206E v čase 8-10h pouze starší 60ti let, v čase 10-18h všichni dospělí (včetně důchodců). V případě, že odběr krve ze žíly nebude možný (např. z důvodu odmítnutí účastníka bude odběr proveden kapilárně - z bříška prstu). GPS souřadnice jsou uvedeny i na webu covid-imunita.uzis.cz

Kdy se dozvím výsledky testu a co se bude dít dál?

Výsledek Vám bude sdělen pracovníkem, který provedl odběr, přibližně do půl hodiny od zahájení testu. Pokud bude negativní, bude testování ukončeno.

Co když bude výsledek testu pozitivní?

V případě pozitivního testu protilátek bude neprodleně proveden ještě výtěr z nosohltanu, který se odešle k dalšímu vyšetření do laboratoře. (výtěr je možné odmítnout, ale tato osoba bude nahlášena na Krajskou hygienickou stanici) Do doby, než účastník obdrží oznámení o výsledku vyšetření výtěru z nosohltanu, je vhodné, aby dodržoval protiepidemická opatření (dostane informační letáček). Výsledek bude účastníkovi sdělen telefonicky laboratoří (v případě negativního výsledku) nebo krajskou hygienickou stanicí (v případě potvrzení pozitivity), a to v řádu několika dní po odběru. Pokud bude výsledek vyšetření z výtěru negativní, tak to znamená, že jste se s virem SARS-CoV-2 s největší pravděpodobností setkal(a) již dříve, ale již nejste nakažlivý(á) a není třeba dodržovat další zvláštní opatření. Pokud bude výsledek pozitivní, budete informováni o dalším postupu.

K čemu vyšetření tzv. rapid testem slouží?

Rapid-testem se detekuje přítomnost protilátek proti viru SARS-CoV-2. Nelze jím detekovat časnou infekci, protilátky se objeví patrně po dvou týdnech od případné infekce.

Je možné, že se tímto vyšetřením přítomnost protilátek proti viru SARS-CoV-2 nerozpozná?

Přestože je citlivost nabízeného testu relativně vysoká, může dojít k situaci, že přítomnost protilátek proti viru není rozpoznána. Proto je velmi důležité, abyste bez ohledu na výsledek testu při výskytu příznaků onemocnění COVID-19 konzultoval(a) svůj zdravotní stav se svým praktickým lékařem nebo krajským hygienikem.

Jak bude nakládáno s odebraným vzorkem?

Odebraný biologický materiál (kapilární krev) bude sloužit pouze pro účely vyšetření a bude po jeho vyhodnocení zničen a nebude uchováván. Odebraný vzorek žilní krve bude zpracován v laboratoři a bude v něm zjišťována přítomnost protilátek a nebo dalších znaků nemoci náročnějšími laboratorními metodami. K tomuto účelu bude Váš vzorek uložený v biobance Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP a FNOL (ÚMTM) do jeho spotřebování.

Co se stane s výsledkem vyšetření?

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) ve spolupráci s poskytovatelem zdravotních služeb, který provede vyšetření a povede k němu dokumentaci podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), studii vyhodnotí.

Zpátky na informační rozcestník >>>