Hlavní obsah

Sucho je extrémní, nepalte letos čarodějnice, prosí hasiči

Foto: Seznam Zprávy

„V Česku je nejhorší sucho za posledních 500 let. Pojďme letos čarodějnice nepálit, prosím,“ žádají hasiči.

Reklama

29. 4. 2020 11:50

Hasiči žádají lidi, aby se letos obešli bez pálení čarodějnic. Kvůli katastrofálnímu suchu hrozí extrémní riziko požárů.

Článek

Všeříkající obrázek rukou sepjatých v naléhavé prosbě přidal ke svému sdělení na sociální síti mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. A napsal: „V Česku je nejhorší sucho za posledních 500 let. Pojďme letos čarodějnice nepálit, prosím. Stejně uschnou. A hasiči vám poděkují.“

Vatry se mají po celé zemi rozhořet ve čtvrtek. Hasiči doufají, že se tak nestane. „Počasí před oslavami čarodějnic hraje největší roli v nárůstu požárů. Pokud je před 30. dubnem dlouho sucho a je teplo, dojde k požáru mnohem snáz, než když je půda prosáklá vodou. Stejně tak je nebezpečný silný vítr, který žhavé uhlíky rozfouká po okolí a snadno tak chytne třeba suchá tráva,“ vysvětlila Kavkova kolegyně Nicole Studená.

Pokud se lidé přesto rozhodnou ohně zakládat, měli by se podle ní striktně držet základních pravidel. A upozorňuje, že je nutné dodržovat i povinnosti, které jsou ukotvené v zákonech.

„Je nutné vše zabezpečit tak, aby se situace nevymkla kontrole a nevznikl požár. V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti mohou být lidé postiženi pokutou až do výše 20 tisíc korun, pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši 25 tisíc korun,“ doplnila Studená.

Pokud je pálení čarodějnic organizované a pojaté jako veřejná akce, musí ji pořadatel hasičům předem oznámit. A sdělit jim rovněž, jaká protipožární opatření přijal. V kompetenci hasičů je pak nařídit organizátorům zajistit další bezpečnostní záruky. Anebo pálení čarodějnic úplně zakázat.

Dubnové sucho je katastrofální.

Každopádně všem, kdo se chystají ve čtvrtek zapalovat ohně, doporučují hasiči věc předem ohlásit, a to prostřednictvím aplikace na internetu https://paleni.izscr.cz/.

S pálením čarodějnic je totiž každoročně spjatý další fenomén, a sice plané poplachy. „Nahlášením se zamezí zbytečným výjezdům k domnělým požárům, neboť během čarodějnic hasičům obvykle narůstá počet planých poplachů. Opodstatněná je také domluva s dobrovolnými hasiči v dané obci, aby na místo pálení dohlíželi. Nahlášení je opravdu jednoduché, rychlé, ale co víc, pomůže krajskému operačnímu a informačnímu středisku a samotným hasičům předejít planým výjezdům a naopak, v případě nutnosti urychlí zásah jednotek,“ konstatuje mluvčí.

Co (ne)dělat při pálení čarodějnic

Hasiči radí, jak pálit čarodějnice, aniž by došlo k neštěstí.

1) Vatra nejméně padesát metrů od lesa. Místo pro rozdělávání ohně musí být bezpečně izolované od hořlavých materiálů a ohraničené pruhem širokým nejméně 1 metr, kde nesmějí být jakékoliv hořlaviny. Pozor je nutné dát i na kořeny stromů a keřů. Od kraje lesních porostů musí být vzdálenost minimálně 50 metrů, v případě stohu je třeba dodržet odstup minimálně dvojnásobný, 100 metrů. Zcela zakázané je například rozdělávání ohně ve vysoké suché trávě nebo na strništi. Potřebný je rovněž odstup od domů nebo hospodářských budov. Kvůli jiskrám z vysoké vatry hrozí například zapálení střechy. Pro zajímavost lze v této souvislosti připomenout nařízení platné z doby Josefa II., kdy bylo povolené pouze jedno obecní ohniště za vsí v bezpečné vzdálenosti od nejbližšího stavení.

2) I slabý vítr je riskantní. Při umísťování ohniště je nutné věnovat pozornost počasí. Sledovat směr a sílu větru. I slabý vítr může způsobit rozšíření ohně na okolní porosty nebo domy. Při silném větru a v době velkého sucha oheň venku raději vůbec nerozdělávejte.

3) Pozor na zhroucení hranice. Hranici z polen je potřeba stavět tak, aby byla stabilní a nehrozilo její zhroucení do stran. Jinak se mohou plameny rozšířit do okolí a vymknout se kontrole.

Foto: Intersucho

Mapa ukazuje, kde je v Česku aktuálně nejhorší sucho. Čím tmavší odstín červené, tím větší sucho.

4) Žádný benzín nebo líh. Při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky – benzín, naftu či líh. V minulosti došlo k řadě vážných zranění proto, že se účastníkům oslav nechtěl oheň rozhořet. Případně se jim zdál příliš malý. A proto použili tyto vysoce hořlavé látky. Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné popáleniny. Navíc podle zákona o ochraně ovzduší v otevřených ohništích nelze pod hrozbou vysokých pokut spalovat žádné chemické látky. Daleko méně riskantní a ve výsledku stejně efektivní je použití pevného podpalovače – známého jako PePo, který má stabilní výhřevnost a především při jeho použití v okolí nevznikají vysoce hořlavé plyny.

5) Rodiče mají povinnost zajistit bezpečí dětem. Při pálení ohňů musí být vždy přítomný alespoň jeden člověk starší 18 let. I rodiče mohou být podle zákona o požární ochraně postiženi pokutou v případě, že z hlediska požární ochrany zanedbají dohled nad svými dětmi.

6) Připravte si vodu nebo písek. Oheň se nesmí ponechat ani na okamžik bez dozoru. Hlídejte ho, aby nedošlo k nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru. Mějte nachystaný dostatek vody, případně písek nebo hlínu, pro případ, že by se oheň vymykal kontrole. I proto je dobré umístit ohniště v blízkosti vodního zdroje. Příjezdové cesty vedoucí k místu pálení musí být průjezdné.

Foto: HZS Libereckého kraje

Opustit ohniště je možné až ve chvíli, kdy je dokonale vyhaslé.

7) Neodcházejte, dokud není ohniště zcela vyhaslé. Opustit místo pálení je možné až poté, co je ohniště důkladně uhašené – prolitím vodou nebo zasypáním zeminou. I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky. Poryv větru je znovu rozdmýchá a oheň roznese do okolí. Hasiči musejí každý rok dohašovat ohniště, která byla ponechaná bez dozoru svému osudu. Nejednou tak dojde ke vzniku drobných požárů.

8) Zastav se, lehni si a kutálej se! Oblíbenou zábavou je přeskakování vater. Může způsobit, že se vznítí část oděvu. Pokud v tomto případě nemáte po ruce dostatek vody nebo jiné hasební látky, je vhodné použít pravidlo „Zastav se, lehni si a kutálej se!“

9) Hoříte-li, neutíkejte. Pokud vám hoří oděv, neutíkejte. Během či chůzí se oheň ještě více rozšíří. Okamžitě si lehněte na zem a chraňte si obličej dlaněmi – dlaně nepřikládejte na tvář pouze v případě, že hoří rukávy oblečení. Válejte se, dokud plameny neuhasnou. Válením se zamezí přístupu kyslíku potřebného k hoření. Je-li po ruce deka nebo jiná vhodná textilie (nesmí to být textilie z umělých látek), lze ji také použít k uhašení hořícího oděvu.

10) Raději bez pyrotechniky. Dalším rizikem je zábavní pyrotechnika, která se těší čím dál větší oblibě. Světlice, rachejtle a petardy mohou být při nesprávném použití velice nebezpečné a mnohdy způsobí nejen požár a majetkové škody, ale i vážná zranění. V první řadě používejte výhradně pyrotechniku uvedenou legálně do oběhu, podomácku vyrobené pyrotechnice se ve vlastním zájmu vždy vyhněte. Při používání zábavní pyrotechniky se striktně držte přiloženého návodu k použití. Pyrotechniku odpalujte co nejdále od míst, kde by mohl snadno vypuknout požár. Pozor zejména na střechy blízkých budov, ale i na suchou trávu nebo stoh slámy, který rachejtle rozžhavená do vysokých teplot snadno zapálí. Rozhodně nevhazujte zábavní pyrotechniku do ohně. Zvláště nebezpečná je situace, kdy se zábavní pyrotechnikou manipulují lidé pod vlivem alkoholu nebo drog. Pyrotechnika rozhodně nepatří do rukou dětem.

Reklama

Doporučované