Hlavní obsah

Technická univerzita Ostrava pomáhá s proměnou regionu

Foto: Getty Images

Ilustrační snímek.

Reklama

5. 11. 2020 23:16

Podoba VŠB - Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO), která si letos připomíná 75 let od počátku svého působení v krajském městě, se v posledních desetiletích výrazně proměnila.

Článek

Z univerzity zaměřené kvůli těžbě uhlí především na hornictví a hutnictví se přerodila v polytechnickou vysokou školu, která propojuje technické, ekonomické, přírodovědné i umělecké obory. Výrazně se soustředí také na výzkum a spolupráci akademického prostředí s průmyslem. ČTK to řekla mluvčí univerzity Petra Halíková.

„VŠB-TUO je hybnou silou našeho regionu, kterému pomáháme v přerodu od těžkého průmyslu na smart region,“ uvedla mluvčí. Připomněla, že například v národním superpočítačovém centru IT4Innovations, které je součástí univerzity, bude už v prvním čtvrtletí příštího roku spuštěn nejvýkonnější superpočítač v Česku. Nový stroj zhruba za 400 milionů korun bude zřejmě také jedním z deseti nejvýkonnějších v Evropě. V celém světě bude patřit do první padesátky nejsilnějších superpočítačů. Sloužit bude nejen akademické obci, ale právě i průmyslovým podnikům.

Spolupráce s průmyslem je podle mluvčí pro univerzitu zásadní a dlouhodobě se jeho potřebám snaží přizpůsobit nejen skladbu svých zhruba 100 studijních programů, ale i své výzkumné aktivity. Součástí univerzity jsou dvě výzkumná centra, kromě národního superpočítačového centra IT4Innovations je to ještě Centrum energetických a environmentálních technologií. Škola je ale například i největším univerzitním centrem 3D tisku v České republice a na Slovensku.

„Naší důležitou součástí, na kterou jsme patřičně hrdi, je smluvní výzkum. Přenos technologií a inovací z vědecké do komerční sféry je zásadní i pro studium, proto stavíme na praktické výuce. Zabýváme se surovinami, energetikou, ekologií, informačními technologiemi, novými materiály, konstrukcemi a technologiemi, bezpečnostním výzkumem, ekonomickými a finančními procesy a strojírenstvím,“ uvedla Halíková.

Připomněla, že snahou univerzity je propojovat s průmyslem především samotné studenty, a to už během studia. Škola například už 13 let pořádá největší pracovní veletrh v Moravskoslezském kraji. Na tuto iniciativu před časem navázala také spuštěním nového kariérního portálu. Umožní zaměstnavatelům vytvořit vlastní profil, jehož prostřednictvím mohou cíleně oslovovat studenty a průběžně ho aktualizovat.

Na univerzitě nyní studuje více než 11 500 českých studentů, které každoročně doplňuje i dalších téměř 2000 zahraničních posluchačů. „Největší zájem je nyní o Fakultu elektrotechniky a informatiky a o Ekonomickou fakultu,“ uvedla Halíková. Právě Ekonomická fakulta, která je jednou z největších v Česku, by se v následujících letech měla dočkat zásadní změny. Z centra se má přestěhovat do porubského kampusu. Univerzita čeká ještě na potvrzení financování nové stavby.

Vysoká škola báňská, jejíž počátky sahají do poloviny 19. století, původně sídlila v Příbrami. Dekretem prezidenta Edvarda Beneše bylo ale v září roku 1945 rozhodnuto o přemístění školy právě do Ostravy, první studenti se na ní začali učit 7. listopadu téhož roku.

Reklama

Doporučované