Hlavní obsah

Tělesné tresty zhoršují chování dětí, stojí ve shrnutí 20 let výzkumu

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek.

Reklama

29. 6. 2021 17:20

Tělesné tresty nezlepšují chování dětí ani jejich sociální kompetence, naopak zvyšují potíže s chováním. Studie, vedená mezinárodním týmem odborníků, analyzovala 20 let výzkumu.

Článek

Podle studie, která byla zveřejněna v časopise Lancet, tělesné tresty „škodí vývoji a blahobytu dětí“. „Rodiče bijí své děti, protože si myslí, že tím zlepší jejich chování. Bohužel pro ně, v rámci našeho výzkumu jsme objevili jasné a přesvědčivé důkazy o tom, že tělesné tresty chování dětí nezlepšují a naopak ho zhoršují,“ uvedla hlavní autorka Elizabeth Gershoffová, profesorka na Texaské univerzitě v Austinu.

Výzkumníci podle agentury AP sledovali děti v průběhu času a porovnali až 69 studií z USA, Kanady, Číny, Kolumbie, Řecka, Japonska, Švýcarska, Turecka a Spojeného království. Aby bylo možné změřit skutečný dopad výprasků a jiných tělesných trestů, které rodiče obvykle k potrestání dítěte volí, byly z přehledu vyloučeny tresty slovní i takové, které by mohly být označeny za týrání dětí.

„Nezahrnovali jsme tak do studie takové činnosti, jako je bití dítěte do obličeje či hlavy, házení předmětů po dítěti, vymývání úst dítěte mýdlem, shazování, škrcení nebo vyhrožování nožem či zbraní,“ uvedla Gershoffová.

Některé ze zkoumaných studií zaznamenaly ve spojitosti s tělesnými tresty i pozitivní dopady. Většina studií však prokázala výrazný negativní dopad hned v několika ohledech. Podle Gershoffové se ve 13 z 19 nezávislých studií „nejkonzistentněji potvrdilo“, že fyzické trestání dětí vytváří v průběhu času více vnějšího problémového chování, jako je „zvýšená agresivita, zvýšené antisociální chování a zvýšené rušivé chování ve škole“.

Z výzkumu podle CNN vyplývá, že na celém světě jsou téměř dvě třetiny (63 %) dětí ve věku od dvou do čtyř let, tedy přibližně 250 milionů dětí, pravidelně vystavovány tělesným trestům. Podle organizace Globální partnerství pro ukončení násilí na dětech tuto praxi dosud zakázalo 62 zemí. Navzdory tomuto pokroku je „před tělesnými tresty zákonem plně chráněno pouze 13 procent dětí“, uvádí agentura AP. 31 zemí naopak dodnes povoluje bičování a výprask holí jako trest za trestné činy spáchané mladistvými.

„Tělesné tresty jsou neúčinné a škodlivé a nemají žádný přínos pro děti a jejich rodiny. Z důkazů, které předkládáme, to nemůže být jasnější,“ uvedla vedoucí autorka studie Anja Heilmannová.

„Vidíme jednoznačnou souvislost mezi tělesnými tresty a problémy s chováním, jako je agrese a antisociální chování. Tělesné tresty konzistentně předpovídají nárůst těchto typů problémů s chováním. Znepokojivější jsou zjištění, že u tělesně trestaných dětí se zvyšuje riziko, že budou vystaveny ještě závažnějšímu násilí,“ řekla Heilmannová.

Studie publikovaná v časopise The Lancet odmítla, že by tělesné tresty snižovaly problémové chování dětí, nebo podporovaly pozitivní vývoj dítěte. Škodlivé důsledky spojené s tělesnými tresty se projevily bez ohledu na pohlaví dítěte, etnický původ nebo celkový výchovný styl pečujících osob.

„Při zkoumání údajů v průběhu času nebylo zjištěno žádné zlepšení pozornosti, kognitivních schopností, vztahů s ostatními, reaktivity na stres, prosociálního chování nebo sociálních kompetencí dětí, které byly tělesně trestány,“ stojí ve studii, financované Národním institutem Eunice Kennedyové Shriverové pro zdraví dětí a lidský rozvoj (NICHD) a britskou Radou pro ekonomický a sociální výzkum (ESRC).

„Bití dětí nefunguje a v mnoha případech je škodlivé. Domov by měl být pro děti bezpečným místem, avšak v mnoha zemích z něj pro ně zákony mohou učinit jedno z nejnebezpečnějších míst. Státy musí udělat vše pro to, aby zajistily všem dětem ochranu před všemi formami ubližování, včetně tělesných trestů,“ uvedla Jillian van Turnhoutová, spoluautorka studie.

„Tělesné tresty však nejsou jen zdraví škodlivé – porušují také lidská práva dětí. Úmluva OSN o právech dítěte (UNCRC) jasně říká, že děti by měly mít stejnou úroveň ochrany před všemi formami násilí jako dospělí. Země, kde jsou tělesné tresty stále legální, musí jednat a dodržet své závazky vyplývající z Úmluvy OSN o právech dítěte tím, že tělesné tresty zakážou. Ve Spojeném království to znamená, že Anglie a Severní Irsko by měly následovat příkladu Skotska a Walesu a poskytnout dětem stejnou právní ochranu,“ uzavřela Heilmannová.

K určitým změnám dochází, píše CNN. Podle studie zveřejněné v dubnu v letech 1993 až 2017 došlo v USA k poklesu počtu tělesných trestů, což CNN alespoň částečně vysvětluje změnou postojů mladších rodičů, kteří se k takovému jednání zřejmě uchylují méně než předchozí generace. Fyzické trestání dětí je v USA povoleno ve všech 50 státech. V 19 amerických státech smí žáky tělesně trestat i učitelé, ačkoli některé školní obvody v těchto státech tuto praxi zakázaly.

Valná většina evropských zemí tělesné tresty zakazuje jak v rodině, tak ve škole. V Belgii, České republice, Itálii, Rusku, Bělorusku a Švýcarsku jsou domácí tělesné tresty vůči dětem povolené, ve školách jich ale využívat nelze.

Reklama

Související témata:

Doporučované