Hlavní obsah

Testování

Článek

Pouze po indikaci epidemiologa a ošetřujícího lékaře pak můžete být testování hrazeno státem či zdravotní pojišťovnou. Odběry pak organizuje ten kdo provedl indikaci.

O jaký test konkrétně jde?

Jde o test PCR na průkaz nukleové kyseliny. Test prokazuje, zda je daný jedinec infikován, tzn. jestli má virus v krvi nebo například ve výtěru z dýchacích cest. Národní referenční laboratoř má k dispozici přesnou metodiku SZO, jak vyšetření provádět. Stejně tak ostatní laboratoře, které jsou k provádění testů MZČR zplnomocněny, mají přesné instrukce, jak testy provádět.

Co je to tzv. rapid test?

Ze vzorku krve lze testovat hladinu protilátek typu IgM a IgG, které se u koronaviru zvyšují. Nejde o přímý průkaz přítomnosti viru. Vzhledem k několikadennímu intervalu od prvních příznaků do nástupu protilátkové odpovědi (takzvané imunologické okno), mají pouze podpůrnou roli viz doporučení WHO: https://www.who.int/publications-detail/laboratory-testing-for-2019-novel-coronavirus-insuspected-human-cases-20200117. Výsledky takových testů je třeba pro stanovení diagnózy akutního onemocnění COVID-19 vždy ověřit přímým průkazem viru.

Mám podezření na nákazu. Chci provést test. Jak to mám udělat?

Pokud máte doporučení nebo žádanku k provedení testu od lékaře, vyhledejte vhodné odběrové místo. Seznam odběrových míst vám poradí na bezplatné lince 1212, nebo je najdete přímo na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Jak se mám na odběrové místo dopravit?

Pokud jste v domácí karanténě, necestujte na odběrové místo veřejnou nebo sdílenou dopravou. Pokud se dopravujete na odběrové místo vlastním autem, jeďte sami a nebo s doprovodem maximálně jedné osoby, použijte ochranu úst a nosu. Projděte si seznam odběrových míst.

Pokud máte nařízenou karanténu z důvodu rizikového kontaktu a nemáte auto, zavolejte mobilní jednotku KHS.

Občan nechce jít na testování po kontaktu s pozitivně testovanou osobou z obavy, že se při testování nakazí, protože lékaři nedodržují předpisy.

Na odběrových místech platí ochranná opatření a nařízení vlády, není pravda, že lékaři nedodržují předpisy. Pokud byl občan v kontaktu s pozitivně testovaným, má jít do karantény.

Jak dlouho odběr trvá?

Samotný odběr trvá jen několik minut.

Je stěr bolestivý?

Samotný stěr není bolestivý.

Jaká je metodika pro odebírání vzorků (odkud se dělají stěry, jaké části těla)? Je někde dohledatelná směrnice? Musí se tím řídit každá nemocnice?

Je zavedena metodika odběru ze stěru sliznice, směrnice jsou vydané. Národní referenční laboratoř SZÚ má k dispozici přesnou metodiku WHO, jak vyšetření provádět. Odběrové místo nemusí být totožné s laboratoří, kde se testuje.

Byl jsem informován že budu testován, kdy se mi někdo ozve?

V tuto chvíli nebylo možné dohledat zmínku o tom, že by byl popsán zpětný proces komunikace směrem k lidem čekající na testování. Nejpřesnější možné info pravděpodobně poskytne pracovník KHS, který rozhoduje o dalším postupu. Následně je třeba čekat.

Kde mohu zajistit sanitku na odběr vzorku?

Potřebu sanitky na mobilní odběr vyhodnotí a zajistí praktický lékař.

Kde jsou odběrová centra, kde může pacient přijet autem a bude otestován přímo z něj?

Základní informace jsou na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/ . Seznam odběrových míst je průběžně aktualizován.

Každý kraj disponuje mobilními odběrovými jednotkami pro indikované případy. Speciální odběrové stany pro testování z auta zřizují nemocnice, která mají odběrová centra, je třeba se informovat u nich.

Jak spolehlivý je test na COVID-19?

Národní referenční laboratoř má k dispozici přesnou metodiku Světové zdravotnické organizace, jak vyšetření provádět. Stejně tak ostatní laboratoře, které jsou k provádění testů Ministerstvem zdravotnictví zplnomocněný, mají přesné instrukce, jak testy provádět. Testů je v České republice dostatek.

Pohotovost nemůže vypsat žádanku na testy. Čeká se vždy s vypsáním na praktické lékaře

Ano. Lékařská pohotovostní služba řeší akutní zhoršení zdravotního stavu o víkendu a svátcích a neřeší vypisování žádanek na test. Pokud je zde podezření na infekci koronavirem, žádanku vystavuje opravdu až praktik.

Za ty dva dny koronavirus z organismu nezmizí.

Mám lékaře v jiném kraji, než do kterého potřebuji vypsat žádanku na test (ve kterém přebývám). Jak mám postupovat?

Vyžádat žádanku v kraji pobytu, nejspíše u praktického lékaře, s vysvětlením situace.

Praktický lékař vystavil žádanku, odběrové místo ji ale pod identifikačními údaji občana neeviduje. Jak fungují registry a jak v takovém případě postupovat?

Stále spoluexistují registry některých krajů a centrální registr, jejichž propojení zůstává nevyřešeno.

Pokud elektronická žádanka není v evidenci, je pravděpodobnou příčinou chyba. Doporučujeme občanovi, aby se znovu obrátil na svého praktického lékaře s prosbou o znovuvystavení žádanky.

Má smysl nechat se testovat preventivně?

Testování osob, které nemají příznaky, se nedoporučuje. Test by u těchto osob mohl být falešně negativní.

Kdo ze zdravotníků mi poradí, zda bych se měl nechat vyšetřit na virus COVID-19?

Můžete telefonicky kontaktovat svého lékaře (registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovostní službu) či epidemiologa místně příslušné Krajské hygienické stanice nebo Hygienické stanice hl.m. Prahy.

Jak se mohu nechat otestovat soukromě a kolik to stojí?

Pokud nemáte žádanku k provedení testu od lékaře a nemáte příznaky onemocnění, lze test provést, ale pouze na několika odběrových místech a testování si musíte uhradit sám (orientační cena je 2900 Kč) - odběrová místa pro samoplátce https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Jak lze získat pokladní doklad o úhradě testu na COVID-19 na vlastní náklady?

Odběr se děje na základě žádanky – dokladu pro zdravotní pojišťovnu pro úhradu z veřejného zdravotního pojištění. Pokud si občan platí test sám, dostává platební doklad, kde může být vyčíslen jak odběr tak laboratorní vyšetření.

Odmítli mne otestovat, co máme dělat?

Pokud se chcete i bez indikace dát otestovat na vlastní náklady, je to možné, kontaktuje přímo laboratoř či odběrové místo.

Kam mám zavolat ohledně výsledků testu?

Informace o výsledku testu vám podá lékař nebo KHS, prosím čekejte. Při větším vytížení laboratoří či odběrových míst může sdělení výsledku trvat déle, i několik dní.

Byl jsem testován a čekám na výsledek. Kdy ho obdržím a jaký bude další postup?

Informace o výsledku testu vám podá lékař nebo KHS, prosím čekejte. Při větším vytížení laboratoří či odběrových míst může sdělení výsledku trvat déle, i několik dní. Pokud jste zároveň v domácí karanténě, dodržujte nadále její pravidla.

Pokud máte výrazné zdravotní potíže (dušnost/pocit ztíženého dýchání bez souvislosti s kašlem, horečka více jak 38 stupňů, suchý kašel), volejte linku 155 a postupujte podle instrukcí operátora.

Co mám dělat, když je test pozitivní? Na co se připravit?

Zůstaňte v domácí izolaci. Kontaktujte telefonicky praktického lékaře a postupujte podle jeho instrukcí. Především zachovejte klid. Informujte známé, se kterými jste přišli do kontaktu v několika posledních dnech, o vašem stavu.

Jak probíhá kontrolní testování po skončení karantény v případě, že jeden test vyjde pozitivně a druhý negativně?

Kontrolní test se provádí po skončení 14 denní karantény a pokud vyjde pozitivní, je nutné testování opakovat a karanténu ukončit až po prokázání negativního výsledku. Karanténa v takovém případě může trvat déle než 14 dnů. Opakované testy se provádějí především u Rapid testu kvůli přesnosti testování.

Můj test je pozitivní na koronavirus a v důsledku toho jsem přišel o bydlení v pracovní ubytovně. Co mám dělat?

Je nutné neprodleně kontaktovat příslušnou Krajskou hygienickou stanici. V kontaktu s KHS by měl být i zaměstnavatel.

Potřebuji dovézt na testování, ale nemám řidičský průkaz. Je nutné, aby řidič nastoupil do karantény, potvrdí-li se má nákaza?

Pokud by byl pozitivně testován, řidič by musel do karantény.

Mám podezření, že jsem COVID-19 prodělal už v prosinci 2019. Jak to zjistit?

Je možné, že se koronavirus v České republice vyskytl již koncem loňského roku, o začátku infekce koronavirem se ví dost málo. Existují odběrová místa a laboratoře, kde testují samoplátce na přítomnost COVID-19 a vyšetřují protilátky. Vzhledem k uplynulé době by neměly být protilátky po testování zvýšené. Doporučujeme obrátit se na praktického lékaře.

Jaká jsou pravidla pro posílání lidí na testování s příznaky o víkendu?

Pokud příznaky typu horečka, dušnost a výrazný suchý kašel začaly o víkendu a člověk byl v kontaktu s rizikem (pobyt v zahraničí, styk s osobou s podezřením nebo pozitivním testem), je třeba volat lékařskou pohotovostní službu. Ta zhodnotí zdravotní stav a rozhodne o možnosti testování.

Má cizí státní příslušník, občan EU nárok na proplacení testování na koronavirus na území ČR?

Ano, za splnění podmínek:

1. je účastníkem veřejného zdravotního pojištění v ČR (pojištěncem některé české zdravotní pojišťovny)

2. má žádanku na test.

Kontrolní stěry: Volající, který měl potvrzený koronavirus, dostal instrukci, že má jít na kontrolní stěry. Ale neví, kam má jít.

Jsou doporučena odběrová místa nejblíže místu bydliště, je nutná žádanka jako při prvním stěru. Dopravit se má sám autem nebo se s praktickým lékařem dohodnout na mobilní odběr – není jasné, zda je stále pozitivní či ne, takže maximální opatrnost je namístě.

Rychlotesty: Je možnost, aby si lidé, kteří byli nyní v karanténě a mají třeba jen mírné příznaky, jej nechali udělat?

Rychlotesty jsou dobrovolné, hrazené samoplatbou.

Rychlotesty ukazují hladinu protilátek a ne přítomnost viru. Podle algoritmu pro testování mohou pomoci při rozhodování, jestli vypsat žádanku na test pro koronavirus.

Dělají odběrová místa také rychlotesty?

U odběrových míst by to mělo být napsáno v seznamu odběrových míst, který najdete přímo na stránkách Ministerstva zdravotnictví. https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Chci se nechat testovat Rapid testem / Rychlo testem a rychleji tak ukončit karanténu. Která odběrová místa je mají?

Distribuce Rapid testů dosud všude neproběhla, takže karanténa se ukončuje jen na základě klinického stavu a nepřítomnost příznaků a uplynutí 14 dní.

Jak probíhá distribuce Rapid testů do ordinací lékařů?

Ambulantním lékařům PLD, PLDD (praktičtí lékaři pro dospělé a praktičtí lékaři pro děti a dorost) a specialistům budou nadále poskytovány ochranné prostředky přes příslušné krajské úřady. To se týká prostředků, které do ordinací těchto lékařů posílá jak ministerstvo zdravotnictví, tak i ministerstvo vnitra. Materiál zaslaný ministerstvem zdravotnictví (zejména respirátory a ústenky, ale i jiné prostředky) je pouze příspěvkem k materiálům, které kraje ambulantním lékařům přerozdělují ze zásob svých či ze zásob MV ČR.

Jak dlouho trvají testy, lidi čekají na výsledky víc než 10 dní.

Různě, záleží na kapacitě laboratoří, které vzorky zpracovávají.

Aktivně však pracujeme zvyšování kapacit těchto laboratoří, aby výsledek pacient obdržel co nejdříve. Na pozitivní výsledek však reaguje v krátkém čase příslušná KHS, která bude nařizovat protiepidemická opatření.

Zpožděné výsledky testů. HSHMP (KHS Praha) přepojuje na 1212.

V současné době jsou některé laboratoře kapacitně přetížená. Na pozitivní výsledek však reaguje v krátkém čase příslušná KHS, která bude nařizovat protiepidemická opatření.

Mám při odběru vzorků na testování právo na odmítnutí odebrání krve?

Právní otázka, ne pro infolinku.

Test na přítomnost koronaviru se provádí stěrem ze sliznice. Právo na odmítnutí odběru krve má, ale v určitých případech může nést následky tohoto svého rozhodnutí.

Nárok na testování dětí

Děti se testují stejně jako dospělí, doporučení pro odběry v algoritmu mají i dětští lékaři.

Je možné v případě rodiny žijící společně, aby žádanku na testování pro všechny členy rodiny napsal pouze jeden praktik pro všechny?

Není to možné, každá osoba má mít svou žádanku, pro potřeby ISIN (Informační systém infekční nemoci) a pro vykazování zdravotní pojišťovně.

Pokud někdo splňující kritéria pro test není pojištěn v ČR a žije v místě, kde se testování samoplátců neprovádí musí dojít do jiného kraje na testování pro samoplátce?

Ano, musí. Pokud není pojištěn u české zdravotní pojišťovny, hradí si testování jako samoplátce. Odběrová místa mají vyznačeno, zda berou i samoplátce.