Hlavní obsah

Tři vysoké školy založily ústav zaměřený na kyberbezpečnost

Foto: Getty Images

Ilustrační snímek.

Reklama

18. 11. 2020 18:21

Tři vysoké školy založily ústav zaměřený na kyberbezpečnost. CyberSecurity Hub se kromě odborných aktivit bude věnovat také podpoře průmyslu a firem a evropské certifikaci špičkových technologií.

Článek

Zakládací listinu dnes podepsali zástupci Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického v Brně (VUT) a Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT).

„Tato unikátní spolupráce tří vysokých škol, které v kyberbezpečnostním výzkumu představují na národní i mezinárodní úrovni špičku, významně posílí postavení a konkurenceschopnost českého výzkumu a vzdělávání i spolupráci s aplikační sférou v oblasti kyberbezpečnosti,“ uvedl v tiskové zprávě prorektor Masarykovy univerzity Radim Polčák.

Ústav naváže na společnou činnost svých zakladatelů v Národním centru kompetence pro kyberbezpečnost, kde spolupracují přední české výzkumné instituce a soukromé společnosti. Mezi první aktivity ústavu se zařadí vybudování evropského digitálního inovačního hubu či vytvoření speciální certifikační autority v oblasti kyberbezpečnosti.

Jako součást sítě evropských hubů pro digitální inovace hodlá ústav podporovat bezpečný rozvoj digitalizace a zavádění inovací v českém průmyslu, uvedl prorektor ČVUT Radek Holý.

Aktivity ústavu bude strategicky řídit správní rada, kterou tvoří zástupci zakládajících institucí a odborné veřejnosti. Spolupracovat bude s externími výzkumnými institucemi, veřejnou správou, soukromými firmami, odbornými sdruženími, oborovými klastry a dalšími organizacemi v České republice i v zahraničí.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované