Hlavní obsah

Účtenkovka má rysy podvodné hry, říká analytik. Jsou dva způsoby, jak obejít pravidla

Loterii s účtenkami EET považuje Ministerstvo financí za úspěšnou. Odborníci ji vidí naopak jako podvodnou hru.

Reklama

3. 11. 2019 16:29

Aby jeden hráč nasbíral měsíčně přes 11 tisíc účtenek a následně je do loterie zaregistroval, je podle analytika Marka Sušického téměř nemožné.

Článek

Pochybnosti o tom, že loterie Účtenkovka, kterou pořádá Ministerstvo financí, je neregulérní a ovládli ji profesionální hráči, rostou.

Úřad loterii spustil, aby podpořil projekt elektronické evidence tržeb, avšak ukazuje se, že se v ní ve velkém obcházejí pravidla hry.

Jak už Seznam napsal, z čísel zveřejněných přímo ministerstvem například plyne, že v srpnu jeden z hráčů registroval 11 tisíc účtenek EET, přičemž průměrná hodnota jedné účtenky byla 328 korun.

Aby jeden hráč nasbíral měsíčně přes 11 tisíc účtenek a následně je do loterie zaregistroval, je podle analytika Marka Sušického téměř nemožné.

„Aby to dělal jednotlivec, tak je to téměř nemožné,“ říká analytik a provozovatel internetových stránek Data z EET Marek Sušický.

„Počty, které z toho vycházejí, jsou skutečně za hranicemi lidských možností. Vychází to zhruba na 400 účtenek denně, ten člověk by se musel věnovat jenom sbírání účtenek. Ministerstvo ale poukazuje na to, že by to mohla být skupina lidí, takže pokud bychom měli například čtyřicet lidí, tak by každý měsíčně sebral jenom deset účtenek denně.“

Analytik dokonce míní, že pochybnosti kolem loterie nabyly takových rozměrů, že by se její provozovatel mohl teoreticky dopouštět trestného činu provozování nepoctivých her a sázek.

Seznam Zprávy oslovily i Ministerstvo financí, jak hodlá pochybnosti kolem státní loterie řešit. Zatím však z úřadu přišla pouze obecná vyjádření o tom, že Účtenkovka funguje a naplňuje cíle ministryně financí Aleny Schillerové.

Sušický Seznamu také popsal, že existují vlastně dva způsoby, jak pravidla Účtenkovky obcházet.

Buď lidé registrují účtenky s hodnotou jednoho haléře a následně je vyměňují na internetovém bazaru účtenek. Anebo druhou variantu může využít přímo obchodník, který si podle Marka Sušického může přeprogramovat kasu tak, aby účtenky zákazníků rovnou registroval do systému Účtenkovky.

„Zhruba deset let se zabývám detekcí podvodů z dat a téměř vždy, když někdo začne pořádat spotřebitelskou soutěž, začnou se objevovat skupiny, které přemýšlejí o tom, zda by nemohly získat nějakou výhodu. V této státní loterii lidé zjistili dvě varianty, jak se dají výrazně zvýšit šance na výhru.“

Bazar, kde si mohou lidé vyměňovat účtenky, je v souladu s pravidly?

Bazar účtenek je pravděpodobně v souladu s hrou, protože v pravidlech hry chybí podmínka, kterou jsem navrhoval – tedy aby výherce musel předložit účtenku. Tím, že účtenku předložit nemusí, se nabízí varianta účtenky vyměňovat. Hráči proto mohou registrovat a v podstatě tyto účtenky proprat přes bazary. Když jsem se včera na bazar účtenek díval těsně před půlnocí, bylo tam vyměněno 44 tisíc účtenek. Pokud bychom to přepočítali na jeden měsíc, tak se jedná o 1,2 milionu účtenek a dalo by se pak říci, že každá desátá účtenka by mohla pocházet z bazaru.

Jak funguje bazar účtenek

Po spuštění státní loterie vznikly specializované internetové bazary účtenek, kde probíhá směnný obchod mezi sběrateli. Podle pravidel hry totiž každý člověk může registrovat pouze jednu účtenku od jednoho obchodníka denně. Platidlem na těchto stránkách jsou kredity, za každou účtenku člověk zaplatí jeden kredit. Bazar účtenek profesionálním hráčům pomáhá, protože pokud zadají účtenku v hodnotě 0,01 koruny, tak ji mohou dát na bazar a tam se účtenky mohou ihned směnit.

Všimla jsem si, že v bazaru je registrováno několik haléřových účtenek. Dá se zjistit, zda obchodníci registrují účtenky zákazníků přímo po vydání účtenky?

V půlce října se na bazaru vyskytlo 240 účtenek od jednoho konkrétního uživatele bazaru. Zde šlo o jeden den, tudíž s největší pravděpodobností účtenky vložil přímo obchodník. Všechny jeho účtenky jsou pořízené z jednoho konkrétního malého subjektu. Zde šlo o jeden den, tudíž s největší pravděpodobností účtenky vložil přímo obchodník nebo někdo jemu blízký. To podporuje teorii, že si někteří obchodníci dokázali upravit pokladní systém tak, aby účtenky rovnou registrovali do systému.

Není sice jasné, jestli jde o protizákonné jednání, pokud si účtenku zákazníka registruje obchodník, ale je hodně podezřelé, že od jednoho konkrétního obchodníka existuje na bazaru tolik účtenek za jeden den od jednoho uživatele.

Samotné vydávání haléřových účtenek je v pořádku?

Z právní analýzy, kterou mám k dispozici, vyplývá, že vystavením haléřové účtenky bez reálného plnění se může vystavitel dopouštět porušování zákona o účetnictví. Byl by to pak správní delikt, protože účetnictví by se mělo vést správně, úplně, průkazně, srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů. U haléřových účtenek by tyto podmínky nemusely být splněny absencí reálného plnění.

Jsou v pravidlech státní loterie vůbec nějaká pravidla proti pochybným účtenkám?

V pravidlech je klauzule, která zakazuje registrovat neetické a pochybné účtenky. Já osobně jsem na toto téma podal reklamaci a přišlo mi vyjádření od provozovatele hry, že je v podstatě nezajímá, jaké účtenky jsou registrované.

Tím, že to provozovatel nechce řešit, tak podle právní analýzy, kterou jsem dostal, by se teoreticky sám mohl dopouštět trestného činu provozování nepoctivých her a sázek podle paragrafu 213 trestního zákona.

V něm se říká, že kdo provozuje peněžní nebo jinou podvodnou hru nebo sázku a kdy pravidla nezaručují rovné možnosti výhry všem účastníkům, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. Podle mého názoru tím, že někdo může vytvářet haléřové účtenky, tak získává výhodu, protože já jako fyzická osoba nemohu haléřové účtenky vytvářet, tudíž hra není rovná.

Z informací Ministerstva financí vyplývá, že počet aktivních hráčů v loterii výrazně klesl. Po spuštění Účtenkovky na podzim 2017 jich bylo zhruba 470 tisíc měsíčně, nyní jde o 340 tisíc. Jak vnímáte vyjádření ministerstva, že Účtenkovka je stále úspěšná?

Ministerstvo k tomu navíc říká, že Účtenkovka má být motivací pro lidi přebírat účtenky a tím kontrolovat státní evidenci elektronických tržeb. Ale pokud účtenky přebírají podle čísel pouze tři procenta české populace, tak je otázkou, jestli to ten cíl splňuje. Ministerstvo sestavuje miliardový rozpočet a malá Účtenkovka, která je stojí ročně zhruba 75 milionů, je nejspíš pod jeho rozlišovací schopností. Vypadá to, že nebyli připraveni, co se na tuto hru nabalí, a měli by to začít řešit.

Nejasností ohledně informací o aktivních hráčích a účtenek neustále přibývá. Jak může ministerstvo v současné době informace o hráčích kontrolovat?

Ze smluv, které ministerstvo uzavřelo, vyplývá, že pořadatelem soutěže je Ministerstvo financí, nicméně provozováním soutěže pověřilo firmu Diebold Nixdorf, která vyhrála veřejnou zakázku na pět let. Veškeré osobní informace spravuje firma a ministerstvo tvrdí, že k nim nemá přímý přístup. Ve smlouvě, kterou uzavřeli se společností, ale existuje klauzule, ve které stojí, že pokud ministerstvo chce, může si informace a data vyžádat.

Reklama

Doporučované