Hlavní obsah

V Brně sníží do roku 2050 emise o šedesát procent

Foto: Profimedia.cz

Největší vliv na snížení emisí bude mít využívání obnovitelných a druhotných zdrojů. Jedná se například o solární energii, energii z biomasy nebo energii ze zbytkového odpadu.

Reklama

4. 9. 2018 15:57

Vedení jihomoravské metropole schválilo novou Územní energetickou koncepci Brna. Díky ní by se ve městě měly do roku 2050 snížit emise o šedesát procent. Město chce dostat více energie z biomasy, solárních zařízení, ale také třeba z odpadu.

Článek

Až o šedesát procent by se měly do roku 2050 snížit emise v Brně. V nové Územní energetické koncepci chce vedení města podporovat centrální zásobování teplem a využívání obnovitelných zdrojů. Radní to po analýze dat vyhodnotili jako nejvýhodnější scénář rozvoje a konverze paliva.

Díky nové koncepci budou moci v Brně také využívat moderní technologie ke snižování emisí CO2. „Pro Brno to znamená šanci na razantní snížení znečištění ovzduší,“ uvedl jeden z hlavních přínosů nové koncepce náměstek primátora pro životní prostředí Martin Ander. Cílem bylo také najít řešení pro zajištění bezpečnosti dodávek energií. Největší vliv na snížení emisí bude mít využívání obnovitelných a druhotných zdrojů. Jedná se například o solární energii, energii z biomasy nebo energii ze zbytkového odpadu. V ideálním případě by se tato výroba energie mohla zdvojnásobit.

V novém plánu města se bude využívat kombinované výroby elektřiny a tepla. Nový postup obnovy či výstavby zdrojů a sítí je vytvořen tak, aby použité technologie byly schopny zajistit dostatečnou dodávku. Zároveň maximálně využívají starší systémy, jako je třeba zemní plyn. Vedení města nechce, aby nové zdroje vytlačovaly stávající zdroje, ale aby se zvýšila celková flexibilita energetiky.

Konkrétně v Brně dojde také ke zvýšení spotřeby elektrické energie o pětinu. Naopak se pravděpodobně až o 35 procent sníží spotřeba zemního plynu. „U stávajících odběratelů tepla se očekává snížení spotřeby, což však bude kompenzovat potřeba dodávek pro nově budované objekty,“ upřesnil předseda představenstva společnosti Teplárny Brno a první náměstek primátora Petr Hladík.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované