Hlavní obsah

V Luži se za pět let výrazně zvýšil počet sociálně vyloučených lidí

Foto: David Neff, Seznam Zprávy

Ilustrační foto.

Reklama

28. 10. 2021 13:06

Počet lidí, které úřady považují za sociálně vyloučené nebo tímto jevem ohrožené, se v Luži za pět let zdvojnásobil. V městečku s asi 2500 obyvateli a nejbližším okolí jich nyní žije kolem 300, část z nich tu nemá trvalý pobyt.

Článek

Luže se tak stala jednou ze sociálně vyloučených lokalit v Pardubickém kraji, koncentrace těchto nových obyvatel jí působí problémy.

„K rozšiřování lokality dochází tím, že mladé rodiny zůstávají žít u svých rodičů. Vliv má komunitní způsob života, blízkost rodiny, ale zejména nedostatek peněz a tím klesající možnost zajištění vlastního bydlení,“ uvedla Petra Šrámková z odboru sociálních věcí krajského úřadu. Dalším důvodem je, že v Luži a jejích přilehlých částech jsou proti jiným oblastem kraje levnější pronájmy, které nabízejí soukromé osoby nebo společnosti.

Ve městě jsou časté pouliční hádky, rušení nočního klidu, neshody uvnitř komunity, problémy způsobuje i užívání alkoholu a drog. Sociální organizace pracující v lokalitě poukazují na růst lichvy mezi Romy, často řeší dluhy a exekuce, které místní obyvatelé mají. Obtížné je rovněž sehnat zaměstnání. „V minulosti nabízelo samo město práci místním Romům. Ti to rádi využívali, ale pro město bylo náročné zajistit odpovědné osoby. Práce v okolí není mnoho. Další problematikou je školní docházka dětí, jejich přijímání místní školou a plnění zadaných úkolů,“ uvedla Šrámková.

Podle ní chybí dostupné bydlení. Rodiny žijí ve stísněných prostorách, rodinné domky, které obývají, nejsou dimenzovány na takový počet lidí a neposkytují dostatek prostoru ani soukromí, které je nutné například pro plnění školních povinností. Často je pronajímají soukromé osoby, objekty jsou vybydlené a hygienicky nevyhovující. Rodiny jsou ale často v obtížné finanční situaci a tento druh pronájmu akceptují.

„Nárůst počtu obyvatel je především z řad romského etnika a je dán přirozeným růstem a rozšiřováním členů rodin, novými partnerstvími, uzavíráním sňatků a narozením dětí a také stěhováním především z okolních obcí, ale i Slovenska k rodinným příslušníkům. Nově přistěhovalých rodin je osm až deset ročně,“ uvedla Šrámková.

Starostka Luže Veronika Pešinová se obrátila na krajský úřad, uskutečnila se jednání, na nichž se probíraly možnosti, jak situaci zlepšit. Hejtmanství především podporuje sociální služby, které pracují s cílovou skupinou v lokalitě. V kontaktu s nimi je krajský koordinátor pro romské záležitosti.

V Pardubickém kraji je 30 sociálně vyloučených lokalit, které se proměňují. Romská populace je zastoupena v 25 z nich. Největší je v České Třebové v Semanínské ulici, kde na konci loňského roku žilo přes 810 obyvatel. Další velké a dlouhodobé se nacházejí na Chrudimsku, v oblasti Vysokého Mýta a v Pardubicích. Větší počet Romů ohrožených sociálním vyloučením je rovněž v Moravské Třebové a Svitavách.

Reklama

Související témata:
Luže

Doporučované