Hlavní obsah

V Olomouci se testuje nový varovný a informační systém

Foto: Getty Images

Ilustrační snímek.

Reklama

13. 1. 15:34

V Olomouci byl zahájen testovací provoz nového varovného a informačního systému, který je ve městě postupně instalován od poloviny roku 2019 a zatím čítá bezmála 1500 akustických jednotek.

Článek

Bezdrátový systém bude dokončen letos na podzim, kdy má ve městě fungovat 1832 hlásičů. Nový systém umožní flexibilnější a srozumitelnější informování obyvatelstva.

Modernizovaný systém bude obyvatele Olomouce varovat například před živelními pohromami či průmyslovými haváriemi. Využít ho lze i jako obecní rozhlas. „Zavedením nového systému se výrazně zlepší srozumitelnost vysílaných zpráv oproti současnému stavu. Tento systém může zároveň plnit funkci městského rozhlasu pro město jako celek anebo samostatně pro jednotlivé městské části až po jednotlivé ulice,“ uvedl primátorův náměstek Martin Major (ODS).

Testovací provoz nového varovného a informačního systému bude ukončen v závěru ledna. Do té doby budou vysílány pouze testovací zprávy. V částech města, kde je ještě instalován starý systém, budou vysílána klasická hlášení. Od února pak v městských částech vybavených novým systémem budou hlášení vysílána už pouze jeho prostřednictvím.

„Systém bude sloužit také k předání informací občanům od magistrátu, jednotlivých odborů magistrátu, městské policie, komisí městských částí, energetických společností, spolků a jiných organizací,“ řekl Major. Hlášení a obsluhu systému budou mít na starosti zaměstnanci detašovaných pracovišť magistrátu a informačního centra města. V případě mimořádné události budou tímto systémem informovat obyvatelstvo pracovníci odboru ochrany.

Vybudování systému bude stát 67 milionů korun, z toho 70 procent pokryje dotace. Radnice ze svého rozpočtu zaplatí 20 milionů korun. Systém bude doplněn o nové vodočty, srážkoměry a další prvky, které pomohou při včasném varování obyvatelstva jak před povodňovými situacemi, tak i haváriemi a přírodními živly.

Olomoucká radnice se rozhodla modernizovat informační a varovný systém ve městě kvůli tomu, že původní byl už značně zastaralý a náročný na údržbu. V Olomouci bylo 44 starých elektronických sirén a v okrajových městských částech byly letité obecní rozhlasy.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované