Hlavní obsah

V Praze začíná výstava věnovaná 30 letům Vojenské policie

Foto: Seznam Zprávy

„Ilustrační foto.“

Reklama

1. 7. 2021 18:06

V Praze dnes začíná výstava věnovaná třicetiletému působení Vojenské policie u české armády.

Článek

Autoři z Vojenské policie a Vojenského historického ústavu Praha v ní představí i historii sboru, která sahá do období první světové války. Součástí dnešního slavnostního zahájení bude prezentace současné techniky Vojenské policie.

Vojenská policie dříve působila jako polní četnictvo, jeho oddíly sloužily u československých legií v Itálii. V listopadu 1918 byla založena nová armádní složka - vojenská policie. Kvůli nestabilní bezpečnostní a politické situaci ale v roce 1919 zanikla. V letech 1919 až 1938 pak veškerou vojensko-policejní činnost vykonávalo československé četnictvo.

Před druhou světovou válkou bylo v československé armádě vytvořeno polní četnictvo. Po válce vznikl v roce 1945 na základech četnictva Sbor národní bezpečnosti, která ve státě celkově zajišťovala policejně-bezpečnostní službu.

V lednu 1991 byla zřízena vojenská policie Československé armády, základ dnešní Vojenské policie vznikl po rozdělení republiky 1. ledna 1993. Vojenská policie v rozsahu vymezeném zákonem plní úkoly policejní ochrany ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž hospodaří ministerstvo obrany. V čele Vojenské policie je náčelník, který je přímo podřízen ministrovi obrany. Činnost Vojenské policie upravuje zákon. Velitelství má v posádkách Praha, Tábor a Olomouc.

Vojenská policie má za sebou také historii operačního nasazení v zahraničí. Stovky příslušníků VP v průběhu desetiletí prošly operacemi od Balkánu přes Irák a Afghánistán, až po Sinajský poloostrov, Mali či Pobaltí. Ačkoli má v zahraničních operacích obvykle podpůrnou roli, v Iráku a Afghánistánu působili příslušníci vojenské policie i samostatně, a to zejména při výcviku místních policejních sil. VP zajišťovala také bezpečnost českých diplomatů v metropolích Iráku a Afghánistánu. Při nasazení VP v Afghánistánu v letech 2007 až 2009 útvar utrpěl ztráty na životech. Vojenská policie má místo i ve strukturách Severoatlantické aliance. V současnosti se chce Vojenská policie zaměřit na protiprávní jednání v kyberprostoru.

Reklama

Doporučované