Hlavní obsah

V této porodnici hlásí rekordní počet novorozenců. Rodí i padesátileté ženy

V Česku se rodí stále méně dvojčat. Mohou za to kliniky asistované reprodukce. (Video: Eliška Hypšmanová, Jan Kozel, Seznam Zprávy)

 

Reklama

1. 3. 2020 10:01

I přes výstrahy demografů si Česká republika drží stabilní čísla počtu novorozenců za rok. Nejvíce dětí v loňském roce přišlo na svět v Brně ve fakultní nemocnici.

Článek

Po babyboomu se demografové obávají, že se bude rodit méně dětí. Podle dat Fakultní nemocnice Brno se ale ani v loňském roce nic takové nestalo.

„Daří se nám držet ta čísla na vysoké úrovni jak z hlediska celé republiky, tak z hlediska regionů,“ řekl vedoucí Perinatologického centra FN Brno Petr Janků.

V roce 2019 se na jižní Moravě narodilo 13 721 dětí, to je o 253 novorozenců méně než v roce 2018. „Demografové nám už téměř deset let hrozí, že ta čísla budou razantně klesat,“ dodal Janků. K větším poklesům ale zatím nedochází. Pro srovnání za první tři čtvrtletí loňského roku (poslední dostupný údaj) se v celém Česku narodilo přes 85 tisíc dětí.

Někteří demografové „katastrofické“ predikce vyvracejí.

„Obyvatelstvo je často v rukou nejrůznějších politických záměrů, manipulací, je strašeno nedostatkem financí v důchodovém systému. Demografové naopak předpokládají, že úroveň plodnosti a porodnosti se bude dlouhodobě spíše stabilizovat, než aby tam docházelo k nějakým výkyvům,“ řekla demografka Dana Hübelová.

Druhá největší čísla co do počtu narozených dětí v uplynulém roce hlásí pražská Porodnice Apolinář, kde se loni narodilo 4800 dětí. „V minulém roce nám výrazně klesla prenatální úmrtnost, dostali jsme se na nejnižší číslo za posledních deset let, 3,59 promile,“ uvedl vedoucí lékař perinatologického centra a Porodnice Apolinář Antonín Pařízek.

Ve FN Brno je ale od roku 2015 největší počet případů mrtvě narozených dětí. V loňském roce dosáhla počtu 46, dalších 13 dětí zemřelo do sedmi dnů po porodu. Podle lékařů je ale takzvaná mrtvorozenost jev, který současnými lékařskými metodami nelze odvrátit.

Nemocnice zaznamenala naopak pokles výskytu nezralých dětí, tedy i těch předčasně narozených. „Ve světě se každé desáté dítě rodí předčasně, v Jihomoravském kraji je to 5,4 %, což je rekordně malé číslo,“ uvedl primář neonatologického oddělení brněnské fakultní nemocnice Ivo Borek.

Podle primáře Borka musejí lékaři řešit stále častěji složité stavy, nárůst nemocných novorozenců a matek. Narůstají především případy závažných i medicínsky neřešitelných vrozených vývojových vad.

Rodí se také stále méně dvojčat. Podle Janků je jeden z důvodů změna reprodukčních strategií center asistované reprodukce. „Tato centra přestávají transferovat více embryí. Transferují pouze jedno v rámci péče o ženy, které nemohou otěhotnět,“ dodal.

Posouvá se věk rodiček. Ženy rodí i kolem padesátého věku.

„Je to spojené se zásadním propadem porodnosti, jenž přišel se změnou politických, ekonomických a společenských faktorů, které nastaly po roce 1989. Lidé dostali možnost studovat, cestovat, rodinu tak zakládali v pozdějším věku,“ potvrdila demografka Dagmar Hübelová.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované