Hlavní obsah

Víno z kalíšků místo z kalicha. Virus proměňuje i bohoslužby

Foto: Profimedia.cz

Zatímco v některých evropských zemích už církve doporučují různá omezení při bohoslužbách, v českých kostelech se zatím nic podobného nechystá.

Reklama

5. 3. 2020 13:11

Jedním z míst, kde přichází více lidí do vzájemného kontaktu, jsou církevní bohoslužby. Vedení křesťanských církví v Anglii nebo Německu už vydala písemné pokyny, v nichž například odrazují od hromadného přijímání mešního vína a nabádají k dalším omezením. České církve zatím k plošnému omezení při bohoslužbách nesáhly.

Článek

S rozšířením koronaviru vyvstal před křesťany nevšední problém. Nejde jen o to, že se v kostelech a modlitebnách soustředí množství lidí. Přenos chorob mohou usnadnit hlavně některé rituály během bohoslužeb.

Týká se to například hromadného přijímání hostií a vína. K němu v různé formě přistupují věřící ve všech třech nejpočetnějších českých církvích – katolické, českobratrské i husitské. Lidé si při bohoslužbách také zpravidla podávají ruce, katolíci se mají ve zvyku křižovat s rukou namočenou v nádobě se svěcenou vodou.

V některých zemích už církevní představitelé sepsali pokyny k ochraně před koronavirem, které rozeslali do jednotlivých farností a sborů.

Například anglikánská církev vydala směrnici, v níž nabádá pastory k důslednému dodržování hygieny (mimo jiné se doporučuje pořízení ručních dezinfekčních prostředků pro věřící, lidem s kašlem či rýmou se předepisuje přijímání pouze pod jedním způsobem a celkově se nedoporučuje, aby se hostie před podáváním věřícím namáčely do vína.

Ještě podrobnější návod  vypracovali katoličtí biskupové Anglie a Walesu. Opatření jsou odstupňovaná podle rozšíření koronaviru. Prozatím se doporučuje, aby se lidé s příznaky chřipky vzdali podávání rukou, kterým si katolíci po modlitbě Otčenáš vyjadřují přání pokoje. Věřící by se také měli vzdát pití z jednoho kalicha, hostii nemají přijímat přímo do úst, ale nejprve do vlastních rukou.

A pokud by se virus na britských ostrovech více rozšířil, počítají tamní katolíci nejen s přísnějším omezením při přijímání, ale například i s odstraněním nádob se svatou vodou nebo odklizením kancionálů s nábožnými písněmi, které si věřící v kostelech půjčují.

Podobná doporučení zveřejnila také Německá biskupská konference. „Ten, u koho se objeví příznaky onemocnění nebo má podezření, že je nemocný, by se měl vzdát účasti na bohoslužbě,“ zdůrazňuje pokyn. Doporučuje také omezit přijímání na podání hostie do ruky, místo vzájemného podávání rukou má stačit požehnání od kněze.

České církve jsou oproti tomu s prevencí proti koronaviru trochu pozadu. Na jejich webových stránkách si faráři ani věřící žádné pokyny nepřečtou. Na lehkou váhu prý ale koronavirus neberou.

„Nějaké plošné zákazy podávání rukou nebo zákaz podávání pod obojí asi nebudou. Ale biskupové nabádají, aby věřící dbali zvýšené opatrnosti, dodržovali předpisy a hygienické návyky. Pokud mají lidé podezření na nákazu, tak by měli vyhledat lékaře,“ uvedla pro Seznam Zprávy mluvčí českých katolických biskupů Monika Klimentová.

Jako o něco rizikovější se jeví husitská církev, která klade důraz na pravidelné přijímání pod obojí, tedy i pití vína. Podle patriarchy Tomáše Butty se ale hromadné přijímání z jednoho kalicha omezuje jen na menší společenství, většinou se ve víně pouze namáčí chléb. „Žádná opatření jsme zatím nepřijali. Podle vývoje situace ale můžeme přijmout určitá opatření a pokyny týkající se liturgických úkonů, případně mohou být i některá shromáždění a akce zrušeny. Sbíráme všechny instrukce i ze zahraničních církví a připravujeme doporučení,“ řekl patriarcha.

Víno se pije také na shromážděních Českobratrské církve evangelické, druhé nejpočetnější české církve. Není to však každý týden jako u husitů, ale v průměru asi jednou měsíčně. „Zaznamenal jsem, že některé naše farní sbory zareagovaly dílčími opatřeními a například během nedělního vysluhování večeře Páně v Brně se nepilo víno z jednoho kalicha, ale každý pil ze svého malého plastového kalíšku. Jinde si třeba věřící v kalichu chléb pouze namáčeli,“ uvedl mluvčí Českobratrské církve evangelické Jiří Hofman.

I kdyby se koronavirus rozšířil do některého církevního společenství, v případě Česka platí, že pro většinu populace to nemusí znamenat přímé ohrožení. K některé z církví se podle posledního sčítání lidu v roce 2011 hlásilo jen necelých 1,5 milionu lidí. Bohoslužby pak pravidelně navštěvuje jen několik procent Čechů.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované