Hlavní obsah

Vodní nádrž Boskovice je opravená a naplněná

Foto: Seznam Zprávy

Ilustrační snímek.

Reklama

1. 7. 2020 23:15

Státní podnik Povodí Moravy dokončil opravy vodní nádrže Boskovice na Blanensku, investice si vyžádala zhruba 160 milionů korun. Nádrž už je naplněná. Na webu státního podniku to dnes uvedl jeho mluvčí Petr Chmelař.

Článek

Opravy začaly v létě 2017, stavbaři především zvětšili průtočnou kapacitu bezpečnostního přelivu nádrže tak, aby při povodních nehrozilo přelití a následné protržení hráze. Upravili též odpadní koryto, horní část těsnicího jádra a korunu hráze. Rekonstrukce tak podle povodí zvýšila bezpečnost nádrže, nyní převede až tisícileté povodně.

„Rekonstrukcí jsme dosáhli zvýšení bezpečnosti vodního díla během případných povodní tak, aby povodňové ohrožení oblastí podél toku a ohrožení potenciálními poruchami vodního díla bylo minimální,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Přehrada už je naplněná. „Nádrž se nám podařilo naplnit poměrně rychle a už na počátku června jsme byli téměř plní. Nádrž proto může spolehlivě vedle protipovodňové funkce i nadále nadlepšovat průtoky v říčce Bělé a jejím prostřednictvím i ve Svitavě tak, aby se na ní negativně neprojevovalo dlouhodobé sucho. Z naší strany je nádrž navíc připravena obnovit svoji vodárenskou funkci a v případě potřeby pokrýt vodárenský odběr z nádrže,“ uvedl Gargulák. Zvažuje se totiž, že by boskovická přehrada mohla v budoucnu pitnou vodou zásobovat i Brno.

Vodní nádrž na toku Bělá je východně od Boskovic, asi sedm kilometrů nad soutokem Bělé s řekou Svitavou. Leží v hlubokém údolí u Vratíkova a je jednou z posledních přehrad vybudovaných v povodí řeky Moravy. Hlavním důvodem její stavby byly rostoucí požadavky Blanenska a Boskovicka na pitnou vodu. Odběr pitné vody z nádrže je pozastavený. Nádrž se stavěla od října 1985 do června 1990, přičemž v trvalém provozu je od roku 1994.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované