Hlavní obsah

Jak volit v komunálních volbách, jak křížkovat a kdy je hlas neplatný

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační foto.

Reklama

1. 6. 2022 14:40
aktualizováno • 18. 8. 2022 14:09

Jak správně volit v komunálních volbách a co si s sebou přinést do volební místnosti? A v jakých případech je hlasovací lístek neplatný?

Článek

Termín komunálních voleb

Letošní komunální volby proběhnou v pátek 23. a v sobotu 24. září 2022. Společně s nimi se uskuteční také volby do Senátu.

Kdy se otevřou volební místnosti

Volební místnosti se otevřou v pátek ve 14 hodin a otevřené budou až do 22 hodiny. Následující den, tedy v sobotu, se otevřou v 8 hodin ráno a zavřou se ve 14 hodin.

Co potřebuji s sebou, když jdu volit

Po příchodu do volební místnosti musí volič prokázat svou totožnost. To znamená, že s sebou potřebuje průkaz totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas, který předloží volební komisi.

Každému voliči přijdou do poštovní schránky na adresu jeho trvalého bydliště pár dní před volbami volební lístky. Pokud volič zapomene své volební lístky doma, jsou poškozené či chybně označené, nic se neděje. Volič může požádat volební komisi o zcela nové a ta mu je vydá.

Co dělat, pokud nemohu k volbám

Volič musí hlasovat osobně, nikoli v zastoupení jiné osoby. Důvodů, kdy se nemůže volič dostavit k volbám, může být hned několik – například je v zahraničí nebo ze závažných zdravotních důvodů.

  • Voličský průkaz - Pro komunální volby průkaz získat nelze, volič musí volit ve volební místnosti přiřazené na základě místa trvalého bydliště.
  • Volba ze zahraničí - Komunální volby neumožňují volbu ze zahraničí.
  • Zdravotní důvody - Volič může zažádat na obecním úřadu, aby ve dnech voleb mohl hlasovat mimo volební místnost. Členové volební komise se však s přenosnou urnou, kam volič odevzdá svůj hlas, mohou vypravit pouze na adresu v rámci daného volebního okrsku.

Jak volit a jak křížkovat

Systém voleb do obecních zastupitelstev patří vůbec k těm nejsložitějším systémům voleb u nás. Místo kroužků hrají v komunálních volbách hlavní roli křížky. Volič si může vybrat mezi křížkováním celé volební strany nebo dát hlas pomocí křížků jednotlivým kandidátům. Obě možnosti lze také kombinovat.

Jak křížkovat?

Existují 3 způsoby, kterými volební lístky lze upravit, a ty jsou:

  1. Volič označí křížkem jednu volební stranu. V tomto případě tak volič hlasuje pro kandidáty dané strany v pořadí, ve kterém jsou uvedení na hlasovacím lístku.
  2. Volič označí křížkem konkrétní kandidáty. V této možnosti může volič označit jen tolik kandidátů, kolik je členů zastupitelstva. Možná je i kombinace kandidátů z různých stran.
  3. Kombinace výše zmíněných. Volič může zakřížkovat jednu volební stranu a další křížky udělit kandidátům jiných stran. Kandidáti označení křížkem získají hlasy přednostně, zbývající hlasy (do počtu členů zastupitelstva) se přiřadí straně označené křížkem a jejím kandidátům podle pořadí na volebním lístku.

Pokud volič přidělí křížek volební straně a zároveň kandidátům stejné strany, hlas je platný pouze pro volební stranu, pro vybrané kandidáty se křížky nepočítají.

Kdy je hlasovací lístek neplatný

Hlasovací lístek je neplatný, když volič neoznačí žádného kandidáta ani stranu, lístek není vložen v úřední obálce, je lístek přetržený nebo vloží do obálky několik hlasovacích lístků do stejného zastupitelstva.

Reklama

Doporučované