Hlavní obsah

Snímky z vesmíru odhalují, jak sucho mění planetu

18. 8. 2022 6:30

Kvůli nízkým srážkám se průtoky hlavních evropských řek v posledních týdnech výrazně snížily a vody v tocích se oteplují. Podobné potíže hlásí i z dalších kontinentů. Fotografie porovnávají změnu v rozmezí let či desetiletí.

Reklama

Článek

Rekordně nízká hladina vody ve Velkém Solném jezeře (USA, Utah)

Jen málo jiných jezer ve Spojených státech se velikostí a významem vyrovná Velkému Solnému jezeru. Je to největší slané jezero v zemi a osmé největší na světě. Jeho mělké vody živí miliony stěhovavých ptáků.

Nalevo snímek Velkého Solného jezera z června 1985, napravo z července 2022.

Zmenšující se jezera na Pyrenejském poloostrově

Sucho na Pyrenejském poloostrově dokládá srovnání, kdy od sebe fotografie nádrže Alto Rabagao a druhého menšího jezera v severním Portugalsku dělí necelý rok. Nalevo fotografie z 6. března 2021, na opačné straně z 5. února 2022.

Farmaření v egyptské poušti

Urbanizace a postup slané vody do vnitrozemí požírá egyptskou zemědělskou půdu. Egypt se v odpovědi snaží rozšířit farmaření směrem do saharské pouště. Koncept není příliš úspěšný, jak dokládá přiložené srovnání zachycující novou zemědělskou půdu podél káhirské dálnice. Jeden výzkumník pro NASA poznamenal: „Poté, co jsme zde nějakou dobu půdu obhospodařovali, vidíme, že se velká část této nové zemědělské půdy znovu mění v poušť.“

Snímek města Damanhur z 25. července 1984 a 16. srpna 2021.

Reportáž z Itálie

Sever Itálie zažívá historické sucho. Sníh z Alp, kde pramení Pád a další řeky, letos kvůli vysokým teplotám zmizel neobvykle rychle. Region je tak závislý jen na srážkách, kterých není a s nejvyšší pravděpodobností ani nebude dost.

Přímo u pramene Pádu v Pian del Re to na první pohled nevypadá, že je něco špatně. Voda vyvěrá ze skály a rychle stéká dolů do údolí, kde tvoří kaskádu vodopádů a už po pár kilometrech z ní je asi tři metry široká říčka. Do moře z ní voda už ale nedoteče.

Mizející farma v deltě Nilu, Egypt

Pouze 4 % egyptské půdy jsou vhodná pro zemědělství a toto číslo rychle klesá. Snímky ukazují zvětšující se urbanizaci, která zasahuje do zemědělské půdy kolem měst ležících v Dolním Egyptě - Tanta a El Mahalla El Kubra a mezi rameny Rosetta a Damietta na Nilu.

Navíc podle Organizace OSN pro výživu bylo asi 15 % nejúrodnější egyptské zemědělské půdy poškozeno vzestupem hladiny moře a průnikem slané vody. Slaná voda zabíjí rostliny, které nemohou snést tak silné koncentrace soli.

Snímek nilské delty 25. července 1984 a 16. srpna 2021.

Vysychání íránského jezera Urmia

Íránské jezero Urmia je jedním z největších světových hypersalinních jezer. Místo patří na soupisku památek světového dědictví UNESCO. Jak ale uvádí Program OSN pro životní prostředí, hladina jeho vody začala v polovině 90. let klesat. Přitékající voda byla odkloněna pro zemědělské využití, srážky poklesly a rostoucí teploty přispěly k velkému odpařování.

Přívalové deště v letech 2018 a 2019 pomohly jezero doplnit, jak je vidět na červnovém snímku, který ukazuje Urmii z velké části naplněnou vodou zbarvenou do červena bakteriemi, ale v době listopadového snímku je již plocha opět vyschlá.

Snímek jezera 3. června 2021 a 23. listopadu 2021.

Vysychající nádrž Lake Mead, USA

Největší přehradní nádrž v USA zásobuje pitnou vodou 20 milionů obyvatel měst Las Vegas a Los Angeles. Vznikla v roce 1935. Hladina zde klesá od roku 2000, v posledních letech ale stále rychleji. Letos je stav vody nejnižší od napuštění přehrady. Podle vědců situaci zhoršuje klimatická krize.

Snímek nádrže z 6. července 2020 a z 3. července 2022.

Pokles nádrže na řece Colorado Lake Powell, USA

Snímek jezera z 1. září 2017 a z 27. srpna 2021.

Sucho v Paraguayi

Snímek řeky Paraguay v hlavním městě z 15. října 2017 a 7. října 2020. Pokles hladiny řeky je zjevný.

Nejsušší červenec v Anglii od roku 1935

Obvykle zelenou britskou metropoli pokrývají po týdnech nezvyklého horka a nedostatku srážek plochy zažloutlé vegetace. Žluté jsou i trávníky Královské botanické zahrady v Kew, která má největší světovou sbírku živých rostlin.

Sucho zmenšilo kalifornské jezero Shasta, USA

Shasta je největší nádrž v Kalifornii. Jedná se o klíčový zdroj vody pro zemědělství v  Central Valley.

Mezi pořízením obou přiložených fotografií klesla hladina nádrže o 33 metrů a její zásoba vody se snížila o zhruba 40 %, tedy na polovinu historického průměru za uvedené roční období. Hnědé třásně kolem vody na snímku z roku 2021 představují jezerní dno, které odhalila klesající hladina.

Snímek nádrže z 16. června 2019 a 13. července 2021.

Tání ledovců zvětšuje objem ledovcových jezer na Tibetské náhorní plošině

Tibetská náhorní plošina, kde se nacházejí desítky tisíc ledovců, je velmi citlivá na změny klimatu. Voda z tajících ledovců vytvořila stovky nových jezer a rozšířila ta stávající.

Snímek Tibetské náhorní plošiny z 12. října 1987 a z 9. října 2021.

Plnící se ledovcová jezera:

Na pákistánském území je 7000 ledovců a ty se rychle rozpouštějí. Na severu země se již vytvořilo 3000 ledovcových jezer a 33 z nich hrozí vylití z břehů.

Snímky: NASA Earth Observatory

Reklama

Doporučované