Hlavní obsah

Virus HIV se stává odolnějším vůči běžné léčbě, varuje WHO

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační fotografie.

Reklama

26. 11. 2021 17:05

Zpráva Světové zdravotnické organizace informuje, že přirozená ​​rezistence vůči lékům proti HIV je na vzestupu. Zároveň vyzývá k volbě nových alternativ léčby.

Článek

Infekci HIV zatím nelze zcela vyléčit, ale životní cyklus viru je možné léčbou téměř úplně zastavit. Podle zprávy, za kterou stojí odborníci ze Světové zdravotnické organizace (WHO), se počet nakažených lidí léčených antiretrovirotiky nově zvýšil na 27,5 milionu. Za rok tak přibyly 2 miliony pacientů.

Čtyři z pěti zemí, kde je vysoká míra výskytu HIV, díky dané léčbě zaznamenaly úspěch ve snaze virus potlačit. Nadšení je však zatím pouze opatrné. Studie totiž zároveň zjistila, že v některých zemích vůči podávaným lékům roste odolnost. Rezistenci přesahující hranici 10 % hlásí celkem 21 ze 30 zkoumaných zemí. Výsledky podle WHO zdůraznily potřebu přechodu na alternativní léčbu, kterou sama organizace doporučuje od roku 2019.

Léčba HIV

léčbě se používá kombinace antivirotik a s terapií se začíná ihned poté, co je u pacienta infekce potvrzena. Antivirotika potlačují replikaci viru, čímž dochází i ke zlepšení buněčné imunity. Cílem léčby je takzvaná nedetekovatelná virová nálož, jelikož nedetekovatelní pacienti jsou neinfekční.

Antiretrivirová terapie (ART) významně změnila klinický průběh infekce HIV – dříve jednoznačně fatální onemocnění se stalo onemocněním chronickým. Díky obrovskému pokroku základního výzkumu se podařilo podstatně rozšířit terapeutické spektrum o nové antiretrovirové léky a došlo se k závěru, že léčba kombinací antiretrovirotik je daleko účinnější a úspěšnější než monoterapie.

K léčbě antiretrovirovou terapií se běžně využívají léky „schovávající“ se pod názvem nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy (NNRTI). Právě odolnost vůči nim ale způsobuje výzkumníkům vrásky na čele. Podle WHO by tak v případě dosažení prahové hodnoty rezistence měly země urychleně přejít na režim léčby obsahující takzvaný dolutegravir.

Ohledně toho přitom ještě nedávno existovaly pochybnosti, které vyvolala studie naznačující riziko vzniku vrozených vad u dětí, které se narodily ženám užívajícím přípravek s obsahem dolutegraviru. Po dalším studiu, jehož výsledky byly mnohem pozitivnější, se ale odborníci uchýlili k řešení, podle kterého lék i nadále nabízejí. Ženy se po obdržení veškerých informací nicméně mohou rozhodnout lék odmítnout.

Co je to HIV?

HIV je virus, který oslabuje imunitní systém člověka a způsobuje, že se lidské tělo nedokáže bránit běžným infekcím. Aby se virus HIV mohl množit, napadá v lidském těle důležitou podskupinu bílých krvinek, kterým se říká CD4+ T-lymfocyty, zkráceně CD4 buňky.

Tyto buňky hrají důležitou roli v získané imunitě a regulují naši imunitní odpověď. Virus HIV je během svého životního cyklu v těle nakaženého člověka zabíjí a snižuje tak jejich počet. Jak se počet CD4 buněk snižuje, organismus reaguje pomaleji a méně efektivně zejména na podněty, jako jsou infekce nebo nádorová bujení.

WHO doporučuje užívání dolutegraviru jako preferovanou první a druhou fázi léčby pro všechny skupiny populace od roku 2019. Lék je podle ní účinnější, snadněji se užívá a má méně vedlejších účinků než jiné léky. Rezistence proti dolutegraviru se také rozvíjí později, což podporuje jeho dlouhodobou trvanlivost a účinnost.

Změna léčby by podle WHO mohla být rozhodující zejména u dětí. Podle výzkumu provedeného v deseti zemích subsaharské Afriky je právě vůči NNRTI lékům totiž téměř polovina nově diagnostikovaných novorozenců odolná.

WHO také uvedla, že pro vlády zemí s vysokým počtem pacientů s HIV je nyní důkladné monitorování lékové rezistence klíčové, aby se zjistilo, zda již zmiňovaný úspěch v podobě potlačení viru neslábne. Země, které dosáhly vysoké úrovně potlačení, zvýšily svou úspěšnost z 33 % v roce 2017 na závratných 80 % o tři roky později. To podle organizace nejen zabránilo přenosu viru i úmrtí na něj, ale došlo také ke zpomalení vzniku odolnosti vůči léčbě.

HIV vs. AIDS

HIV je označení pro virus, který napadá buňky imunitního systému člověka. Zatímco AIDS je označení pro soubor onemocnění, která jsou následkem pokročilého poškození organismu při infekci virem HIV.

Podle současných znalostí nelze s určitostí říci, kdy se u konkrétního člověka nákaza projeví a za jak dlouho od nákazy virem HIV dospěje konkrétní člověk do stádia AIDS. Hlavním prostředníkem přenosu viru jsou tělní tekutiny jako krev, sperma, preejakulát a vaginální sekrety, informuje web Testuj se včas.

Prostřednictvím nově zveřejněné zprávy proto WHO apeluje na jednotlivé státy, aby ve své snaze pokračovaly. V roce 2020 mělo v případě HIV plány pro prevenci, sledování i reakci na rezistenci vůči lékům 64 % z „rizikových“ zemí.

Reklama

Doporučované