Hlavní obsah

#StopCovidCZ: Zaměstnanci v období koronaviru

Článek

Jak podat daňové přiznání v době omezení?

Ministerstvo financí schválilo plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020.

Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům (fyzickým osobám i podnikatelům) automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem. Hlavním cílem je zamezit na finančních úřadech, resp. na poštách koncentraci fyzických osob, které nemají povinnost činit podání daňového přiznání elektronicky.

Jak mohu pracovat z domova a za jakých podmínek?

Pokud při nařízené karanténě zaměstnanec dodrží všechna stanovená omezení a jeho zdravotní stav ani povaha vykonávané práce tomu nebrání, je možné, aby se se zaměstnavatelem dohodl na výkonu práce z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele (zpravidla „z domova“ – tzv. homeworking nebo home office).

V takovém případě platí, že náleží-li zaměstnanci za vykonanou práci mzda/plat, nenáleží mu za dobu výkonu práce v době prvních 14 dnů karantény výplata náhrady mzdy/platu podle § 192 zákoníku práce, popřípadě od 15. dne jejího trvání nepřísluší výplata nemocenského (viz § 16 zákona o nemocenském pojištění).

Opatření stanovená při karanténě musí být zaměstnancem striktně dodržena a výkon práce formou homeworkingu přichází v úvahu, jen souhlasí-li s tím obě strany pracovního poměru.

Jak bude zajištěna péče o děti zaměstnanců ve zdravotnictví a v jiných důležitých povoláních?

Hejtman kraje či primátor HMP určí školy a školská zařízení, která v místech potřeby budou vykonávat péči o děti ve skupinkách 15 dětí ve věku 3-10 let těchto zaměstnanců: bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníků ozbrojených sil a dále zaměstnanců určené školy nebo školského zařízení.

Učitelé mají standardní rozsah přímé pedagogické činnosti. Škola musí zajišťovat dohled, vzdělání, stravování, atd. Úplata se nehradí, ani za stravování.

Pracuji v oblasti zdravotnictví, mohu si vzít dovolenou?

Ne, lékařům, zubařům farmaceutům a zdravotnickému personálu je čerpání dovolené po dobu nouzového stavu zakázáno.

Mám podstoupit periodickou lékařskou prohlídku, jak mám postupovat?

Momentálně není potřeba provádět periodické lékařské prohlídky.

Nastoupil jsem jako prodavač a podepsal jsem pracovní smlouvu po 15.3 2020, musím mít zdravotnický průkaz?

Ne, momentálně nemusíte mít zdravotnický průkaz, vstupní lékařskou kontrolu, nutné nahradit čestným prohlášením.

Měním momentálně zaměstnání, musím k doktorovi na zdravotní prohlídku?

Posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání lze nahradit čestným prohlášením.

Zpátky na informační rozcestník >>>