Hlavní obsah

Mají být jako FFP2. Výsledek testu? Prodávají je Čechům nelegálně

Foto: Asociace nanotechnologického průmyslu ČR

Naprostá většina respirátorů s označením KN95 je podle Asociace nanoprůmyslu a společnosti Porta Medica v online obchodech nelegálně.

Reklama

21. 5. 2021 6:00

Prodejci zneužívají certifikáty evropských výrobců nebo prodávají výrobky bez označení CE, nutného k prodeji na evropském trhu.

Článek

Více než 50 značek respirátorů typu KN95, a to včetně těch určených pro děti, se na českém online trhu prodává nelegálně.

Vyplývá to z průzkumu Asociace nanotechnologického průmyslu ČR ve spolupráci se vzdělávací a poradenskou společností Porta Medica. Respirátorům chybí označení CE, díky kterému je možné například čínské respirátory prodávat v Evropě. V některých případech je označení padělané.

Týká se to respirátorů typu KN95, což je čínská norma, která přibližně odpovídá evropské normě FFP2. Všech 53 značek respirátorů nakoupil jediný člověk za pouhé tři hodiny v internetových obchodech, a to přes nabídky srovnávačů cen Zbozi.cz a Heureka.cz. Vzhledem k tomu, že každou značku respirátorů KN95 prodává průměrně 6 dodavatelů, odhalil tím podle asociace zároveň stovky prodejců nelegálních respirátorů.

Podíl respirátorů bez CE nebo s falešným CE tvořil mezi nakoupenými respirátory KN95 přes 98 %.

Asociace nanotechnologického průmyslu ČR

Asociace sdružuje české firmy z různých odvětví, které mají nanotechnologie jako svůj klíčový předmět podnikání. V posledním roce se významným produktem některých těchto firem staly ochranné prostředky s nanovlákennou filtrační membránou. Výrobci opakovaně poukazují na liknavý přístup vlády a České obchodní inspekce při hlídání standardu dovážených ochranných prostředků.

Česká obchodní inspekce vydala v polovině minulého roku výjimku, díky které se mohly respirátory prodávat i bez označení CE, a to v konkrétních případech až do vyprodání zásob. Ochranných prostředků bylo tehdy na trhu málo, a Česko postupovalo v souladu s politikou EU. Podle Asociace nanoprůmyslu a společnosti Porta Medica se ale na žádný z jimi nakoupených výrobků výjimka ČOI nevztahuje.

Asociace se rozhodla nezveřejňovat celý seznam, aby nemusela řešit desítky případných právních sporů. Kontrolu trhu má totiž v popisu práce obchodní inspekce. Redakce má nicméně seznam všech 53 značek respirátorů s chybějícím nebo prokazatelně padělaným označením CE k dispozici, a to v podobě odkazů na internetové stránky prodejce, případně vyjádření notifikovaných osob, jejichž číselný kód prodejce zneužil.

Označení CE

Značka CE dokládá, že byl výrobek posouzen před uvedením na evropský trh a splňuje legislativní požadavky Evropské unie. Musí být na všech výrobcích, u kterých to ukládá patřičná směrnice, například na hračkách nebo zdravotnických prostředcích. Za označením CE následuje čtyřmístný číslený kód notifikované osoby, která shodu posoudila.

„Nemáme důvod zveřejnit jednotlivé podvodníky, kteří využívají státem vytvořenou příležitost k podvodům. Chceme veřejnost především upozornit na mnohamilionový podvodný systém, který svými nesmyslnými kroky vytvořila vláda, a Česká obchodní inspekce coby úřad dozoru nad trhem v potírání těchto podvodů dlouhodobě selhává,“ říká předseda výkonné rady Asociace nanotechnologického průmyslu ČR Jiří Kůs.

Spoluzakladatel firmy nanoSPACE těmito slovy naráží na vládní nařízení o povinném nošení respirátorů, které výslovně uvádí i normy KN95 a N95 namísto evropské normy FFP2. A samozřejmě také na prominutí placení DPH, a to opět i pro respirátory KN95. Z logiky věci se přitom jedná o úlevu pro necertifikované výrobky, kdyby totiž respirátory prošly evropskou certifikací, kromě označení KN95 by nesly také označení evropskou normou FFP1, FFP2 nebo FFP3.

Spor českých výrobců s českou inspekcí

Čeští výrobci ochranných prostředků kritizují práci České obchodní inspekce dlouhodobě. Na chybějících či padělaných označeních CE je podle nich nejhorší, že nikdo nekontroluje deklarovanou účinnost.

„Mezi testovanými respirátory KN95 jsme našli výrobky, jejichž filtrační záchyt se pohyboval pouze kolem 40 procent. Filtrační účinnost těchto respirátorů KN95 tedy byla na méně než polovině hodnoty, kterou určuje i měkčí čínská norma,“ říká Kůs.

Česká obchodní inspekce odmítá, že by trh s respirátory dostatečně nehlídala.

„Jen v období od počátku roku do konce měsíce dubna ČOI zahájila celkem 785 kontrol zaměřených na dodávání osobních ochranných prostředků (OOP) dýchacích cest na trh. Bylo vydáno 281 zákazů dodávání OOP na trh na 334 681 ks výrobků,“ uvedl na dotaz redakce mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

Aleš Martinovský ze společnosti Porta Medica dříve působil ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv. Odborník na zdravotnické prostředky tvrdí, že postup ČOI není v tomto případě dostatečný.

„Provedení kontroly není samo o sobě výsledkem činnosti, který by efektivně zajistil bezpečnost a ochranu zdraví spotřebitelů. Je to pouhý dílčí nástroj, jak zjistit, co se na trhu děje. Zvýšený počet kontrol, jakož i prohlášení o tom, že tato oblast se stala hlavní prioritou České obchodní inspekce pro rok 2021, jsou pozitivní signály, avšak zcela se minou účinkem, pokud efektivní nástroje boje s podvodníky, jako je stahování nelegálních respirátorů z trhu nebo udílení dostatečně odrazujících pokut, nebudou využity, anebo se uplatní příliš pozdě,“ říká Martinovský.

Inspekce zároveň zahájila spolu s Celní správou společnou kontrolní akci zaměřenou na dovoz OOP dýchacích cest na trh.

„Celkově (i mimo tuto akci) ČOI vydala od počátku roku cca 80 stanovisek k dovozu OOP dýchacích cest na trh, přičemž pouze v 9 případech bylo toto stanovisko kladné, bez dalších podmínek. Počet kusů výrobků, jejichž propuštění do volného oběhu nebylo bez dalšího ze strany ČOI umožněno, dosáhl 21,8 milionu kusů,“ popisuje Fröhlich.

Jenže do tohoto impozantního čísla se započítávají všechny případy, které inspekce řešila. A klíčová je zřejmě formulace „nebylo bez dalšího umožněno“. Fakticky tak nebylo 21 milionů respirátorů bez správného označení zničeno nebo staženo z trhu, ale výrobce je mohl prodat jinde nebo jen doplnit označení.

Pokuty ve výši pár tisíc

Účinnou obranou proti pochybným respirátorům by podle českých výrobců bylo citelné pokutování nepoctivých prodejců. Jenže pokuty udělené ČOI působí rozpačitě ve srovnání se současným mnohamiliardovým byznysem s ochrannými prostředky.

Za celý rok 2020 udělila ČOI podle vlastního vyjádření pouze 32 pokut v průměrné výši pouhých 17 tisíc korun. Za první čtyři měsíce letošního roku ČOI uložila 81 pokut v celkové hodnotě 1 106 000 korun, to je v průměru necelých 14 tisíc korun.

Asociace nanoprůmyslu přitom poukazuje na to, že legální uvedení respirátoru na trh, především tedy certifikace spojená s nutnými zkouškami, stojí kolem 250 tisíc korun.

Respirátory s podvodnou evropskou certifikací

Mezi 53 respirátory bez správného označení CE je také několik výrobků, které zneužívají značku certifikovaných evropských výrobců. Například respirátor KN95 s falešným označením CE a identifikačním číslem zkušebny 1282, italské ECM. Italská notifikovaná osoba ECM přitom sama na svém webu upozorňuje na podvodné užívání jejího čísla v souvislosti s certifikací respirátorů, nemá totiž vůbec oprávnění vydávat certifikáty pro osobní ochranné prostředky.

Dalším takovým respirátorem je KN95 s označením CE a číslem 1024. Tuzemská notifikovaná zkušebna Výzkumný ústav bezpečnosti práce (VÚBP), kterou identifikuje čtyřčíslí 1024, písemně potvrdila, že výrobek nese jiný název, než jaký je uveden na certifikátu, a že VÚBP tento respirátor necertifikoval.

Mezi respirátory KN95 zakoupenými v českých internetových obchodech byl i dětský respirátor s CE 2834. Irská notifikovaná zkušebna CCQS s číslem 2834 vyloučila, že by tomuto nebo jakémukoli jinému dětskému respirátoru udělila certifikát, který by umožnil legální označení CE 2834.

+3

Další podobné případy se týkají respirátorů, které klamavě uvádějí čísla notifikovaných osob z Polska a Turecka.

„Zástupci notifikovaných zkušeben nám po odhalení podvodných označení CE u respirátorů KN95 na českém trhu doporučili, abychom se obrátili na český orgán dozoru nad trhem, tedy na Českou obchodní inspekci. My jsme takto v minulosti jednali, ale bohužel bez uspokojivého výsledku,“ popisuje šéf asociace Jiří Kůs.

Mluvčí ČOI připustil, že inspekce s asociací o těchto případech jednala. „Není nám však známo, že by asociace přímo podala podnět s uvedeným podezřením na konkrétní výrobky a subjekty,“ uvedl Fröhlich. ČOI se podle něj zkoumáním pravosti vydaných certifikátů v případě pochybností zabývá.

„Pokud bychom nyní uvažovali, jestli se obrátíme na nějaký orgán, který by tyto podvody mohl řešit, byl by to Evropský úřad pro boj proti podvodům OLAF. Tato instituce snad nemá žádný důvod obhajovat a krýt prodej nelegálních respirátorů KN95, které jsou v naprosté většině prodávány bez označení CE nebo s padělaným CE,“ dodává Kůs.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované