Hlavní obsah

Jeden Berbr, dva podpisy. Fotbal řeší grafologickou aféru

Foto: ČTK

Roman Berbr (vlevo), ještě v roli místopředsedy Fotbalové asociace ČR. Po jeho levé ruce Jan Pauly, generální sekretář FAČR.

Reklama

31. 3. 7:30

Policie zkoumá, zda se v rámci akce Dezinfekce někdo nepokusil nezákonně vyvést milionové částky z kasy fotbalové asociace a jestli se to posléze nesnažil zakrýt. Úkolem grafologů je zjistit, zda jsou podpisy pod smlouvami pravé.

Článek

Rukopis, potažmo autogram každého jedince je specifický, unikátní. A hlavně by si jednotlivé exempláře podpisů téže osoby měly být velmi podobné. Takže je například zvláštní, pokud jsou u různých podpisů připisovaných stejnému muži jednou písmena viditelně nakloněna a jindy ne. Obzvlášť, když se ty podpisy zjevně liší i v dalších jednotlivostech.

Je možné, že se Roman Berbr, donedávna místopředseda Fotbalové asociace ČR, podepisoval pokaždé jinak. Nelze ovšem vyloučit, že mu s některým z jeho podpisů, a to buď s tím pod smlouvou s firmou Tymich, anebo s těmi pod jejími jednotlivými dodatky, někdo pomohl. Například v době, kdy už Berbr seděl ve vyšetřovací vazbě.

Jak známo, tam se v říjnu loňského roku ocitl kvůli obvinění z korupčních praktik, například kolem manipulace soutěžních utkání. A také kvůli údajné defraudaci 850 000 korun z kasy Plzeňského krajského fotbalového svazu.

Po Berbrově zatčení ovšem na Fotbalové asociaci ČR následně propukla další aféra směřující k podezření, že pokusů vyvést nezákonně značné finanční prostředky z kasy tohoto spolku mohlo být i víc. Například ve spojitosti s akcí Dezinfekce, v níž asociace nehospodárně naložila s částkou blížící se 10 milionům korun.

Podle nových zjištění Seznam Zpráv tento případ vedle Berbrových různorodých podpisů obestírá i několik dalších podezřelých jevů, kupříkladu okamžité proplácení faktur, které přitom úřednice z účtárny FAČR označily jako chybné.

S mechanismem proplácení faktur jsou spojena jména Libora Kabelky, finančního ředitele FAČR, i Martina Malíka, úřadujícího předsedy Fotbalové asociace ČR, který už avizoval, že na volební valné hromadě FAČR tuto svoji funkci 3. června obhajovat nebude. Problematiku smluv má v kompetenci Jan Lego, ředitel legislativně právního oddělení FAČR.

Neodvedli ani půl práce, vyfakturovali všechno

Připomeňme si nejprve celou kauzu pěkně v kostce: Fotbalová asociace ČR si v červnu objednala u firmy Tymich s.r.o., že za 9,89 milionu korun provede dezinfekci mládežnických kabin v 90 klubech. Jak odhalila třeskutá zpráva Revizní a kontrolní komise FAČR, celá akce byla extrémně předražena. A co víc: proplacena byla firmě Tymich celá smluvní částka, přestože práci odvedla jen ve 41 klubech.

O celém případu informovaly Seznam Zprávy jako první zde, a to velmi obšírně. Poté, co do celé věci začali „vrtat“ fotbaloví kontroloři, došlo k dohodě mezi FAČR a firmou Tymich o narovnání. Firma se zavázala vrátit 6 794 656,50 Kč a uhradit pokutu 2,4 milionu korun. Firmě Tymich tak za odvedené práce nakonec zbude necelých 700 000 korun.

Reálná škoda tedy nakonec nenastala, nicméně jak základní nastavení smlouvy, tak i další velmi podezřelé okolnosti spojené s projektem upoutaly pozornost Vrchního státního zastupitelství v Praze, potažmo elitních policejních detektivů Národní centrály proti organizovanému zločinu.

Ti provedli 17. února další razii v budově Fotbalové asociace ČR v Praze na Strahově. Odvezli si velké množství dokumentů, provedli několik výslechů.

Každopádně platí, že dosud vůči žádné osobě nebylo v souvislostí s akcí Dezinfekce zahájeno trestní stíhání. „Případ nemůžeme komentovat. Mohu pouze říct, že probíhají standardní úkony trestního řízení,“ uvedla Lenka Bradáčová, vrchní státní zástupkyně v Praze.

Ačkoli všechny zainteresované strany uvalily na případ informační embargo, podařilo se redakci Seznam Zpráv získat nové informace a zasadit je do skutečností, jež uvedla zpráva Revizní a kontrolní komise FAČR. Ta koncem minulého roku celou aféru „odpálila“.

Už samotný vznik smlouvy je nestandardní. Svazový legislativec Jan Lego komisi sdělil, že v červnu dostal od Berbra úkol připravit smlouvu s firmou Tymich během jednoho dne. Velmi jednoduchá základní smlouva je z 22. června, její bližší parametry pak upravuje dodatek datovaný dnem následujícím, tedy 23. červnem.

Podle zjištění Revizní a kontrolní komise smlouva podle všeho neprošla projednáním na výkonném výboru FAČR. Pod smlouvou se za stranu FAČR skvěly podpisy předsedy Martina Malíka a místopředsedy Romana Berbra.

Pro kontrolory nebylo nijak složité nestandardní smlouvu objevit, protože z hlediska účetnictví byla vedena pod střediskem „výkonný výbor FAČR“, což je podle všeho velmi výjimečné zařazení.

Smlouva podle zjištění komise neprošla standardním schvalovacím procesem, objednané služby byly výrazně předražené oproti cenám běžným na trhu. A další pochybnosti u kontrolorů vyvolaly samoté faktury a způsob jejich proplácení.

Že je faktura vadná? Nevadí, proplatit!

Podle smlouvy měly být faktury proplaceny do 60 dní. Na fakturách samotných ovšem byla uvedena splatnost do 14 dní. Faktur vystavených firmou Tymich bylo celkem 14 a fotbalová asociace je v řadě případů proplácela prakticky okamžitě, ještě týž den nebo třeba do dvou dnů. A to podle všeho z rozhodnutí finančního ředitele Libora Kabelky, který faktury podepisoval, stejně jako předseda Martin Malík.

A to přesto, že fakturována byla i práce, která vůbec nebyla provedena, jak se později zjistilo.

Pozoruhodnou horlivost v proplácení faktur pak podtrhují dva obzvlášť specifické případy, a to u faktury z 31. července, vystavené na 1 208 778 korun, a u faktury z 10. srpna na 549 444 korun. Obě tyto faktury obsahovaly formální vady, na které pracovnice účtárny FAČR upozornila. Přesto byly tyto špatně vystavené faktury fotbalovou asociací proplaceny. A až následně došlo k jejich opravě a dalšímu schválení.

Peníze z kasy FAČR ovšem letěly na konto firmy Tymich expres. Jako by na tom měl někdo naprosto extrémní zájem.

Když tohle všechno členové Revizní a kontrolní komise FAČR v říjnu loňského roku zjistili, zděsili se. A protože s nimi předseda FAČR Martin Malík nekomunikoval, obrátili se kontroloři na jeho místopředsedu Zdeňka Zlámala, který s celou záležitostí oslovil výkonný výbor FAČR.

Sledujme sled událostí:

6. října si komise vyžádala faktury, 20. října je obdržela. V mezidobí, 16. října byl zcela nezávisle na tom Roman Berbr zatčen a byla na něj uvalena vyšetřovací vazba.

Ale zpět ke Kontrolní a revizní komisi FAČR. Ta následně zajišťovala smlouvy a další dokumenty a několika kontrolními telefonáty zjistila, že zdaleka ne ve všech klubech, kde byla dezinfekce vyfakturována, k nějaké takové akci skutečně došlo.

6. listopadu komise konstatuje podezření z pokusu vyvést značné prostředky z kasy FAČR a rozhodne se předat celou věc místopředsedovi Zlámalovi. Uvnitř FAČR vypukne „rodeo“.

9. listopadu je Revizní a kontrolní komisi předložen druhý dodatek smlouvy s firmou Tymich. Skví se na něm datum 23. září, je opatřen podpisy Malíka a Berbra. V dodatku smlouvy se mimo jiné píše, že dezinfekce byla nastříkána vždy dvakrát ve vysoké koncentraci. A že se k datu uvedenému v původní smlouvě, tedy k 31. srpnu, stihla odvést práce jen u 41 klubů. Zbytek prací prý proběhne do začátku jarní části soutěží.

To ovšem nic nemění na tom, že tou dobou byla celá původně nasmlouvaná práce kompletně vyfakturována i proplacena.

Sedí všechna data i podpisy?

„Uvedená ustanovení vyvolávají dojem účelového zakrývání skutečnosti, že zhotoviteli bylo zaplaceno za celé dílo, které není dokončeno,“ uvádí se ve zprávě Revizní a kontrolní komise FAČR.

Objevila se i podezření, zda tento druhý dodatek smlouvy nebyl antedatován a vyroben až poté, co fotbaloví revizoři začali do celé věci „šťourat“.

I proto se pozorně zkoumají Berbrovy podpisy pod jednotlivými dokumenty. Dodatek je totiž opatřen datem 23. září, tedy z období ještě před započatou kontrolou.

V zákulisí celého případu se ovšem objevila i tato teorie:

Kdyby snad byl dodatek ve skutečnosti, ve snaze alespoň trochu zahladit nejkřiklavější selhání, vytvářen až poté, co kontrola uvnitř FAČR vyvolala zmatek, tedy v listopadu, už by ho nejspíš nemohl vlastnoručně podepsat Roman Berbr, protože byl 16. října zatčen a následně pak několik měsíců trávil čas ve vyšetřovací vazbě.

Celý případ každopádně i nadále bedlivě zkoumá policie. Martin Malík, předseda FAČR, se po návštěvě detektivů na Strahově vyjádřil, že asociace policistům poskytuje standardně maximální součinnost.

Dotazy médií k celé věci teď ovšem zůstávají bez odpovědí. „Vzhledem k probíhajícímu šetření se nemůžeme vyjadřovat,“ konstatoval Michal Jurman, mluvčí Fotbalové asociace ČR.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované