Hlavní obsah

Blíží se termín daňového přiznání. Co je dobré vědět?

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační foto.

Reklama

23. 7. 2020 10:58

Původní datum pro podání daňového přiznání za rok 2019, 1. dubna, bylo kvůli pandemii covidu-19 posunuto. Pokud ale někdo zapomněl termín 18. srpna, může se mu to notně prodražit.

Článek

Co je dobré vědět

Daňové přiznání je možné podat až 18. srpna, nejpozději v tento den je nutné také zaplatit daň.

Při pozdním podání a zaplacení se budou sankce počítat už od 1. dubna.

Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu je možné podat do 3. srpna.

Přehled o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení lze odevzdat až 18. září

Daňové přiznání

Podání daňového přiznání připadá každoročně na 1. dubna, při pozdějším odevzdání je povinnost zaplatit pokutu. Kvůli pandemii koronaviru to je ale letos jinak. Ministerstvo financí nejdříve oznámilo, že podání přiznání k dani z příjmů bez sankcí bude možné do 1. července, nakonec ale i tento termín prodloužilo. Nejzazším termínem se stalo úterý 18. srpna.

Nejpozději v tento den musí být příslušná daň také zaplacena. Fakticky však nejde o odložení termínu podání přiznání, ale o promíjení pokuty a úroku z prodlení za pozdní odevzdání přiznání.

Pokud poplatník daňové přiznání do 18. srpna nepodá a neodvede daň, finanční úřad mu začne účtovat sankce za zpoždění. A to už od 1. dubna, kdy byl řádný termín podání přiznání. I při zpoždění jen o pár dní bude pokuta činit minimálně 4,5 procenta z vyměřené daně (sankce za 90 dní). Minimální výše pokuty je 500 Kč.

Opatření se netýká subjektů, které jsou pod správou Specializovaného finančního úřadu.

Přehled OSVČ

Osoby samostatně výdělečně činné musí odevzdávat Přehled OSVČ za rok 2019. Tento dokument musí podat dříve než daňové přiznání, a to nejdéle v pondělí 3. srpna u své zdravotní pojišťovny. Případný doplatek je nutné zaplatit do osmi dnů od podání.

Přehled o příjmech a výdajích

OSVČ mají povinnost podat také přehled pro Českou správu sociálního zabezpečení. Lhůtu pro podání úřady letos prodloužily až do 18. září. Do tohoto dne je nutné také uhradit doplatek pojistného. „Za den úhrady se přitom považuje den připsání platby na účet příslušné OSSZ,“ píše úřad na svém webu.

Povinnost podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 mají všechny OSVČ, které vykonávaly alespoň část roku samostatně výdělečnou činnost. Princip pokut je stejný jako u daňového přiznání. Pokud podnikatel podá přehled později, naběhnou mu sankce od původního termínu podání, který byl 4. května.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované