Hlavní obsah

Bucha, Jeřábek a Hašek. Téma tří fotbalových výpovědí pod lupou

Foto: Profimedia.cz

Martin Hašek ještě v dresu pražské Sparty. Rozhodl se ho vysvléci. A Spartě zaslal výpověď ze smlouvy, Co s ním bude dál?

Reklama

22. 3. 2020 7:30

Začalo to případem Pavla Buchy. V létě 2018 jednostranně vypověděl smlouvu se Slavií a vzápětí podepsal novou v Plzni. Letos v zimě jeho příkladu následoval Michal Jeřábek, který vypověděl smlouvu v Teplicích a už ho najdeme na jablonecké soupisce. Nejčerstvějším příběhem je pak výpověď Martina Haška ve Spartě. Tyto příběhy vyvolávají mezi fanoušky řadu otázek. Alespoň na některé z nich jsme se pokusili najít odpovědi.

Článek

1) Řada fanoušků je překvapena, že je vůbec možné smlouvu ze strany hráče jednostranně vypovědět. Odvozuje se to od nějaké nové zásadní změny fotbalových předpisů?

„Nikoliv. S takovou možností počítají příslušné řády FIFA již celou řadu let. Podmínky, za kterých to FIFA připouští, se ovšem průběžně specifikují a zpřesňují. Naposledy, tuším, loni v létě. A tyto principy pochopitelně průběžně přenášíme i do české fotbalové legislativy,“ vysvětluje Jan Pauly, generální sekretář Fotbalové asociace ČR.

Trend, kterým se specifikace podmínek ze strany FIFA průběžně ubírá, je podle Markéty Vochoska Haindlové, předsedkyně České asociace fotbalových hráčů, jasně patrný: „Směřuje to jednoznačně stále víc ve prospěch fotbalistů.“

2) Za jakých podmínek tedy fotbalista smí vypovědět klubu smlouvu, aniž by mu za to hrozil trest?

FIFA říká, že základním, až posvátným principem by mělo být dodržování smluv. Nicméně připouští tři případy, ve kterých lze tento základní princip opustit:

a) Dlužné peníze. Pokud klub nevyplácí hráči dva měsíce odměny, pak hráč může klub vyzvat, aby to v patnáctidenní lhůtě napravil. Pokud peníze nepřijdou, má hráč právo smlouvu s klubem vypovědět. A odejít jinam.

b) Sportovní důvody. Toto nařízení se týká starších hráčů, kteří plní jen roli náhradníků. Pokud neodehrají ani 10 procent možné hrací doby svého týmu, pak na konci sezony, konkrétně 15 dní po posledním utkání, mohou taktéž smlouvu vypovědět.

c) Nekorektní, hrubé jednání ze strany klubů. Sem můžou spadat různé formy šikany hráče ze strany klubu, typově nepřiměřené pokuty, přeřazování do B-týmu či juniorky, znemožňování tréninku, odpírání zdravotní péče a podobně. U každého jednotlivého případu se bedlivě zkoumají veškeré okolnosti, hledá se odpověď na otázku, zda sankce či opatření uplatněné ze strany klubu vůči hráči bylo adekvátní tomu, co hráč „provedl“.

3) Proč tedy smlouvy nevypovídá kdekdo?

Jednak proto, že je mezi hráči a vůbec ve fotbalovém prostředí o této problematice dosud celkem nízké povědomí. A hlavně proto, že pokud rozhodčí orgán neuzná, že byly hráčovy důvody k výpovědi smlouvy dostatečné a oprávněné, může se fotbalista za takovou výpověď dočkat i velmi tvrdých sankcí, a to nejen finančního rázu, ale i zákazu činnosti až na 6 měsíců. Samozřejmě pokud bude klub výpověď svého hráče rozporovat, je to základní podmínka toho, aby se výpovědí rozhodčí orgán zabýval.

4) Proč Fotbalová asociace ČR po výpovědi smlouvy ze strany hráče ruší registraci této smlouvy automaticky, aniž by hned řešila, zda je výpověď oprávněná?

„Nemáme jinou možnost, tento postup nařizuje FIFA,“ vysvětluje Jan Pauly, generální sekretář FAČR. Přezkum oprávněnosti výpovědi totiž obvykle zabere delší časové období. A kdyby se na jeho výsledek se zrušením registrace vypovězené smlouvy čekalo, hráč by po tu dobu nemohl podepsat smlouvu jinde. A byl by dlouhé měsíce bez práce. Takto může hned podepsat nový kontrakt v novém klubu a může za něj i hrát.

5) Kdo rozhoduje o tom, zda výpověď hráče byla oprávněná?

Lze se obrátit i na obecné soudy, ale primárně by fotbalové subjekty měly své spory řešit u příslušných fotbalových orgánů. V případě Fotbalové asociace ČR u Sboru rozhodců. V první fázi každý případ posuzují tři rozhodci, pokud se proti jejich výroku některá strana odvolá, tak ve druhé fázi pětičlenné kolegium.

Sbor rozhodců posuzuje, zda výpověď smlouvy byla ze strany hráče oprávněná. Pokud dojde k názoru, že nikoli, pak Sbor rozhodců rovnou vyčíslí i výši škody, kterou fotbalista svou neoprávněnou výpovědí klubu způsobil. A tu pak hráč musí samozřejmě uhradit. Případně někdo za něj, ale částka prostě musí být v daném termínu uhrazena. Jinak hráči hrozí další sankce.

Pozor! Pokud by fotbalista, který dal výpověď v českém klubu, podepsal nový hráčský kontrakt v zahraničí, neřešil už by jeho případ Sbor rozhodců FAČR, ale rozhodčí orgán FIFA.

Ve všech případech se pak ještě lze odvolat k Mezinárodní sportovní arbitráži (CAS) v Lausanne.

Markéta Haindlová, jež zastupuje Martina Haška, který vypověděl smlouvu Spartě, se netají tím, že jejich společná strategie směřuje právě k přeshraničnímu přestupu. A k tomu, aby celou věc řešily právě FIFA a CAS. Proč? „V obecné rovině lze říct, že mezinárodní rozhodčí orgány v řadě případů vycházejí v takových případech vstříc stanoviskům hráčů, skoro by se až dalo mluvit o jejich pozitivní diskriminaci,“ míní Markéta Vochoska Haindlová.

Foto: Profimedia.cz

Markéta Haindlová (na snímku vpravo) na snímku z pohřbu teplického funkcionáře Františka Hrdličky. Dnes je již Haindlová provdána za syna bývalého veslaře, olympionika Václava Vochosky. Na snímku vlevo Kateřina Radostová, která mj. zastupovala Slavii, když jí před několika lety adresoval výpověď smlouvy Damian Boudjemaa.

6) Co riskuje klub, který angažuje fotbalistu, jenž dal předtím v jiném klubu výpověď?

Riskuje, že pokud bude tato výpověď shledána neoprávněnou, bude se spolu s hráčem spolupodílet na náhradě škody, která byla způsobena klubu, ze kterého hráč utekl. V řádech se píše, že s hráčem nese jeho nový klub „zodpovědnost společnou a nerozdílnou“.

Ovšem pozor! To vše pouze v případech, kdy se prokáže, že výpověď hráče měla s jeho novým klubem přímou souvislost, lidově řečeno, že spolu byli dopředu domluvení. Například v případě Pavla Buchy, který prakticky „jedním vrzem“ rozvázal smlouvu ve Slavii a podepsal novou ve Viktorii Plzeň, lze asi tuto přímou souvislost vysledovat poměrně jednoznačně.

7) Jak se vypočítává výše škody, kterou neoprávněná výpověď způsobila?

To je velmi složitá záležitost. A otázka pro Martina Říhu, který donedávna řídil legislativně-právní oddělení Fotbalové asociace ČR. Nyní je coby nový generální sekretář Slavie logicky zainteresován v případě Pavla Buchy, po kterém právě Slavia požaduje u Sboru rozhodců FAČR náhradu škody. Nicméně na obecných principech, které Martin Říha pro Seznam Zprávy popsal, to nic nemění.

„Žádné tabulky, podle kterých by se náhrada škody hrazená klubu hráčem, který jednostranně neoprávněně vypoví smlouvu, dala nějak jednoduše vypočítat, prostě neexistují,“ říká Říha. „Kdyby ano, pověsili bychom tím fotbalistům na krk cenovky a smlouvy by vypovídal kdekdo.“ Upozorňuje, že výpočet se řídí národním právem.

Základní principy výpočtu škody prezentuje Martin Říha na příkladu průlomové kauzy brazilského fotbalisty Matuzaléma. „Ten v roce 2007 vypověděl smlouvu v Šachtaru Doněck a zamířil do Zaragozy. CAS posléze určil, že hráč má společně se Zaragozou nahradit škodu ve výši 11 858 934 eur. Jak byla tato suma určena? Velkým vodítkem byla skutečnost, že Zaragoza posléze půjčila Matuzaléma na hostování s opcí do Lazia, přičemž smlouva počítala s tím, že kdyby se opce realizovala, zaplatilo by Lazio 13 milionů eur. CAS tak získal dobrou představu o hodnotě hráčových služeb. Ta však není jediným kritériem,“ dodává Říha.

„Obecně platí, že pokud rozhodčí orgán usoudí, že hráčova výpověď byla neoprávněná, pokouší se následně určit vzniklou škodu a ušlý zisk. Zkoumá tak mimo jiné věk hráče, dobu, jež zbývala do konce smlouvy a souhrn odměn, které měly být hráči do konce smlouvy ještě vyplaceny. Dále třeba náklady, které klub původně vynaložil na získání hráče, nebo třeba také, jaké náklady klubu vznikly, když za hráče musel najít náhradu,“ vysvětluje Říha.

Co tím myslí? „Například kdyby Sparta kupovala v létě středního záložníka a prokázala, že tak činí v příčinné souvislosti s výpovědí Martina Haška tak, aby jej ve svém kádru nahradila, i kupní cena nového hráče by při případném hledání výše náhrady škody mohla hrát důležitou roli.“

8) Jak rychle by měl Sbor rozhodců FAČR případy řešit?

Podle řádů od podání stížnosti klubu, který se cítí být výpovědí hráče neoprávněně poškozen, ve lhůtě 9 měsíců. Tuto lhůtu se konkrétně v případě Pavla Buchy zjevně splnit nepodařilo, případ se táhne už rok a půl a ještě nebylo rozhodnuto ani v první instanci.

9) Může fotbalová asociace hráči, který podal výpověď neoprávněně, zastavit činnost?

Ano, pamatuje na to disciplinární řád. Pokud se u Sboru rozhodců zjistí, že fotbalista podal výpověď neoprávněně, měla by se případem začít zabývat Etická komise FAČR. A ta takovému hráči může udělit další pokutu, může ho poslat na fotbalově prospěšné práce, tedy například trénovat mládež. Anebo mu může zastavit „závodní činnost“ až na 6 měsíců.

10) Lze odhadnout, jak případy Pavla Buchy, Michala Jeřábka a Martina Haška dopadnou?

To je velmi složité a jakékoli amatérské pokusy o takové odhady mohou být i velmi zavádějící. Zejména u kauz Pavla Buchy a Martina Haška, ve kterých může jít o opravdu vysoké částky, se všeobecně předpokládá, že skončí u Mezinárodní sportovní arbitráže CAS v Lausanne, takže jakákoli předchozí rozhodnutí ve finále mohou ztratit na významu, případy se u této instance mohou třeba ještě úplně otočit.

Snad u Michala Jeřábka lze zkusit odhadnout, že ze jmenované trojice má patrně nejlepší vyhlídky na to, že Sbor rozhodců jeho výpověď uzná jako oprávněnou. Jak známo, opřel ji o to, že byl přeřazen do B-týmu. A teplický klub se ani nijak netajil tím, že důvodem k tomuto kroku byla hráčova neochota prodloužit s FK Teplice profesionální smlouvu.

I v případě, že by Sbor rozhodců celou situaci neshledal jako oprávněný důvod k výpovědi smlouvy, nečekala by asi Jeřábka žádná následná finanční tragédie. K Teplicím už ho vázalo jen půl roku smlouvy, takže i případná výše škody by asi nebyla nijak devastující, navíc v situaci, že by k její spoluúhradě byl nejspíše vyzván i FK Jablonec, do kterého Jeřábek zamířil velmi rychle po své výpovědi v Teplicích.

„Koronavirové“ pauzy každopádně Michal Jeřábek využívá k nácviku zcela nových dovedností:

Pavel Bucha byl coby mladý talentovaný hráč zařazen ve Slavii do Trpišovského A-týmu, odmítal ale prodloužit kontrakt bez toho, že by obsahoval výstupní klauzuli. V souvislosti s tím byl přeřazen do juniorky. A všechny šokoval, když dal následně v Edenu ze smlouvy výpověď. Sbor rozhodců FAČR posuzuje přesnou časovou souslednost všech kroků obou stran, přesné texty s tím souvisejících dokumentů a písemností.

Slavia věc prezentuje tak, že odchod do juniorky byla Buchova svobodná volba. „Hráč odmítl odjet na soustředění sám,“ řekl v létě 2018 šéf klubu Jaroslav Tvrdík. „Hráč dostal možnost se připravovat i nadále s A-týmem a celou situaci si promyslet. Odmítl a odešel do juniorky.“

Protistrana říká, že variantou přesunu do juniorky, pokud nepodepíše prodloužení kontraktu, strašili Buchu na Slavii dlouhodobě. A že mu na posledním jednání řekli, že má poslední šanci si věc ještě rozmyslet. A v takovém případě může odjet s A-týmem na soustředění.

Nechme na Sboru rozhodců, jaký náhled si vybere. Silným argumentem Buchovy obhajoby každopádně může být i způsob, jakým klub hráčovo zařazení do B-týmu veřejně prezentoval. Zejména tweet místopředsedy slávistického představenstva Tomáše Syrovátky, ve kterém Buchu označil za cucáka, může sloužit jako důkaz veřejné dehonestace mladého fotbalisty. Ať už tak či tak, lze předpokládat, že na podobné výlevy už si dá slávistické vedení do budoucna větší pozor.

Pokud by Buchova výpověď byla vyhodnocena jako neoprávněná, paradoxně by hrálo v jeho neprospěch, jak se mu po hostování v Mladé Boleslavi začalo v Plzni v úvodu jara dařit, stal se členem základní sestavy Viktorie. Už na podzim hrál stabilně i za reprezentační „21“ - to vše zvyšuje hráčovu cenu. Tím pádem hypoteticky roste i částka, kterou by rozhodci mohli přiřknout Slavii jako náhradu škody, která jí hráčovou výpovědí vznikla.

Každopádně lze očekávat, že by nic neplatil osobně Pavel Bucha, ale Viktoria Plzeň. Největším Buchovým osobním rizikem je hrozba až šestiměsíční zápasové stopky.

V nejsložitější situaci se patrně ocitl Martin Hašek. A to i kvůli koronaviru, jehož hrozba obestoupila prakticky celý svět, zastavila fotbalové soutěže a ohrozila ekonomiku stovek klubů. Šance na to, že teď některý z nich Martina Haška angažuje, se tím výrazně snižuje. Navíc čím déle bude Hašek bez angažmá, tím menší je pravděpodobnost, že by se měl jeho nový klub spolupodílet na případné úhradě škody způsobené jeho výpovědí Spartě.

Tedy samozřejmě pokud by Haškovu výpověď shledaly rozhodčí orgány jako neoprávněnou.

„U Martina Haška argumentujeme neoprávněným přeřazením do B-týmu, neoprávněným udělením pokuty, přinejmenším pokuty, která byla svou výší nepřiměřená,“ říká jeho zástupkyně Markéta Vochoska Haindlová.

Podle verze, kterou nabízí Sparta, byl Martin Hašek, který si chtěl vytrucovat přestup do jiného klubu, potrestán především za to, že neodcestoval s týmem na zahraniční zimní soustředění.

Martin Hašek zatím svou verzi příběhu veřejně nepřednesl. Spekuluje se například o tom, že měl se Spartou dohodu, že na soustředění nebude muset jet. Sparta ovšem takový výklad zásadně odmítá.

Sdílejte článek

Reklama

Související témata:

Doporučované