Hlavní obsah

Dlužník nemusí šest měsíců splácet. Drastické, volá asociace věřitelů

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační foto.

Reklama

3. 4. 2020 9:18

Vláda ve středu oznámila až půlroční odklad splátek veškerých půjček a hypoték fyzických i právnických osob. Navrhuje také, aby byla odložena povinnost podnikatelů podat na sebe insolvenční návrh.

Článek

Vládní záměr rovněž v souvislosti s epidemií koronaviru umožňuje prominout zmeškané lhůty v soudních řízeních a mění podmínky oddlužení.

„Návrh chrání podnikatele před insolvencí a zmírňuje podmínky lidí v oddlužení. Dojde také k zastavení exekucí, ve kterých v posledních třech letech nebylo nic vymoženo,“ uvedlo ministerstvo spravedlnosti.

Podle Tomáše Valáška, výkonného ředitele Insolvence 2008, má ale výjimka i své nevýhody. „Zejména se obávám druhotné platební neschopnosti s dopady na věřitele. Předpokládám, že s ohledem na vývoj situace bude nutné přijmout další opatření,“ řekl Seznam Zprávám.

Uznává však, že úprava v oddlužení by mohla pomoci řešit situaci zaměstnavatelů i jejich zaměstnanců.

Věřitelé však protestují, že prominutí zmeškané lhůty v soudních řízeních a změny podmínek oddlužení zasahují do jejich práv.

„Česká asociace věřitelů je zaskočena nesystémovostí schválených opatření, která znamenají drastický zásah do práv věřitelů a nebývalým způsobem mění pravidla hry u již běžících exekučních a insolvenčních řízení. Věřitelé, jejichž pohledávky jsou uspokojovány v oddlužení, měli doposud jistotu alespoň určité míry splacení dluhu, o kterou by přijetím daného návrhu zcela přišli,“ komentuje návrh Pavel Staněk, prezident České asociace věřitelů.

Asociace současně informovala, že plošné zastavení exekučních řízení, u nichž za poslední tři roky nedošlo ani k částečnému uspokojení pohledávky věřitele, může za předpokladu, že věřitelé neuhradí zálohu na jejich pokračování, pro mnohé z nich znamenat naprosté znemožnění vymahatelnosti jejich nároku. Řada občanů, živnostníků i firem se nyní potýká s nedostatečným cash flow a další náklady spojené s vymáháním si nemohou dovolit.

„Opatření by přitom platilo právě pouze pro soukromé věřitele, nikoli pro stát, což je krajně nespravedlivé a bezprecedentní. Pokud chce stát plošně zastavovat exekuce či odpouštět dluhy, měl by tak učinit výhradně u svých vlastních pohledávek,“ dodává Staněk.

Více času pro dlužníky v krizi

Tomáš Valášek ze společnosti Insolvence 2008 argumentuje, že návrh změn v této mimořádné době upravuje především některé postupy v rámci oddlužení. „Například poskytuje osobám i firmám, které se zadluží, více prostoru pro řešení nepříznivé situace tím, že věřitel nemůže podat insolvenční návrh. Dlužníci, u kterých již započalo oddlužení před červnovou novelou a kteří jsou postiženi dopady koronaviru, mohou pokračovat v oddlužení i přesto, že nezaplatí 30 procent věřitelům,“ vysvětluje Valášek.

Základní body návrhů:

Zmeškané lhůty

Zákon má nově umožnit soudům prominout zmeškání lhůt i tam, kde to současná právní úprava vylučuje. Stejně má postupovat ministerstvo spravedlnosti i ve správních řízeních ohledně práv poškozených nebo obětí trestných činů.

Podnikatelé nemusí do insolvence

Podnikatelé, kteří se dostanou do přechodných hospodářských potíží, nově nebudou mít povinnost podat na sebe bez zbytečného odkladu insolvenční návrh. Ministerstvo chce zakotvit i mimořádné moratorium, aby ochránilo provozuschopné podniky, které se pouze v důsledku dočasného výpadku způsobeného mimořádnými opatřeními dostanou do přechodných platebních potíží.

Oddlužení zahájená před novelou zákona

Úřad navrhuje u těchto řízení zrušit stanovenou hranici splácení pohledávek, pokud je dlužník není schopen splatit v důsledku epidemie. Nesplacení 30 procent pohledávek tak v těchto případech nebude znamenat ztrátu možnosti se oddlužit. V oddluženích zahájených po novele zákona může dlužník už nyní požádat o přerušení oddlužení až na období jednoho roku.

Tíživá finanční situace

Ministerstvo spravedlnosti v návrhu pamatovalo i na lidi, kteří se dlouhodobě nacházejí v tíživé finanční situaci a čelí více exekucím. Podle úřadu může současná situace dolehnout na tuto skupinu obzvlášť nepříznivě. Ministerstvo chce proto umožnit zastavit i bez souhlasu věřitele exekuci, u níž v posledních třech letech nedošlo ani k částečnému uspokojení vymáhané pohledávky či k zajištění majetku ve výši, která by stačila alespoň k uhrazení nákladů exekuce.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované