Hlavní obsah

Že bychom na někoho hodili vinu? Neskutečné, říká žalobce k otravě Bečvy

Foto: Tomáš Svoboda

Podle obžaloby stojí za únikem kyanidů do Bečvy a masivní otravou ryb firma Energoaqua.

Reklama

3. 6. 2022 7:53

„Ve vztahu k havárii už se další důkazy nenajdou,“ říká státní zástupce Jiří Sachr, kterému soud s výtkami vrátil obsáhlý spis k otravě Bečvy.

Článek

Za kyanidovou havárií a následnou otravou řeky Bečvy stály dlouhodobé problémy v provozu rožnovské čistírny odpadních vod, říká vsetínský okresní zástupce Jiří Sachr.

V obsáhlém rozhovoru pro Seznam Zprávy odmítá výtky soudkyně Ludmily Gerlové, která minulý týden mediálně sledovaný případ s řadou výtek vrátila v podstatě na začátek – do přípravného řízení.

Dořešení jedné z největších ekologických havárií posledních let v Česku zůstává v nedohlednu. Kvůli zamořené Bečvě za Valašským Meziříčím 20. září 2020 uhynulo nejmíň 40 tun ryb a dalších vodních živočichů.

Obžaloba ukázala na firmu Energoaqua a jejího jednatele Oldřicha Havelku. Řada expertů ale zpochybňuje, že by mohly jedy vytéct z „rožnovské“ výpusti a zabíjet ryby až po více než třech kilometrech.

Kauza se krátce po otravě přenesla do politické roviny. V okruhu podezřelých totiž figurovala také chemička Deza ve svěřenském fondu expremiéra Andreje Babiše. „Podsouvání, že někomu tlačíme káru, nebo že to na někoho v uvozovkách házíme, to je neskutečné. Neumím si představit, že vůbec někdo může takto přemýšlet. Znalec se široce zabýval také Dezou. A naprosto její podíl vyloučil,“ zdůrazňuje státní zástupce.

A odmítá, že bylo zadání znaleckých posudků návodné, jak mu soud vytkl.

Před několika dny jste ke Krajskému soudu v Ostravě podal stížnost proti usnesení okresního soudu. Proč?

Protože považuji rozhodnutí soudu o vrácení věci do přípravného řízení za zcela chybné.

Z jakého důvodu?

To vám nemůžu vysvětlovat. Tedy jednak nemůžu, jednak je to odborná disputace, jak po stránce skutkové, tak po stránce procesní. Podle mého názoru mělo být nařízeno hlavní líčení. Pokud má soudkyně pochybnosti o validitě důkazů, tak si měla znalce a další dotyčné lidi vyslechnout. K tomu slouží dokazování v rámci hlavního líčení. Jestli má pochybnosti, já je nemám. O tom je spor mezi mnou a soudkyní. Není v osobní rovině, ale věcný. Ona to vidí: Ještě obžalobu doplňte. Já říkám: Ne, ne, už to dělat nebudu. Tak si to proveďte sama. Zadejte si doplnění znaleckých posudků, proveďte si výslech znalců, pak se rozhodněte.

Máte nějaký předpoklad, kdy by mohl krajský soud o vaší stížnosti rozhodnout? Je tam nějaká lhůta?

Netuším. Žádná lhůta není.

Takže se proces může protáhnout o několik měsíců?

To je dotaz na krajský soud. Spis má 4500 stran. Kdyby jej chtěli přečíst, tak to asi nebude za týden.

Soudkyně vyšetřovatelům vyčítá návodné zadání znaleckých posudků…

To je jediné, co se vytrhlo ze 76 bodů soudního usnesení. Návodné to nebylo, protože v době, kdy si případ přebíral vyšetřovatel, už věděli, že jediný, kdo měl ve vzorcích kyanidy, byla firma Energoaqua. Navíc první otázka znaleckého posudku se nevztahovala k firmě Energoaqua, ale k odvaděči, který jí patřil. V té době nikdo nevěděl, jestli na něj někdo není načerno napíchnutý. Je to třináctikilometrový kanál. Předpokládala se kontaminace z tohoto kanálu, ale nebylo stoprocentně jasné, že za ní byla Energoaqua. Proto se muselo prověřit, jestli tam nejsou nějací další producenti, jestli tam není nějaké černé připojení a tak dále. Takže otázka nesměřovala na firmu jako takovou, ale na její odvaděč.

A ještě další věc. Policie pochopitelně po přibrání znalce prověřovala všechny výustě, které přicházely do úvahy. Znalec se ve velké části posudku zabývá tím, zda havárii způsobil někdo jiný než daná firma. Široce se zabýval také Dezou. A naprosto její podíl vyloučil. Z jakých důvodů, to říkat nebudu. To byste musel číst obžalobu. Máte k dispozici soudní usnesení, kde se vše trhá na kusy, ale nikdo nečetl obžalobu. Kdyby ji četl, tak stačí porovnat s tím, co píše paní soudkyně. Bez této znalosti to dost těžko lze hodnotit v nějakých souvislostech.

Soud se pozastavil nad tím, že mu chybí přímý důkaz vedoucí k viníkovi. Obžaloba je postavená na nepřímých důkazech. Byly tedy podle vás jednoznačné?

Právě k tomu slouží hlavní líčení. Přípravné řízení vám shromáždí určitou sumu důkazů a státní zástupce se rozhoduje, jestli důkazy podle paragrafu 176 dostatečně odůvodňují postavení obviněného před soud. Dospěl jsem k tomu, že ano. Jestli má soud opačný názor, neberu mu jej. Ale ať dokazování provede v rámci hlavního líčení. Jestli má paní soudkyně výhrady a žádá detailnější doplnění, tak podle mého názoru si to může provést sama v rámci hlavního líčení.

Havárie měla nějaké příčiny. Není to tak, že čistička fungovala bezproblémově a jednoho dne tam nějaký trouba něco vypustil.
Jiří Sachr, okresní státní zástupce

Co říkáte na další výtky soudu, že dosavadní důkazy nesměřují ke konkrétnímu viníkovi ve fabrice, který havárii, ať už z nedbalosti, nebo třeba úmyslně zavinil?

Právě proto se stíhá právnická osoba, což je nový institut. Ale konkrétní stíhaná osoba je (Oldřich Havelka, jednatel firmy – pozn. red.). Uvědomte si, že je to chemická čistírna. V provozu pracuje třeba třicet lidí na směnách. Přepouští, čistí, měří. Znova a znova. Některé procesy končí v řádu týdnů. Jak chcete stanovit, že přesně a nepochybně stál za havárií tento člověk? Je to názor paní soudkyně, která si myslí, že by to šlo.

Já to vidím jako velmi problematické. Kdybych ty lidi stíhal a zažaloval, tak by to skončilo zproštěním. Máme ty lidi, kteří za havárii mohou, označené v obecné poloze. Skutková věta v usnesení je velmi dlouhá. Právě z těchto důvodů. Děj začal úplně někde jinde, než potom skončil. Havárie měla nějaké příčiny. Není to tak, že čistička fungovala bezproblémově a jednoho dne tam nějaký trouba něco vypustil.

Takže narážíte na dlouhodobé problémy v provozu?

Samozřejmě. Pak nastaly nepříznivé podmínky. To, co se jim mnohokrát povedlo a prošlo – protože voda se dostatečně naředila – se tehdy nepodařilo a došlo k otravě.

Už se vám stalo, že by vám soud vrátil případ?

Na tom není nic neobvyklého. Toto je mimořádně složitá věc, bez jakéhokoli přehánění. Kdyby to bylo tak špatné, jak mnozí tvrdí, tak to mohla zastavit, nebo postoupit jako přestupek. Proč to neudělala?

Naznačil jste složitost případu, v čem konkrétně?

Je to charakterem celé té věci. Nemáte žádný kamerový záznam, že pachatel po někom střílí, nebo jej mlátí do hlavy. To jsou vzorky z vody, kde musíte jít zpětně a dovozovat z toho zavinění, stanovit pachatele na podkladě chemických rozborů a řady dalších nepřímých důkazů. Proto se tam dělalo pět nebo šest znaleckých posudků. Jak chcete poznat z vody, kde vám chcípají ryby a která je úplně průhledná, proč vám hynou? Není to tak jednoduché. Není to jak na Labi, kde byly Draslovka a široko daleko byla jediná chemička. Tam to věděli za pár hodin, že za havárií nemůže být nikdo jiný.

Kauza se hodně zpolitizovala. Jste pod neustálým dohledem politiků, médií, veřejnosti.

Jsem rád, že to říkáte. Kdo k tomu přispěl? Já tedy rozhodně ne.

To si nedovolím hodnotit. Nicméně pár dní po havárii zněly výroky, které vyloučily zavinění konkrétní firmy.

Nebyly to moje výroky.

Je možné, že bude na základě žádosti soudu policie opatřovat další důkazy. Jak složité je bude s téměř dvouletým odstupem po havárii získat?

Ve vztahu k havárii už se žádné nové důkazy nenajdou. Nemůžeme je získat. Vzorky buď byly odebrány, nebo ne. Další důkazy ke dvacátému prostě neexistují. Tady jde v podstatě o hodnocení znaleckých posudků, kdy se soudkyně ptá na nejasnosti. Takže pokud by k tomu mělo dojít, zadáme znalci zodpovězení takových dotazů.

Jak je pro vás důležité takto sledovaný případ dotáhnout do zdárného konce?

Je to práce jako každá jiná. Jen ta kauza je mimořádné složitá. Nemám na tom naprosto žádný osobní zájem. Říkám na rovinu: Kdybychom měli důkazy na někoho jiného, tak na něj podám obžalobu. Jsem přesvědčený o tom, že důkazy jsou správně shromážděny, vyhodnoceny a že je stíhaná správná osoba. Podsouvání něčeho – že někomu tlačíme káru, nebo že se to na někoho v uvozovkách hází, to je neskutečné. Neumím si představit, že vůbec někdo může takto přemýšlet. Že by si policie dovolila někoho stíhat bez důkazů? To snad někdo nemyslí vážně. Dopustil bych se trestného činu.

Hodně se řeší kompetence zasahujících. Z toho, co máte k dispozici, splnili své úkoly?

Do toho se pouštět nebudu. V téhle kauze bylo naším úkolem objasnit příčiny, průběh a následky havárie. Jaké důkazy jsme měli, s takovými jsme pracovali. Nechám to na hodnocení někomu jinému, jaká byla činnost státní správy. Jako novináři nechápete, že kauza byla o něčem jiném. O mrtvých rybách. Není to o tom, kdo pochybil a kdo ne. Určité důkazy tam jsou, lidé jsou vyslechnutí, ve spisu jsou výsledky práce při vyšetřování havárie. Jestli někdo pochybil, nebo ne, to se v této kauze neřešilo.

Ze začátku se ani nevědělo, co s těmi rybami bylo. Rozbory se dělaly naslepo. Všechny firmy odmítaly havárii a myslelo se, že ryby hynuly z nedostatku kyslíku. Průtok byl extrémně nízký. Pak se z rozborů zjistilo, že jediný, kdo měl 21. září překročené kyanidy, byla Energoaqua. Šetření pokračovalo dál i v Deze. Je z havárie naprosto spolehlivě vyloučená. I s těmi vyteklými fenoly.

Váš kolega ze státního zastupitelství Petr Bareš několik dní po havárii čelil kritice, když zhodnotil šance na vyřešení případu 20 ku 80. I s ohledem na zádrhely kauzy, nebylo to reálné vyhodnocení situace?

Pronesl to v době, kdy ani nebyly k dispozici znalecké posudky. V té době tu byla jen hromada různých šetření a důkazní situace nebyla taková jako za dva za tři měsíce. Je to úplně běžné. Je to jako při vraždě, kdy čekáte na vyhodnocení důkazů. Když vám dodají DNA. Řeknete si: Jo, to byl Franta. Vždyť jsme si to mysleli, ale důkaz jsme v té době neměli. Výrok byl v té chvíli asi adekvátní, ale vztahoval se jen na daný moment. Pak se důkazní situace změnila.

Reklama

Doporučované