Hlavní obsah

Blog: Hit jménem kratom. Zákeřná droga, nebo nadějný lék?

Jan Stránský
editor analýz a publicistiky
Foto: Shutterstock.com

Rostlina mitragyna speciosa – tropický strom rostoucí v oblastech jihovýchodní Asie – je světu známá jako kratom. Pojem kratom označuje jak rostlinu, tak i produkt připravovaný z listů.

Reklama

27. 11. 2022 9:00

Zakažte smrtící kratom! Kratom je zázračný lék! O látce, která má jméno jako vesnická metalová kapela, se teď v Česku divoce diskutuje. Vyléčí vás legální psychoaktivní prášek? Nebo zabije?

Článek

Kratom, nový hit českých středoškoláků i vysokoškoláků, funguje v malých dávkách jako stimulant. Povzbuzovač, nakopávač. Třeba když potřebujete naplno makat. Anebo se chcete bavit a euforicky tancovat až do rozbřesku.

Ve větších porcích naopak, triviálně vyjádřeno, tlumí. Když jste nervózní, když nemůžete spát. Kratom ve vyšších dávkách napodobuje efekt opioidů, odtud pojem „morphine-like“. K čemu slouží morfium, nebo chcete-li morfin, přirozeně se vyskytující coby opiát v rostlinách máku, vysvětlovat netřeba.

Podle některých může kratom pomáhat od chronických bolestí. Má terapeutické účinky pro léčení psychických poruch. A je užitečný rovněž při odvykání od opiátových drog. Typicky od heroinu.

Podle jiných je však jedovatý. Poškozuje rozsáhle organismus. Může dokonce způsobit smrt. A vyvolává závislost.

V České republice, podobně jako ve většině Evropy, je nyní kratom volně prodejný. Ve formě prášku rozpustného ve vodě, tablet, kapslí, sirupů. Podle dvou zhruba rok starých, nevelkých, a tudíž málo reprezentativních průzkumů užívá kratom 20 procent českých vysokoškoláků. K nelibosti nemalé části odborníků na lidskou duši. Kratom podle nich patří na seznam kontrolovaných psychoaktivních látek. Jeho distribuce má být přinejmenším limitovaná. Například věkem, jako je tomu u alkoholu.

Lze ovšem očekávat opak. Kratomová móda v Česku ještě zesílí. V USA, zemi devastované fentanylovou krizí, tuhle látku podle výzkumů bere až 16 milionů lidí. I u nás logicky poroste zmatek a tápání, oč vlastně jde.

Podívejme se proto na tuto rostlinu z jihovýchodní Asie očima povolaných.

Prodávat jen bezpečný kratom. A pouze dospělým

„Regulace by postihovala dostupnost dětem a mladistvým i kvalitu produktu. Dospělí, kteří se rozhodnou podstoupit rizika užívání kratomu, by měli být chráněni,“ říká členka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí Jana Michailidu (Piráti).

Kratomu se důkladně věnuje aktuální listopadové číslo odborného periodika Česká a slovenská psychiatrie. Martina Plačková z Psychiatrického oddělení Ústřední vojenské nemocnice v Praze a Matěj Kasal z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni se ve svém textu opírají o výzkumy z poslední dekády.

Nás, coby široce rozkročené médium, zajímají hlavně odpovědi na základní otázky, které si mohou klást kratomem dotčení lidé. Jedinci v takzvaně citlivém období života. Teenageři a mladí dospělí. Plus jejich rodiče, pochopitelně.

Je kratom návykový? „Pravidelné užívání může mít za následek vznik závislosti. V současné době se již v důsledku nárůstu popularity v nemocniční i ambulantní praxi setkáváme s uživateli s rozvinutou závislostí na kratomu, kteří přicházejí k detoxifikaci.“

Budiž to hlavním sdělením, které ovšem autoři rozvádějí do detailů. Podotýkají, že problematický je kratom do značné míry proto, že zákazník neví, jak kvalitní, silný, čistý a bezpečný produkt si kupuje. A nezná tedy koncentraci alkaloidu zodpovědného za vznik závislosti.

Škodí kratom fyzickému zdraví? „V případových studiích lze nalézt informace o poškození jater, ledvin, srdce, plic, neurologické i endokrinní (týkající se žláz s vnitřní sekrecí – pozn. red.) poruše související s abúzem (zneužíváním – pozn. red.) kratomu.“

Časopis pak předestírá pestrou škálu poruch či poškození a nevyhýbá se ani pojmům, jako jsou halucinace, epileptické záchvaty a kóma. Asi není nutné dál komentovat.

Je kratom léčivý? „Studie kratomu připisují analgetické (tlumící bolest – pozn. red.), protizánětlivé, antipyretické (snižující horečku – pozn. red.), antidepresivní, anxiolytické (protiúzkostné – pozn. red.) a euforizující účinky. Po staletí byl v rámci lidového léčitelství používán k léčbě průjmu, hypertenze, kašle či horečky. Zajímavé z hlediska psychiatrie je jeho využití jako prostředku při léčbě chronické bolesti a při odvykání od opioidů a při nahrazování škodlivějších opioidů. (…)  Kratom bývá dle výzkumů užíván také k léčbě různých psychických potíží, jako jsou úzkosti, deprese či posttraumatická stresová porucha, v těchto případech se však jedná především o pacientem vedenou terapii bez indikace lékaře.“

I tady je léčebný potenciál výrazně širší. Ovšem u přípravků prodávaných v Evropě zatím nedostatečně prozkoumaný. Poučení? Nenasazovat si kratom formou samoléčby. Jedině v případné spolupráci s psychiatrem nebo jiným specialistou.

Foto: Shutterstock.com

Listy kratomu.

A naopak – může vás kratom zabít? „Ačkoliv byly zveřejněny články uvádějící případy úmrtí po kratomu a v roce 2019 FDA (americký lékový úřad – pozn. red.) uvedla 44 úmrtí spojených s kratomem, uplatňuje se zde několik faktorů, které vzbuzují pochybnosti, zda tato úmrtí byla opravdu následkem užití kratomu. Jedním z faktorů je přítomnost dalších, potenciálně fatálních látek v tělech zemřelých, jako např. tramadol (opioidový lék proti bolesti – pozn. red.) či heroin, tudíž nelze jednoznačně říci, že byl kratom přímým agens způsobujícím smrt. Dalším faktorem je neobjasněnost mechanismu, jakým by kratom způsoboval letální intoxikaci (smrtelnou otravu – pozn. red.).“

Co přesně to znamená, na to lékaři odpovídají v jiné pasáži článku. Není zkrátka chytré kratom kombinovat s dalšími drogami. „Důležité je pomýšlet na potenciální riziko při kombinaci kratomu s jinými návykovými látkami – buď v kombinaci s látkami tlumícími centrální nervový systém, jako jsou opioidy, benzodiazepiny či alkohol, anebo naopak se stimulanty.“

Kratomem se zabývají politici

O škodlivosti nikotinových sáčků, energetických nápojů nebo kratomu nevědí často ani jejich nezletilí uživatelé. Poslanci proto chtějí u některých z nich větší regulaci. Mohla by tak vzniknout i samostatná kategorie látek.

Co si z toho všeho vzít? „Nadšení z psychoaktivní látky, zejména mezi mladou a nezletilou populací, je doprovázeno malou informovaností o rizicích spojených s jejím užíváním. Vzhledem k současnému právnímu statusu a jednoduché dostupnosti kratomu může snadno docházet k nadměrnému zlehčování užívání a podhodnocování rizik ze strany mladých uživatelů, což může vést k potenciálním zdravotním komplikacím, zejména při kombinacích s jinými návykovými látkami.“

Jinak řečeno: Je možné, že se po kratomu váš kamarád cítí v pohodě, zbaven splínu. Plný energie, nadšený životem nebo blaženě relaxovaný. Stejně tak je možné, že jeho vrstevník s jiným psychickým nastavením nebo třeba jaterním, srdečním či ledvinovým onemocněním, o němž ani nemusí vědět, skončí v nemocnici. A to zejména, pokud si kratom vezme opilý.

Ve věci kratomu, prodávaného bez jakékoliv kontroly, zatím v Česku a obecně v Evropě pracujeme s příliš mnoha neznámými. Nikdo nikdy neví, co přesně kupuje a co si vkládá do těla.

Lékaři a další specialisté, kteří pomáhají závislým, používají termín „harm-reduction“. Volně přeloženo znamená cosi jako snižování nebo minimalizace rizik.

Budeme-li se řídit tímto principem, je v tuto chvíli rozumné kratom raději neužívat.

Co je kratom

Foto: Shutterstock.com

Prášek z listů kratomu.

Kratom, vyskytující se zejména v oblasti jihovýchodní Asie, je specifická rostlina, která je využívaná pro své psychoaktivní účinky. I když je známá v oblasti výskytu již od 18. století, v Evropě se začíná objevovat až v posledních dvou desetiletích. Její hlavní účinnou látkou je alkaloid mitragynin, jehož účinek je vázaný na užitou dávku. Při nižších dávkách působí stimulačně, při vyšších navozuje stavy podobné efektu opioidů, což je dané jeho působením na specifické opioidní receptory.

Zdroj: Česká a slovenská psychiatrie

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované