Hlavní obsah

Ekologové budou moci opět mluvit do povolování staveb, ministryně mění zákon

Foto: www.eu2022.cz

Podle Ministerstva životního prostředí bude povolování staveb se změnou zákona jednodušší. Ministryně Anna Hubáčková na ilustračním snímku.

Reklama

17. 7. 13:20

Ochranářské spolky přišly v roce 2018 o vliv na některé stavby. Ministerstvo životního prostředí chystá změnu.

Článek

Ministerstvo životního prostředí chce obnovit účast ekologických spolků ve všech řízeních o stavebních záměrech, které by mohly mít negativní vliv na zájmy ochrany přírody a krajiny.

Proti jsou například ministerstva dopravy a průmyslu a obchodu. S obnovením účasti spolků počítá návrh zákona o jednotném environmentálním stanovisku, které by mělo pro všechny stavební záměry nahradit správní úkony podle devíti různých zákonů o životním prostředí.

K návrhu podle předkládací zprávy obdržel úřad Anny Hubáčkové (KDU-ČSL) devět stovek připomínek od ostatních ministerstev a organizací včetně zástupců krajů, obcí či zaměstnavatelů.

Rozpor přetrvává v pohledu na snahu ministerstva obnovit účast ekologických spolků, která byla novelou stavebního zákona omezena od roku 2018 na řízení vedená podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Od té doby nemohou vstupovat do některých stavebních řízení.

Ekologové už dříve kritizovali, že se jedná například o projekty, které vadí lidem v regionech. Například když skupina občanů ze sousedství založí sdružení proti stavbě kruhového objezdu, kvůli němuž se bojí hluku a zvýšené dopravy.

Ministerstvo snahu zdůvodnilo naplněním práva na příznivé životní prostředí, které zaručuje Listina základních práv a svobod. Ústavní soud ale loni v lednu omezení nezrušil. Ministerstvo poukázalo na to, že jeho snaha je v souladu s menšinovým stanoviskem ústavních soudců.

Většina soudců tehdy paragraf o omezení spolků podržela, zároveň ale řekla, že si lze představit i jiné, vhodnější způsoby, jak je možné při plánování staveb omezit průtahy.

Proti záměru obnovit účast ekologických spolků na řízeních týkajících se staveb se kromě dvou ministerstev postavily Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Sdružení místních samospráv, Svaz průmyslu a dopravy a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. Ministerstvo financí odmítlo jakýkoliv nárok na navýšení potřeb v personální či platové oblasti, s nímž záměr počítá v případě krajů a obcí.

Zákon o jednotném environmentálním stanovisku vychází z vládního programového prohlášení a souvisí s chystaným novým stavebním zákonem.

Stanovisko má být vydáváno na pět let s možností prodloužení této platnosti. Požádat o něj bude moci stavebník nebo stavební úřad, a to primárně elektronickou cestou prostřednictvím portálu stavebníka. Vydávat stanovisko mají zpravidla odbory životního prostředí krajských úřadů nebo obcí s rozšířenou působností.

Změna podle Ministerstva životního prostředí zjednoduší administrativu. „Namísto několika správních úkonů vydávaných často více orgány působícími na úseku ochrany životního prostředí bude vydáván pouze jediný správní úkon, a to ve formě závazného stanoviska,“ uvedlo ministerstvo v předkládací zprávě.

Proti novele v roce 2017 protestovaly zejména ekologické organizace. Před novelizací zákon o ochraně přírody a krajiny říkal, že se občanská sdružení mohou účastnit správních řízení, kde by mohly být dotčeny ekologické zájmy.

„Spolek mohl právě v těchto případech namítat vlivy na přírodu, i když nebyl majitelem nemovitosti a mohl mít sídlo třeba deset kilometrů od místa, kde se stavěla například průmyslová zóna nebo hala,“ řekl Miroslav Patrik z hnutí Děti Země.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované