Hlavní obsah

Kratom očima lékaře. Na západě neprobádaný, riziko závislosti je vysoké

Matěj Kasal
Psychiatr
Foto: Shutterstock.com

Kratom je zkoumán v kontextu západní společnosti velmi krátce na to, abychom věděli vše o jeho škodlivosti. Mnohokrát byly látky užívané jako bezrizikové o několik let později označeny za zdraví škodlivé či smrtelné.

Reklama

10. 12. 2022 17:00

ANALÝZA. Kratom, psychoaktivní látka populární mezi mladými Čechy, s sebou nese riziko závislosti, a to speciálně právě pro teenagery. Nyní je kratom zcela volně dostupný. Namístě je ovšem výrazné omezení jeho distribuce.

Článek

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Co se v analýze dočtete

  • Přírodní látky často vnímáme jako možnost využít metody odlišných kultur k ovlivnění vlastních problémů a trápení nebo ozvláštnění našich životů experimentem.
  • Se stejnou rolí k nám nyní z jihovýchodní Asie přichází kratom, alternativně ketum či biak.
  • Fakt, že je látka v dané kultuře tradičně užívána v různých kontextech, nevyvrací její škodlivost. Navíc přináší zvýšené riziko vzniku závislosti.
  • K závislostnímu chování je vysoce náchylná mladá populace. V životě ještě nebyli schopni rozvinout své schopnosti ke zvládání stresu.
  • Čím větší nabídku a možnosti k získání drogy pro rychlou úlevu budou mít, tím větší část populace bude pro tento účel kratom užívat.

V posledních letech se do centra pozornosti dostávají nové psychoaktivní látky, kratom nevyjímaje. Ustálená nabídka drog reprezentována především pervitinem, kokainem a heroinem postupně ztrácí společenskou pozornost a do zorného pole vstupují nové syntetické i přírodní látky.

Ať už mluvíme o takzvaných designerských drogách vznikajících cílenou manipulací chemické struktury již známých psychoaktivních látek nebo o přírodních alkaloidech, které se k nám dostávají skrze import kultur jiných národů.

Designer drugs pronikají k uživatelům zejména s cílem maximalizace výdělku při snížení rizika postihu drogových výrobců a dealerů snahou obcházet stávající legislativu ohledně návykových látek.

Přírodní látky často vnímáme jako možnost využít metody odlišných kultur k ovlivnění vlastních problémů a trápení nebo ozvláštnění našich životů experimentem. Se stejnou rolí k nám přichází kratom, alternativně ketum či biak.

Kratom je látkou pocházející z jihovýchodní Asie s psychoaktivním účinkem. V nižších dávkách stimuluje, ve vyšších dávkách tlumí a v současné době se můžete již setkat se spoustou odborných i laických informací o této rostlině, jejíž hlavní účinnou složkou je mitragynin.

Foto: Profimedia.cz

Čím větší nabídku a možnosti k získání kratomu pro rychlou úlevu od stresu a psychických potíží budou mladí lidé mít, tím větší část populace bude pro tento účel kratom užívat.

Tradičně je užíván v místě svého výskytu k potlačení únavy či k úlevě od bolesti. V různých kulturách najdeme vždy prostředky užívané tradičně se stejným účelem. Příkladem lze uvézt betel a konopí v Indii, Khat ve státech východní Afriky a na středním východě či alkohol v Evropě.

Bohužel, to že je látka v dané kultuře tradičně užívána v různých kontextech, rozhodně nevyvrací její škodlivost. Všechny tyto drogy včetně kratomu, bez ohledu na jejich specifické škodlivé účinky, spojuje zvýšené riziko vzniku závislosti.

Závislost jako podceňovaný problém

Z laického pohledu se může samotná závislost zdát relativně malým problémem. Z hlediska definice je závislý člověk definován bažením po dané látce, navyšováním tolerance vůči dávce, zanedbáváním ostatních životních zájmů a činností na úkor užívání, konzumace navzdory škodlivým účinkům a přítomnosti odvykacího stavu při vysazení dané drogy.

V praxi se často setkáváme se zlehčováním závislého chování, uživatelé mají obvykle pocit, že v případě nutnosti mohou s braním drog skoncovat, že návykové látky nenesou riziko přímého zásahu do zdraví. To je dané i tím, že se velmi obtížně hledá hranice mezi rekreačním užíváním a závislostí.

Z mého osobního pohledu opřeného o klinickou zkušenost je velmi významným faktorem okamžik, kdy si začíná uživatel ulevovat od životních problémů konzumací drogy. Typickou situací je reakce na konflikt s rodiči, partnerem, kdy v daném okamžiku nedokážeme situaci nijak řešit (což je pro některé situace úplně normální), ale od přirozeného pocitu napětí si ulevujeme psychoaktivní substancí.

Co je kratom

Foto: Shutterstock.com

Prášek z listů kratomu.

Kratom, vyskytující se zejména v oblasti jihovýchodní Asie, je specifická rostlina, která je využívaná pro své psychoaktivní účinky. I když je známá v oblasti výskytu již od 18. století, v Evropě se začíná objevovat až v posledních dvou desetiletích. Její hlavní účinnou látkou je alkaloid mitragynin, jehož účinek je vázaný na užitou dávku. Při nižších dávkách působí stimulačně, při vyšších navozuje stavy podobné efektu opioidů, což je dané jeho působením na specifické opioidní receptory.

Zdroj: Česká a slovenská psychiatrie

Stejně tak se děje v okamžiku pracovních, životních či existenciálních problémů. Mých pacientů léčených s problematikou závislosti se často ptám, jak by daný problém řešili v době, kdy k těmto látkám či lékům nebyl žádný přístup. Odpovědí je většinou bezradnost spojená s nárůstem úzkosti, avšak po nějakém čase (v řádu minut, hodin, maximálně dní) přicházejí s možným řešením, které prakticky vždy obsahuje prvotní odstup od situace, který vede k ústupu tenze a emocí.

V životě je pro nás příjemné nacházet rychlá a efektivní řešení. A návykové látky jsou rychlým a poměrně efektivním řešení, prvotního návalu emocí způsobeného stresem. Pokud je však tato strategie používaná opakovaně, začínáme ji aplikovat i na mnohem menší zátěžové podněty, abychom se vyhnuli nepříjemným prožitkům spojeným s reakcí na ně.

Jednoznačně víme, že užívání jakékoliv návykové látky nevyřeší situace, které život přináší. Pokud však přijmeme mylné přesvědčení, že nával emocí, úzkosti, tlaku je hlavním problémem a situace k němu vedoucí jen sekundární záležitostí, je pochopitelné opakovaně sahat po rychlé úlevě.

Prodávat jen bezpečný kratom. A pouze dospělým

„Regulace by postihovala dostupnost dětem a mladistvým i kvalitu produktu. Dospělí, kteří se rozhodnou podstoupit rizika užívání kratomu, by měli být chráněni,“ říká členka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí Jana Michailidu (Piráti).

K tomuto je vysoce náchylná mladá populace (hovoříme o pubescentech, adolescentech a mladých dospělých). V životě ještě nebyli schopni rozvinout své schopnosti ke zvládání stresu, a proto jsou k nacházení rychlých řešení obzvláště citliví.

Čím větší nabídku a možnosti k získání drogy pro rychlou úlevu budou mít, tím větší část populace bude pro tento účel kratom užívat. Dovolím si označit negativní vlivy kratomu, o kterých jsme psali v našem odborném článku, za sekundární a riziko vzniku závislosti za primární problém.

Kratom se nijak zvlášť nebezpečností nevymyká již známým látkám, jako je tabák nebo alkohol. Jedinečný je v tom, že o něm víme velice málo a je zkoumán v kontextu západní společnosti velmi krátkou dobu na to, abychom věděli vše o jeho škodlivosti.

V mnoha případech se již historicky prokázalo, že látky užívané v terapeutickém kontextu jako bezrizikové byly o několik let později označeny za zdraví škodlivé či smrtelné.

Závěrem prosím čtenáře o střízlivý a kritický přístup k novým návykovým látkám. Doufám, že si nepřejeme, aby mladá generace utíkala od řešení problémů k příjemným účinkům drog.

Osobně bych si přál výrazné omezení distribuce kratomu. Životní problémy totiž vyřešíme pouze tím, že od emocí získáme odstup, najdeme řešení, a to aplikujeme. Někdy na to stačíme sami, jindy je potřeba rodiny, kamarádů, ale někdy se nevyhneme ani pomoci psychoterapeutů, psychiatrů či jiných odborníků.

Reklama

Doporučované