Hlavní obsah

Logopedů je nedostatek. Studenti vymysleli aplikaci, která jim má pomoci

Foto: Václav Kuboň

Projekt Seek Speak chce pomáhat lidem s vadou řeči a sluchu.

Reklama

18. 9. 2022 8:48

V Česku není dostatek logopedů, počet pacientů ale v posledních letech roste. Na situaci se snaží zareagovat projekt Seek Speak, který využívá umělé inteligence.

Článek

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Václav Kuboň a Miloslava Macková mají čerstvě po maturitě, i tak už nyní pomáhají lidem s vadou řeči a sluchu. Vyvinuli aplikaci Seek Speak, která je má za pomoci umělé inteligence naučit mluvit.

Nápad prý přišel, když se bavili s neslyšící spolužačkou a zjistili, že nemá dostatek logopedické péče.

„Počet pacientů je v Česku mnohonásobně větší než samotných logopedů, proto jsme si řekli, že bychom terapii a procvičování mezi jednotlivými návštěvami odborníků mohli zefektivnit,“ popisuje pro Seznam Zprávy Miloslava Macková.

Aplikace by se podle ní měla stát doplňujícím nástrojem k logopedické terapii. U neslyšících si klade za cíl odstraňovat komunikační bariéry se slyšícími, lidem s vadou řeči pak pomůže s nácvikem správné výslovnosti.

„Současná situace je složitá. Odborníků ve zdravotnictví je celkově nedostatek, jeden z hlavních důvodů může být složité a dlouhodobé postgraduální vzdělávání, které je ale potřebné,“ komentuje Barbora Richtrová z Asociace klinických logopedů ČR.

„Na druhou stranu je klinických logopedů rozhodně víc než klinických psychologů, psychoterapeutů, pedopsychiatrů, pediatrů a tak dále,“ dodává.

Pacientů přibývá

Asociace klinických logopedů uvádí, že odborníci v Česku poskytnou v průměru milion konzultací ročně. Do roku 2016 jejich počet stoupal na 1 076 262 vyšetření.

A pacientů dlouhodobě přibývá. Zatímco v roce 2007 jich podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky bylo 130 639, o deset let později 156 771.

„Bohužel za posledních deset let vnímáme vcelku vysoký nárůst pacientů z dětské i dospělé populace vyžadujících naši péči. Počet klinických logopedů je v jednotlivých regionech různý, ale naši pacienti určitě obdrží péči v potřebném rozsahu,“ věří Richtrová.

Roste i počet žáků s vadami řeči v základních školách – ve školním roce 2017/2018 jich podle statistik Ministerstva školství bylo 7 202, což je zhruba třikrát víc než o deset let dříve. Nejčastějšími problémy jsou šišlání, ráčkování, komolení slov nebo koktání.

Logopedi v Česku

  • V Česku je přibližně 750 pracujících logopedů, z toho asi 500 klinických logopedů, zbytek je ve specializační přípravě.
  • Po celé republice je zhruba 500 logopedických pracovišť.
  • Přibližně 15 % logopedů pracuje v nemocnicích, LDN, lázních a léčebnách.

Zdroj: Asociace klinických logopedů ČR

Vývoj Seek Speaku trval rok a aplikace cílí především na skupiny se sluchovou vadou, opožděným vývojem řeči a s vývojovou dysfázií, tedy lidi, kterým chybí porozumění řeči.

„Nejsme projekt jen pro neslyšící. Zaměřujeme se i na lidi s artikulačními problémy,“ vysvětluje Macková s tím, že logopedy by aplikace měla podpořit, nikoliv nahradit.

Může podle ní být i podporou pro rodiče, kteří se s ní mohou v procvičování střídat. A zároveň si případně připomenout, jak a co přesně s dětmi trénovat.

Nutná je diagnóza

Pacient může k aplikaci získat přístup po konzultaci se svým logopedem. „Člověk musí být diagnostikován odborníkem, musí umět nějaké zavedené postupy, vědět, jak zhruba konkrétní cvičení vyslovovat. Může mít totiž nějaké zlozvyky, které aplikace nemusí odhalit. Potom by mohla nadělat více škody než užitku,“ nastiňuje Macková.

To potvrzuje i Barbora Richtrová. „Bez odborného vyšetření a péče nelze říct, že mohou lidé tuto aplikaci používat a bude jim ku prospěchu. Mohou naopak zažít frustraci, pokud jim některá cvičení nepůjdou a oni nebudou vědět proč. Klinický logoped je ten, který pomůže najít správnou cestu k jednotlivým hláskám. Toto žádná umělá inteligence nenahradí,“ doplňuje.

Nejčastější logopedické vady u dětí

Dyslálie (49 %)

Dyslálie neboli patlavost je nejčastější vada řeči. Projevuje se špatnou výslovností některých hlásek. Na počátku školní docházky má okolo 40 % dětí odchylky artikulace charakterizované jako dyslálie. Takzvanou dyslálii gravis má diagnostikovanou asi 25 % dětí, dyslálii simplex 24%.

Vývojová dysfázie (13 %)

Pojem vývojová dysfázie se používá pro typ narušeného vývoje řeči, který není projevem jiné diagnózy (např. poruchy intelektu, poruchy autistického spektra, dětské mozkové obrny apod.).

Jedná se o neurovývojovou poruchu, která se začíná projevovat již v raném věku. Je charakterizována přetrvávajícími obtížemi v osvojování si jazykových schopností a užívání jazyka, v důsledku deficitů v produkci anebo porozumění řeči.

Opožděný vývoj řeči (12 %)

Opoždění ve vývoji řeči může vznikat z různých příčin - genetických, na základě sluchové vady, nedostačujících rozumových schopností, poruch centrální nervové soustavy nebo poruch motorického plánování pohybu.

Zdroj: Asociace klinických logopedů ČR

Všechna data se po vyhodnocení zobrazí logopedovi, který tak může každý týden zadávat svým pacientům konkrétní cvičení tak, aby co nejlépe odpovídala jejich potřebám.

„Digitalizujeme tím logopedii, cvičení dáváme z papíru do telefonu. Ale uvědomujeme si, že se to nemusí každému líbit. Setkali jsme se totiž i s tím, že špičkoví logopedi jsou občas proti tabletům a mobilům. Odvádí totiž pozornost dětí. Když tedy aplikaci navrhujeme, chceme do ní zařadit hry, pacienta co nejvíc zapojit,“ popisuje studentka.

Zároveň jsou v aplikaci videa vysvětlující výslovnost jednotlivých hlásek či slov, která vytvářeli s odborníky klinické logopedie. Na pacienta se snaží působit i emočně – mozek se pak učí efektivněji.

Momentálně se zaměřují na děti v předškolním a mladším školním věku, tedy od 6 do 13 let. „Je strašně moc dětí na jednoho logopeda. Proto by jim aplikace mohla urychlit učení výslovnosti, mohly by proto i odcházet o něco dříve,“ říká Macková.

„Duolingo pro logopedické pacienty“

Aplikace funguje jednoduše. U každého cvičení je logopedické video, dítě si ho pustí a pak už jen nahraje svůj hlas. Umělá inteligence poté poskytne zpětnou vazbu o správnosti artikulace. Všechna získaná data se uloží a po vyhodnocení zobrazí klinickému logopedovi. Ten s nimi na prohlídce může dále pracovat a danému pacientovi je přizpůsobit.

Seek Speak funguje na principu takzvané „learning path“, tedy cesty složené z různých kroků. Je možné si ji představit podobně jako aplikaci na učení se jazyků Duolingo – systém nabízí nejdříve jednoduché úkoly, které se postupně ztěžují. Pacient proto začíná s nácvikem jednotlivých hlásek, poté přejde na slova, slovní spojení a nakonec na celé věty.

Zároveň se aplikace zaměřuje i na rozvíjení slovní zásoby dítěte. „Máme v ní třeba logopedické interaktivní cvičení, kdy dítě musí spojovat slova s obrázky,“ uvádí příklad Macková.

Seek Speak získal první cenu v prestižním projektu Soutěž & Podnikej a mezinárodní soutěži Social Impact Award, která studentům pomáhá realizovat zajímavé nápady.

První verze aplikace by měla být dostupná v zimě, momentálně se autoři soustředí na její další vývoj. „Chceme ji kvalitativně testovat – budeme tedy chodit za logopedy a pacienty a zkoušet aplikaci přímo fyzicky s nimi. Proto budeme rádi, když se nám i sami ozvou, abychom jim mohli být v budoucnu co nejvíce nápomocnou pomůckou,“ říká studentka.

Fungovat by měla prostřednictvím licencí, rodiče budou mít možnost si ji zakoupit od logopeda. „Na začátku budou distribuční sítí logopedi. Potom se chceme zaměřit na možnou spolupráci s pojišťovnami,“ líčí další plány Macková.

Reklama

Související témata:

Doporučované