Hlavní obsah

Přehledně: Elektronicky půjde o 5 000 korun na dítě zažádat od půlky srpna

Foto: Shutterstock.com

Rodiny mohou počítat s jednorázovou pětitisícikorunovou dávkou za každé dítě v srpnu. Zažádat ale mohou i později. Ilustrační foto.

Reklama

16. 6. 2022 18:00
aktualizováno • 28. 7. 2022 11:35

Seznam Zprávy přinášejí otázky a odpovědi k pětitisícové dávce na dítě do 18 let.

Článek

Elektronický formulář pro vyřizování příspěvku 5 000 korun pro rodiny, které nepobírají dětské přídavky, bude spuštěn v pondělí 15. srpna.

Informoval o tom ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Rodinám, jež přídavky pobírají, začínají úřady práce tento týden vyřizovat pětitisícový příspěvek na dítě automaticky.

Na dávku 5 000 korun mají nárok rodiče, pokud jejich hrubý příjem nepřesahuje za rok jeden milion korun. Za jednoduchou myšlenkou se však v praxi skrývá řada veřejnosti méně známých detailů a podmínek.

Například jaké příjmy se počítají a naopak nepočítají do limitu jednoho milionu korun, kdy a jak lze žádat nebo kdo má na dávku nárok v případě střídavé péče o dítě. Seznam Zprávy zjišťovaly odpovědi:

Žiji v domácnosti s druhem. Započítává se i jeho příjem?

Ano, pokud druh žije s dítětem a rodičem alespoň tři měsíce bezprostředně předcházející dni, kdy byla podána žádost o příspěvek.

Musím do milionu korun započítávat i přivýdělky dítěte, za které žádám?

Není třeba. V důvodové zprávě k zákonu o jednorázovém příspěvku přímo stojí: „Příjmy dítěte nejsou pro účely tohoto příspěvku započítávány.“ Vysvětlením je, že takto se postupuje i u dalších dávek státní sociální podpory a smyslem je, aby nedocházelo k znevýhodnění starších dětí, které si přivydělávají na brigádách.

Jak se bude příjem do milionu korun hrubého za rok 2021 prokazovat?

Podle zákona, jenž ukotvuje pravidla pro jednorázový příspěvek na dítě, bude stačit čestné prohlášení.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) v rozhovoru pro Seznam Zprávy už začátkem června uvedl, že úřady práce si budou zjišťovat informace o příjmech od České správy sociálního zabezpečení a finančních úřadů.

„Budeme kontrolovat každou žádost, budeme si je v rámci IT systému párovat. Pokud tuto hranici překročíte, tak vám podpora nebude přiznána, hotovo. Nebudeme takového člověka sankcionovat,“ vysvětloval ministr práce.

Musím o dávku žádat, nebo ji dostanu automaticky?

Automaticky bez toho, aby cokoliv museli vyplňovat, dostanou dávku pouze rodiče nebo zástupci dětí, kteří pobírají přídavek na dítě. Pokud mají nárok na přídavek v červenci, v srpnu dostanou dávku navýšenou o pět tisíc korun.

Ostatní rodiče a zástupci musí za děti žádat, a to buď elektronicky, podobně jako se aktuálně žádá například o solidární příspěvek pro domácnosti, které ubytovávají válečné uprchlíky, nebo prostřednictvím CzechPointů. S tím, že CzechPointy na poštách se zapojí od 1. října.

Elektronický formulář na klientském portálu ministerstva práce a sociálních věcí bude spuštěn v pondělí 15. srpna.

Do žádosti bude nutné uvést tyto informace: Jméno, místo a datum narození a rodné číslo dítěte, pokud mu bylo přiděleno, či číslo dokladu totožnosti. Podobně jméno, místo a datum narození a rodné číslo posuzované osoby – tedy žadatele o dávku. A dále kontaktní údaje, zejména telefonní číslo a e-mail, a čestné prohlášení o výši rozhodného příjmu v roce 2021.

Musím žádat v srpnu?

Není to nutné. Zákon přímo stanovuje, že nárok na 5 000 korun zaniká, „nebyl-li uplatněn do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona“.

„Zákon nabývá účinnosti v den následující po jeho vyhlášení. To znamená, že například nabude-li zákon účinnosti v červenci 2022, žádost o příspěvek bude možné podat až do července 2023,“ vysvětlila už dříve mluvčí resortu práce Eva Davidová.

Ovšem stále platí, že se budou posuzovat příjmy rodičů za rok 2021.

Mají nárok i osmnáctileté děti nebo děti, které se teprve narodí?

Nárok na dávku mají mít podle zákona děti k 1. srpnu. Právě k tomuto datu se také posuzuje horní věková hranice, tedy osmnáct let. Ministerstvo ve své brožuře vysvětluje, že nárok na dávku budou mít děti, jež oslaví své osmnáctiny 2. srpna nebo později.

Souběžně se myslí i na děti, které se teprve narodí do konce letošního roku. Žádat ale podle mluvčí MPSV Evy Davidové v takovém případě bude možné až po narození dítěte.

Máme dítě ve střídavé péči. Kdo má nárok na jednorázový příspěvek?

Nejprostší odpovědí je, že nárok má dítě. Zákon o příspěvku je postavený na tom, že peníze jsou svázané s dítětem. Žádat tak může jen jeden z rodičů.

„Pokud je soudem určena střídavá péče, je třeba vycházet z předpokladu, že rodiče se dokážou dohodnout na výchově a péči o dítě. Ostatně to je podmínkou pro udělení střídavé péče. V zájmu dítěte je také to, aby o dávku požádal ten rodič, který bude hradit například výdaje spojené s nástupem do školky nebo školy,“ komentuje přístup k tomuto specifickému problému mluvčí ministerstva práce Eva Davidová.

Roční příjmy se pak odvíjí od žadatele o příspěvek. Ovšem pokud se rodiče nedohodnou, tak to podle Evy Davidové bude předmětem posuzování na úřadech práce a dávka bude vyplacena tomu, kdo žádost podal jako první.

Mají nárok i děti cizinců?

Dávka je určená především dětem, které mají v České republice trvalý pobyt. „Skutečnost občanství tedy není pro nárok na tento jednorázový příspěvek relevantní,“ říká Eva Davidová a doplňuje, že zákon myslí i na některé situace, kdy nemá dítě v ČR trvalý pobyt, ale má povolení k dlouhodobému pobytu – jde například o rodinné příslušníky držitelů oprávnění, jako je modrá karta nebo zaměstnanecká karta.

„Skupinou dětí z řad cizinců, kteří dosáhnou na tuto jednorázovou podporu bez pobytové podmínky, jsou děti, jejichž rodiče jsou občané členských států Evropské unie, kteří využívají práva na volný pohyb osob v rámci Evropské unie a mezi jednotlivými členskými státy migrují, povětšinou za prací,“ vysvětluje mluvčí MPSV.

Doplňuje, že nárok na příspěvek na dítě ovšem nemají váleční uprchlíci s dočasnou ochranou. „Z hlediska finančního zabezpečení jsou tyto osoby zajištěny speciální dávkovou podporou, a to humanitární dávkou,“ říká Eva Davidová.

Reklama

Doporučované