Hlavní obsah

EK: Milé, že se Babiš vzdal jedné funkce. Střet zájmů ale vyřeší jediný krok

Foto: Profimedia.cz, Seznam Zprávy

Evropská komise trvá na svém: Andrej Babiš byl a stále je ve střetu zájmů. A řešením je jen to, aby Agrofert nedostával dotace.

Reklama

1. 12. 2020 15:25

České úřady snesly desítky stran argumentů, proč se auditoři Evropské komise mýlí, když tvrdí, že premiér Andrej Babiš je ve střetu zájmů kvůli koncernu Agrofert. Odpověď Evropské komise by se dala shrnout větou: „Hezký pokus.“

Článek

Nejdřív předběžná zpráva auditorů na 70 stranách vloni na jaře, pak na počátku zimy konečná na téměř 240 a nyní „dopis“ reagující na argumenty českých úřadů zvící 250 stran. A všechny mají jediný závěr: český premiér Andrej Babiš je ve střetu zájmů a jím ovládaný koncern Agrofert nemá nárok ani na euro z evropských dotací určených na inovační projekty ať už pro podnikání, nebo životní prostředí.

Seznam Zprávy obě auditní zprávy v minulosti nechaly přeložit a nyní přinášejí také anglické znění dopisu z letošního října. Ten ukazuje, jak se i po závěrečné zprávě auditorů pokusily české úřady bít za zájmy premiéra a koncernu Agrofert. Jejich námitky proti klíčovému stanovisku bruselských auditorů jsou rozprostřeny na stranách 58 až 71.

Dají se shrnout do následujících bodů:

Evropská komise se nemístně pouští do výkladu národního práva, když interpretuje, jak se mají použít česká pravidla pro střet zájmů ve vztahu k premiérovi Andreji Babišovi a koncernu Agrofert, který vložil do svěřenských fondů. Úředníci přitom připomínají rozhodnutí Středočeského kraje v té době pod vedením Jaroslavy Pokorné Jermanové, že Andrej Babiš ve střetu zájmů není.

Auditoři pak podle českých námitek také používají ve chvíli, kdy zákon nemluví úplně jasně, přísnější výklad střetu zájmů, ovládané a ovládající osoby a kontrolní pozice. Přitom má platit, že pokud zákon umožňuje vícero výkladů má se pro „obviněného“ použít mírnější výklad.

Znovu stejně jako v loňském roce upozorňují, že svěřenské fondy jako takové nemohou být „ovládanou osobou“, že takový termín se vztahuje výhradně na obchodní korporace.

V rámci obrany českého postoje pak také upozorňují, že kromě všeho ostatního Andrej Babiš odstoupil z čela Rady pro Evropské a strukturální fondy, a tudíž nad jejich rozdělováním už nemá vůbec žádnou moc.

Odpověď z Bruselu je velmi nekompromisní. Až do 90. stránky velmi podrobně vyvrací argumenty české strany a dochází k jedinému závěru:

Andrej Babiš byl a nadále je ve střetu zájmů. Jediný možný postup v této chvíli je, že koncern Agrofert nebude čerpat jakékoliv dotace z evropských strukturálních fondů.

„Útvary Komise dospěly k závěru, že české úřady spravující programy kofinancované Evropskou komisí nesmějí vybrat projekty a dát veřejnou podporu projektům ze skupiny Agrofert,“ píše se na straně 86. Toto rozhodnutí se vztahuje na žádosti podané po 1. září 2017 s výjimkou doby, kdy po odchodu z vlády Bohuslava Sobotky nepůsobil Andrej Babiš v žádné exekutivní funkci.

Jak zareagovali bruselští úředníci na české argumenty?

Komise je podle nich naprosto oprávněna vykládat české právo, pokud jde o legislativu, kterou česká strana převedla na národní úroveň tu evropskou. A to z logického důvodu: jde o kontrolu evropských peněz pomocí těchto zákonů. Tedy tyto zákony musí svým smyslem odpovídat záměrům evropské legislativy.

Při výkladu zákona pak má přednost právě ten, který souzní s původním evropským záměrem. Přitom se bruselští úředníci vypořádávají také s námitkou, že má být použit princip mírnějšího výkladu při posuzování „potenciálního provinilce“. Tady jde o veřejné peníze, kde veřejnost je tím, kdo je slabší a má být chráněn proti někomu držícímu moc. Veřejný zájem pak musí být nadřazen tomu privátnímu,“ dají se shrnout argumenty ze stran 75 a 76.

Pokud jde o svěřenské fondy, Komise jen opakuje, co radila již v předešlé finální auditní zprávě. Pokud by byly svěřenské fondy Andreje Babiše zcela „slepé“. Neboli jejich správci by měli právo celý Agrofert nebo jeho části rozprodat a nakoupit zcela jiná aktiva úplně bez vědomí Andreje Babiše. Což stanovy jeho fondů rozhodně neumožňují.

A Brusel se pak vypořádal i s tím, že Andrej Babiš se jako premiér odstřihl od rozhodování o evropských fondech, tedy že odstoupil z Rady ESIF. „Je jistě pozitivní, že česká strana dělá kroky k tomu, aby naplnila požadavky práva Evropské unie s ohledem na střet zájmů, ale již na první pohled nedostačují k řešení situace,“ stojí na straně 89.

Hned v dalším odstavci znovu Komise zopakuje, že ovšem stačí, když Agrofert nedostane žádnou podporu z fondů.

Zároveň pak dokument obsahuje varování, že pokud by se česká strana pokusila žádat o proplacení některého z projektů Agrofertu, pak by mohly přijít sankce v podobě snížení příspěvků do operačních programů.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované