Hlavní obsah

ČNB vyloučila speciální zacházení s advokátními úschovami ve Sberbank

Foto: Jan Mihaliček, Seznam Zprávy

Ruská Sberbank po vpádu Ruska na Ukrajinu ukončila v Evropě činnost.

Reklama

4. 3. 2022 17:15

Výplata peněz v advokátních úschovách ve Sberbank bude probíhat za stejných podmínek jako u ostatních vkladů. Sberbank se bleskově zhroutila minulý týden po reakci střadatelů na ruský vpád na Ukrajinu.

Článek

Lidé, kterým v padlé Sberbank uvázly peníze v advokátních nebo notářských úschovách, budou muset postupovat stejně jako například majitelé běžných účtů v této bance. To znamená, že dostanou zpátky maximálně 2,5 milionu, ve výjimečných případech pět milionů korun, vyplývá ze stanoviska České národní banky. Cokoliv navíc budou muset poté přihlásit do insolvenčního řízení. Advokátní úschovy se používají například při prodejích nemovitostí nebo při manželských rozvodech.

„Pravidla pro náhrady za prostředky na účtu, kde jsou evidovány prostředky osoby nebo osob odlišných od majitele účtu, včetně prostředků v advokátní úschově, upravuje zákon o bankách. Ten uvádí podmínky, za kterých se poskytují náhrady za takové prostředky. I u nich přitom platí, že se nahrazují do sta procent, nejvýše však do ekvivalentu 100 tisíc eur, výjimečně 200 tisíc eur, počítáno samostatně pro každou oprávněnou osobu,“ sdělila mluvčí České národní banky Petra Vodstrčilová.

Prostředky v úschovách nepatří advokátům nebo notářům a jsou na oddělených účtech. Do úschovy se dávají například v okamžiku, kdy při prodeji bytu již byla podepsána kupní smlouva, ale katastr nemovitostí ještě změnu nezapsal. Ve chvíli, kdy katastr změnu majitele zaznamená, uvolní se peníze z úschovy prodávajícímu.

Redakce SZ Byznys již popsala případ ženy, která před třemi týdny prodala byt za 6,5 milionu korun. Peníze pak přešly do advokátní úschovy na účtu ve Sberbank. Nyní jsou tam zamrzlé. Redakce zná také další případ, kdy v advokátní úschově u Sberbank nyní leží dokonce přes 100 milionů korun.

I v těchto případech dostanou lidé zpátky nejvíce pět milionů korun, to ještě jen ve výjimečných případech stanovených zákonem. O zbytek se pak budou muset přihlásit do insolvenčního řízení.

Garanční systém začne prostřednictvím poboček Komerční banky vyplácet náhrady vkladů klientům Sberbank ve středu 9. března. Celkem to bude přes 24 miliard korun.

Česká advokátní komora se snažila situaci kolem úschov s ČNB vyřešit. Advokáti zdůrazňovali, že jiné řešení než úplné vyplacení peněz z úschov může otřást důvěrou v tento nástroj, která má naopak eliminovat rizika například při prodejích bytů.

„Pokud by k řešení tohoto typu nedošlo, tak by to bylo velice nebezpečné ohrožení pro úschovy jako takové. Pak by hrozilo, že si lidé budou předávat peníze v igelitových taškách v hotovosti,“ varoval bývalý ústavní soudce a advokát Stanislav Balík.

Odpovědnost za škody

Ve vztahu k úschovám ve Sberbank také nebylo jasné, jestli za případné škody advokáti neponesou odpovědnost. Advokáty zajímalo, zda se na takové případy vztahuje jejich pojistka. Advokátní komora k tomu ve čtvrtek obdržela stanovisko od Generali České pojišťovny stanovisko, které uvádí, že při dodržení všech podmínek by právníkům takové riziko hrozit nemělo.

Zajímavé však je, že kdyby takový případ přeci jen nastal, tak by pojišťovna zvážila uplatnění takzvané výluky. Pojistky se totiž obecně zpravidla nevztahují na událostí vyvolané například válečnými událostmi nebo terorismem.

Sberbank CZ

  • Sberbank CZ spadá pod Sberbank Europe, která má ve střední Evropě a na Balkáně kolem 773 tisíc klientů.
  • Kromě Česka působí i v Rakousku, Bosně a Hercegovině, Chorvatsku, Německu, Maďarsku, Slovinsku a Srbsku.
  • Sberbank Europe je stoprocentně vlastněná ruskou Sberbank.

„Aplikací této výluky u výše popsané situace bychom jako pojistitel také museli posoudit,“ sdělila advokátům Generali Česká pojišťovna ve stanovisku, které zveřejnila advokátní komora na svém webu.

Česká advokátní komora si však uplatněním výluky zcela jistá není. „Stejně jako v jiných situacích ovšem platí, že každý případ je nutné posuzovat individuálně podle konkrétních skutkových a právních okolností. To platí rovněž pro výluku citovanou ve vyjádření. Rozhodně nemáme za jednoznačné, že by se na úschovy u Sberbank CZ měla vztahovat,“ reagoval tajemník ČAK Petr Čáp.

Sberbank je součástí stejnojmenné bankovní skupiny ovládané ruským státem. Česká pobočka spadala pod evropskou část skupiny. Do agrese Ruska vůči Ukrajině byla Sberbank normální fungující bankou. Po útoku na Ukrajinu ale pro změnu zaútočili klienti na Sberbank a začali hromadně vybírat vklady. Banka se ze dne na den zhroutila a ukončila činnost.

Reklama

Doporučované