Hlavní obsah

Hypoteční korzet povolil. Zájemcům o bydlení stačí výrazně nižší příjem

Foto: David Neff, Seznam Zprávy

Lidem, kteří chtějí hypotéku, ale jejich měsíční příjmy jim nedovolí na ni dosáhnout, na ni možná už v červenci dosáhnou…

Reklama

2. 6. 19:09

ČNB uvolnila striktní pravidla pro poskytování hypoték. Banky i finanční poradci to vítají, změna podle nich rozhoupe trh s bydlením, a úrokové sazby díky tomu mohou mírně klesnout. S cenami nemovitostí to však patrně nehne.

Článek

Centrální banka ve čtvrtek povolila otěže přísných pravidel při poskytování hypoték. Od letošního července už zájemci o hypotéky nebudou muset splňovat parametr DSTI, který nastavuje maximální výši měsíční splátky dluhu vůči čistým měsíčním příjmům žadatele. Budou tak moci mít až zhruba o čtvrtinu nižší měsíční příjem, aby na úvěr na bydlení dosáhli.

„DSTI parametr byl z pohledu potřebné výše příjmů velmi restriktivní oproti ukazateli DTI (celková výše dluhu k danému násobku čistého ročního příjmu, pozn. red.), který by byl přepočtený na měsíční příjmy. Například pořízení sedmimilionové nemovitosti se současnou úrokovou sazbou 5,89 procenta vyžadovalo čistý měsíční příjem žadatelů o úvěr ve výši 74 tisíc korun, kdežto pro splnění DTI bylo potřeba vydělávat celý rok jen 55 tisíc korun, tedy o čtvrtinu méně,“ vysvětluje Jakub Seidler, hlavní ekonom České bankovní asociace (ČBA).

Co musí zájemci o hypotéku splňovat, aby dostali úvěr

Úvěrové limity ČNB

Hypoteční sazba (%):5,89
Splatnost hypotéky (roky):30
Cena bytu:3 000 0005 000 0007 000 00010 000 000
Vlastní zdroje (20 %):600 0001 000 0001 400 0002 000 000
Vlastní zdroje (10 %)*:300 000500 000700 0001 000 000
Hypotéka (LTV 80):2 400 0004 000 0005 600 0008 000 000
Hypotéka (LTV 90)*:2 700 0004 500 0006 300 0009 000 000
Měsíční splátka (LTV 80):14 22023 70033 18047 400
Měsíční splátka (LTV 90)*:15 99726 66237 32753 325
LTV 80:
8,5DTI**23 52939 21654 90278 431
45 %DSTI31 60052 66673 733105 333
<369,5DTI**21 05335 08849 12370 175
<3650DSTI28 44047 40066 36094 799
LTV 90*:
<369,5DTI**23 68439 47455 26378 947
<3650 %DSTI31 99553 32574 655106 649

*Varianta výpočtů pro LTV 90 % pro mladší žadatele.

**Přepočet na měsíční čistý příjem.

Pozn.: Od 1. července 2023 už žadatelé nebudou muset splňovat parametr na výši minimálního měsíčního příjmu (DSTI).

Zdroj: ČBA

Části žadatelů tak zrušení parametru DSTI významně uleví a budu si moci hypotéku vzít. „Pro klienty je při žádosti o hypotéku tento parametr nejdůležitější. Je to kritérium, kvůli němuž velká část klientů bonitně neprochází. Vliv hrají také vysoké ceny nemovitostí a vyšší úrokové sazby, nicméně aktuální výše sazeb pro ně není stěžejní. Zrušení DSTI tak bude mít rozhodně pozitivní dopad a výrazněji rozhýbe hypoteční trh,“ je přesvědčena Lucie Drásalová, hypoteční analytička ze společnosti Sirius Finance.

Podobně rozhodnutí centrální banky vnímá také Petr Čajan z poradenské společnosti Premium Financial Services. „Novinka od ČNB by mohla mít pozitivní dopad na hypoteční trh. Zrušení této regulace signalizuje mírné uvolnění přísných parametrů a očekáváme nárůst poptávky po hypotečních úvěrech. Klienti, kteří byli dříve omezeni horní hranicí DSTI, by se nyní mohli rozhodnout pro hypotéku, což by mohlo přinést nové obchodní příležitosti bankám,“ říká šéf společnosti.

Podle něj se banky budou snažit využít tuto změnu k získání vyššího tržního podílu a oslovit potenciální klienty, kteří byli předtím vyloučeni z hypotečního trhu. „Dalším potenciálním efektem zrušení horní hranice DSTI tak může mít pozitivní dopad na pokles úrokových sazeb. Vzhledem k vyšší poptávce by se banky mohly ocitnout v konkurenčním boji o klienty a snižování úrokových sazeb by mohlo být prostředkem, jak přilákat nové zákazníky,“ přemýšlí Čajan.

Podle něj však není prostor pro výrazné snižování sazeb a pravděpodobnější bude to, že některé finanční instituce tuto situaci využijí jako příležitost k nabídnutí výhodnějších podmínek.

Hlavní překážkou dostupnosti bydlení zůstávají i přes zrušení DSTI byrokratické bariéry, které neúměrně prodlužují stavební řízení, a na trhu tak stále panuje nedostatek cenově dostupných bytů.
Filip Hrubý, šéf komunikace České spořitelny

Banky totiž mají nyní volnější ruce v tom, komu úvěr poskytnou. ČNB totiž podle hlavního ekonoma ČBA nechtěla limit DSTI navýšit, aby tím trhu nevyslala signál, že vyšší DSTI je bezrizikové, a nechává raději maximální limit tohoto parametru na posouzení samotných bank. Právě jen ony samy musí vyhodnotit, zda je uvedená výše měsíční splátky hypotéky vůči příjmům žadatele riziková, či nikoli.

„Zrušení limitu DSTI tak pomůže specifické skupině zájemců o hypotéky, které oficiální platnost tohoto limitu neumožňovala, si hypotéku pořídit, ale banka po individuálním posouzení vyhodnotí, že je pro něj hypotéka s těmito parametry zvládnutelná. Například OSVČ využívající 60% nákladový paušál, jehož reálné náklady jsou nižší,“ vysvětluje Seidler.

Anketa

Pomůže vám zmírnění pravidel ČNB dosáhnout na hypotéku?
Ano a zažádáme o ni
19,4 %
Ne, ale chtěli bychom si ji vzít
44,1 %
Hypotéku nepotřebujeme
36,5 %
Celkem hlasovalo 571 čtenářů.

A co říkají na zrušení limitů samotné banky? „Zrušení horní hranice úvěrového ukazatele DSTI je pro celý bankovní sektor velmi dobrou zprávou, neboť tento ukazatel v době úrokových sazeb hypoték kolem šesti procent přestával plnit svou roli, znemožňoval některým zájemcům pořízení vlastního bydlení a směřoval je do bydlení nájemního, ač by tito zájemci byli schopni hypotéku splácet,“ říká Šárka Nevoralová, tisková mluvčí Komerční banky.

Podle ní se při předpokládaném poklesu hypotečních sazeb v budoucnu těmto klientům při refixaci sníží měsíční splátka hypotéky, zatímco v nájemním bydlení by jim velmi pravděpodobně náklady spíše vzrostly. „Očekáváme, že po samotné deaktivaci ukazatele DSTI by mohl hypoteční trh postupně vzrůst zhruba o 15 procent,“ dodává Nevoralová.

Česká spořitelna, podobně jako ostatní banky, posuzovala podle šéfa komunikace Filipa Hrubého míru obecného zadlužení klienta standardně již před tím, než ČNB zavedla parametr DSTI.

Podle něj však jen tato skutečnost dostupnost vlastnického bydlení s největší pravděpodobností příliš neovlivní. „Hlavní překážkou zůstávají byrokratické bariéry, které neúměrně prodlužují stavební řízení, a na trhu tak stále panuje nedostatek cenově dostupných bytů,“ říká šéf komunikace banky, která nyní poskytuje hypotéky za úrok kolem 5,84 procenta ročně v závislosti na délce fixace a konkrétních potřebách klienta.

ČSOB ale naopak podle svého mluvčího očekává, že se zvýší dostupnost a zájem o hypoteční úvěry. „Na výši sazeb tato změna vliv mít ale nebude,“ říká Patrik Madle.

Větší zájem o hypotéky očekává také Air Bank. „Rozhodnutí ČNB se velmi pravděpodobně promítne do většího zájmu klientů bank o hypoteční úvěry, protože právě ukazatel DSTI hraje v dostupnosti hypoték a potažmo vlastnického bydlení významnou roli,“ soudí Marek Richter, vedoucí hypotečních služeb Air Bank.

Úvěrové ukazatele ČNB pro hypotéky

Ukazatel LTV (Loan to Value) představuje procentní poměr mezi výší úvěru a hodnotou zastavené nemovitosti. Od 1. dubna 2022 banky nesmějí poskytovat úvěry s LTV vyšším než 80 %, tedy nad 80 % hodnoty zastavené nemovitosti (90 % pro žadatele mladší 36 let). Hranice pro žadatele do 36 let se vztahují pouze na úvěry, které slouží k nákupu jejich vlastního bydlení.

Ukazatel DTI (Debt to Income) je poměr výše celkového zadlužení žadatele o úvěr a výše jeho čistého ročního příjmu. ČNB nastavila tento ukazatel od dubna 2022 na 8,5 (u mladých do 36 let maximálně na 9,5).

Ukazatel DSTI (Debt Service to Income) je procentním vyjádřením podílu ročních průměrných výdajů žadatele o úvěr vyplývajících z jeho celkového zadlužení (tzv. dluhová služba) na jeho ročním čistém příjmu. Zjednodušeně řečeno jde o procentní podíl celkové výše všech měsíčních splátek na čistém měsíčním příjmu žadatele o úvěr. ČNB stanovila od dubna 2022 tento ukazatel na 45 % (50 % pro mladé do 36 let). Od 1. července 2023 ČNB tento úvěrový ukazatel zrušila.

Úvěrové ukazatele banky zohledňují u nových úvěrů. V případě refinancovaných úvěrů (nebo pokračujících hypoték po konci fixace) jen v případě, že se původní úvěr navýší.

Banky mohou u žadatelů, u nichž jsou přesvědčeny, že úvěr v budoucnu bez problémů splatí, udělat výjimku a limity nepoužít – každé čtvrtletí na 5 % celkového objemu hypotečních úvěrů, které poskytly v předcházejícím kalendářním čtvrtletí.

Zdroj: ČNB

Na snižování úrokových sazeb pak má podobný názor jako Petr Čajan z Premium Financial Services. „To by mohl způsobit pouze případný konkurenční boj mezi bankami, protože ceny zdrojů jsou stabilní a trh samotný k tomu neposkytuje dostatečný prostor. V Air Bank v tento okamžik zatím nemáme změny úrokových sazeb naplánované, situaci ale samozřejmě budeme pečlivě sledovat,“ říká Richter s tím, že nyní banka poskytuje hypotéky od 5,49 % ročně.

Banka Creditas vítá, že jí zrušení horní hranice parametru DSTI umožní ve větší míře individuálně přistupovat ke svým klientům, kdy si sama vyhodnotí možnost poskytnout mírnější limit daného úvěrového ukazatele hlavně těm zájemcům o úvěry na bydlení, kteří již mají jiný úvěrový závazek a ukazatel DSTI je v jejich plánech omezoval.

„Zrušení maximální úrovně DSTI bude mít určitě částečný vliv na růst poptávky po hypotečních úvěrech. My budeme nyní úpravu ČNB analyzovat a stanovíme si interní limit DSTI, který bude zodpovědně přistupovat k možnostem jednotlivých klientů,“ dodává mluvčí banky Lucie Brunclíková, která nyní u nových hypoték nabízí při pětileté fixaci základní roční sazbu 5,89 procenta a v případě refinancování 5,79 procenta.

Reklama

Doporučované