Hlavní obsah

Přehledně: Faktura za elektřinu a jak se v ní vyznat

Foto: Shutterstock.com

Ilustrační foto.

Reklama

7. 10. 2022 8:41

Finální vyúčtování za energie zahrnuje mnoho položek. Pro některé zákazníky nemusí být lehké vyznat se v tom, jak ke koncovým částkám dodavatel dospěl. SZ Byznys popisuje, jak se ve faktuře vyznat.

Článek

Jednou za rok přijde odběrateli elektřiny finální vyúčtování. Kvůli cenám elektřiny a plynu z předchozích let, které se ještě před rokem a půl držely na poměrně nízké úrovni, však lidé řádnému vyúčtování nevěnovali tolik pozornosti.

Když na něm však nyní spatří například vysoký nedoplatek nebo vyšší rozpis záloh, než na jaký byli doposud zvyklí, nestačí se divit.

Finální faktura za energie obsahuje řadu položek a čísel, v nichž mohou mít někteří problém se zorientovat. Vyúčtování se však svou podobou mohou u každého dodavatele lišit. Není žádný daný postup, v jaké posloupnosti jednotlivé údaje mají uvádět.

Vyúčtování by však mělo obsahovat kontaktní údaje jak na zákazníka, tak na dodavatele, případný přeplatek, či nedoplatek, přehled plateb za uplynulé období, rozpis záloh na další rok a informace o možné reklamaci.

Faktura má většinou několik stran a dělí se do částí. V případě modelové faktury společnosti ČEZ Prodej má část A (informace o spotřebě, přeplatku, nebo nedoplatku), část B (obsahuje podrobné vyúčtování) a část C (údaje potřebné k reklamaci vyúčtování) a nový rozpis záloh.

Jak se vyznat ve vyúčtování ze elektřinu?

Foto: Seznam Zprávy

Roční vyúčtování od společnosti ČEZ – část A.

1. Evidenční číslo daňového dokladu – uvádí se do kontrolního hlášení o DPH.

2. Doručovací a fakturační údaje zákazníka včetně zákaznického čísla, podle nějž je společnost schopná si klienta dohledat.

3. Číslo odběrného místa. Jeden zákazník může mít i více odběrných míst.

4. Výsledek ročního vyúčtování – ukazuje případný přeplatek, či nedoplatek. V případě přeplatku ho dodavatel buď rozpustí do dalších záloh, případně danou částku vrátí na bankovní účet zákazníka. Nedoplatek musí zákazník uhradit do data uvedeného na faktuře na účet dodavatele.

Foto: Seznam Zprávy

Stav elektroměru a složky fakturované ceny za elektřinu.

5. Konečný stav elektroměru – obsahuje fakturovanou spotřebu s čísly uvádějícími stavy měřidel – počáteční a konečný stav elektroměru a historii spotřeby (například tři roky zpětně, pokud jsou data k dispozici).

Pokud elektroměr zaznamenává spotřebu v obou tarifech, pak je v přehledu uvedena spotřeba jak ve vysokém tarifu, tak v nízkém (noční proud).

6. Graf složení zaplacené fakturované ceny za elektřinu – spotřebovaná elektřina, cena za distribuci stanovená Energetickým regulačním úřadem a ostatní poplatky (daň z elektřiny, stálé měsíční platby atd.).

7. Kontaktní údaje na dodavatele.

Foto: Seznam Zprávy

Rekapitulace vyúčtování.

8. Rekapitulace vyúčtování – ceny za spotřebovanou elektřinu, přijaté platby, prominutí daně, celkem a přeplatek/nedoplatek.

9. Tabulka spotřeby energie ve vysokém a nízkém tarifu. Celková spotřeba elektřiny je daná rozdílem konečného a počátečního stavu elektroměru. Výsledek je většinou uváděn v kilowatthodinách (kWh), ale dodavatelé zpravidla v cenících uvádějí ceny za jednu megawatthodinu (MWh). 1 MWh se rovná 1 000 kWh.

10. V přehledu plateb zákazník najde, kolik by měl podle své skutečné spotřeby zaplatit.

Foto: Seznam Zprávy

Podrobné vyúčtování.

Část B – Podrobné vyúčtování dle jednotlivých položek:

Obchodní část – tvoří ji cena za dodávku silové elektřiny a stálá měsíční platba, kterou zákazník zaplatí, aniž by nějakou elektřinu spotřeboval.

Distribuční část ceny – tvoří ji cena za distribuci elektřiny, jejíž výše se různí podle distribuční oblasti (ČEZ Distribuce, E.GD, PRE). Distribuční poplatky zároveň činí největší část regulované složky ceny elektřiny, kterou určuje Energetický regulační úřad (ERÚ).

Součástí distribuční ceny je také stálá platba za rezervovaný příkon, která se odvíjí od velikosti jističe.

Ostatní poplatky – mezi ně patří daň z elektřiny, poplatek za systémové služby, kterými provozovatel přenosové elektrizační soustavy ČEPS zajišťuje její fungování. Dále poplatek za činnost Operátora trhu s energiemi (OTE), který zajišťuje chod trhu s energiemi. Poplatek za systémové služby i částku pro OTE stanovuje ERÚ.

Dále do této sekce spadá podpora výkupu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (POZE). Příspěvek na POZE je však od října 2022 do konce roku 2023 odpuštěn.

Součet všech těchto položek plus 21 procent DPH tvoří konečnou cenu energie.

Foto: Seznam Zprávy

Přijaté částky po měsících.

12. Dodavatelem přijaté platby za energie v jednotlivých měsících.

Foto: Seznam Zprávy

Za jakých podmínek je možné vyúčtování reklamovat?

Část C – Jak reklamovat

13. Vyúčtování musí obsahovat informace o možné reklamaci. Pokud zákazník najde ve vyúčtování nesrovnalost nebo s výší částek nesouhlasí, má právo jej do tří let ode dne vystavení reklamovat poštou na uvedenou adresu, na pobočce, telefonní lince či prostřednictvím e-mailu nebo webové adresy uvedené v dokumentu.

Foto: Seznam Zprávy

Nový rozpis záloh po měsících.

14. Řádné vyúčtování také obsahuje nově vyměřené zálohy za energie pro následující období do příštího vyúčtování. V tabulce je kromě výše záloh uveden také způsob a datum úhrady. Počet záloh je stanoven podle smlouvy se zákazníkem – například měsíčně, či čtvrtletně. Výše záloh je pak odvozena od množství spotřebované elektřiny v předešlém období.

Pokud s výší záloh na následující období odběratel elektřiny nesouhlasí, někteří dodavatelé dávají možnost si platby do určité míry snížit.

15. Způsob úhrady záloh – SIPO, inkaso, přímá platba.

Kde a jak žádat o pomoc v těžké situaci

Pokud máte kvůli drahým energiím a inflaci obecně nedostatek financí, mohou vám pomoci tyto státní příspěvky.

Zastropování cen energií platí až od ledna, již od 1. listopadu však můžete svému dodavateli energie platit nižší zálohy. Stačí zavolat na infolinku dodavatele a domluvit se na nové výši plateb.

Reklama

Doporučované