Hlavní obsah

Sotio ze skupiny PPF oznámilo úspěšnou studii u svého léku proti rakovině

SOT101 je přípravek na bázi bílkoviny interleukin 15, která podněcuje bílé krvinky k likvidaci nádorových buněk.

Reklama

13. 4. 2022 8:00

Biotechnologická společnost Sotio oznámila výsledky své studie přípravku SOT101 proti rakovině kůže a ledvin. U pacientů byly zaznamenány pozitivní účinky.

Článek

Článek si můžete pustit také v audioverzi.

Biotechnologická společnost SOTIO Biotech, která patří skupině PPF, ve středu oznámila průběžné výsledky probíhající klinické studie s názvem AURELIO-03 fáze 1/1b, která se zaměřuje na bezpečnost a účinnost jejího léčivého přípravku SOT101.

U nemocných byl zaznamenám částečný ústup nádoru, ale i dlouhodobá stabilizace onemocnění či úplné vymizení ložisek nádoru.

Výsledky prezentoval Dr. Stephane Champiat z pařížského Ústavu onkologie Gustava Roussyho na nejvýznamnější konferenci Americké asociace pro výzkum rakoviny (ACCR), kde se setkávají odborníci z oblasti výzkumu a vývoje nových metod léčby nádorových onemocnění.

SOT101 je přípravek na bázi bílkoviny interleukin 15, která podněcuje bílé krvinky k likvidaci nádorových buněk. Je zaměřen na nádory kůže a ledvin. V imunoonkologii jde o nadějnou terapeutickou látku, která se navíc dobře kombinuje se zavedenými onkologickými léky.

Látka stimuluje imunitní systém tím, že aktivuje bílé krvinky, které pak likvidují nádorové buňky – hlavně T-lymfocyty nebo NK buňky. Tzv. T-lymfocyty jsou bílé krvinky důležité pro imunitní systém, které dokážou zabíjet nádorové buňky, a NK buňky jsou rovněž buňky imunitního systému, jež se vyvíjejí v kostní dřeni.

Studie AURELIO-03 hodnotí vedle samostatného podávání přípravku SOT101 také jeho kombinaci s pembrolizumabem (humanizovaná monoklonální protilátka) u pacientů s pokročilými nádory. Studie ukázala, že kombinace těchto přípravků byla přínosná u 12 z 16 pacientů včetně těch, u nichž nezabrala léčka tzv. checkpoint inhibitory (CPI).

Z jeho schopnosti posilovat vrozenou i adaptivní imunitní odpověď organismu na nádorové onemocnění by mohli do budoucna profitovat pacienti, kteří nemají jiné léčebné možnosti.
Dr. Stephane Champiat, oddělení vývoje léčiv Ústavu onkologie Gustava Roussyho

„Výsledky přípravku SOT101 v kombinaci s pembrolizumabem i jeho na podzim prezentovaná účinnost jako monoterapie prokazují velký potenciál interleukinu 15 v oblasti imunoonkologie,“ říká Dr. Stephane Champiat z Oddělení vývoje léčiv Ústavu onkologie Gustava Roussyho a koordinující lékař klinické studie AURELIO-03.

„Z jeho schopnosti posilovat vrozenou i adaptivní imunitní odpověď organismu na nádorové onemocnění by mohli do budoucna profitovat pacienti, kteří nemají jiné léčebné možnosti. Osobně se velmi těším na pokrok v dalších fázích klinického vývoje,“ uvádí Champiat.

Data o bezpečnosti pacientů ukazují, že SOT101 v kombinaci s pembrolizumabem byl dobře tolerován a většina nežádoucích účinků nebyla vážná. Na základě výsledků studie byla také stanovena doporučená dávka pro další klinickou studii fáze dva.

„Nastavení úrovně dávkování pro klinickou studii fáze 2 a prokázání bezpečnosti a účinnosti v kombinaci s pembrolizumabem ve studii AURELIO-03 byly pro Sotio klíčovým klinickým milníkem při vývoji našeho přípravku SOT101,“ říká prof. Radek Špíšek, generální ředitel společnosti Sotio.

Další studie ve spolupráci s renomovanou firmou

Údaje o účinnosti přípravku budou základem pro další hodnocení v navazující klinické studii AURELIO-04, která hodnotí účinnost a bezpečnost přípravku SOT101 v kombinaci s pembrolizumabem u pacientů s šesti typy pokročilých nádorů. Studie proběhne ve spolupráci s americkou firmou Merck & Co. (MSD), která je jednou z největších a nejstarších farmaceutických firem na světě. Studie by měla začít v průběhu druhého čtvrtletí roku 2022.

Sotio je mezinárodní biotechnologická společnost, která zastřešuje výzkum a vývoj nových protinádorových léčiv. Kromě výsledků studie AURELIO-03 představila na letošní konferenci AACR data z testování přípravků SOT201 a BOXR1030. Oba přípravky při laboratorních testech prokázaly slibnou protinádorovou účinnost.

„Na letošním AACR jsme vědcům a odborníkům z celého světa poprvé představili výsledky našich preklinických studií s přípravky SOT201 a BOXR1030. Tyto dva další protinádorové přípravky by měly vstoupit do klinické fáze v letošním roce,“ dodal Špíšek.

V případě SOT201 jde o látku, která spojuje SOT101 a tzv. checkpoint (PD-1) inhibitor. Přípravek BOXR1030 představuje hlavní projekt společnosti v rámci CAR-T buněčných terapií u nádorů z pevných tkání. Tato terapie se připravuje pro každého pacienta zvlášť a využívá jeho vlastní imunitní systém. Laboratorně upravené bílé krvinky (T-buňky) jsou ve formě injekce vráceny zpět do těla pacienta, kde najdou nádorové buňky a zlikvidují je.

Reklama

Doporučované