Hlavní obsah

Ostuda evropských rozměrů. České děti do exekucí posílaly radnice i nemocnice

Kateřina Mahdalová
datová novinářka & analytička
Foto: Shutterstock.com

V roce 2021 došlo k novelizaci občanského zákoníku, která zamezuje vzniku nových dětských exekucí. V Česku ale stále běží více než 15 tisíc exekucí započatých před 18. rokem věku.

8. 12. 2022 8:00

ANALÝZA. Kvůli čemu vznikaly dětské exekuce? Mezi ty, kdo dluhy po dětech začali vymáhat exekučně, patří nemocnice, dopravní podniky, mobilní operátoři, ale v mnoha případech, jak zjistily Seznam Zprávy, i radnice.

Článek
Zobrazit více

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Co se v analýze dočtete

  • V České republice je stále 15 700 dětských exekucí. Nyní je možné zjistit, kdo děti do dluhů nejčastěji poslal.
  • Jde o obce, města, dopravní podniky nebo fakultní nemocnice. Dluhy, které po nezletilých vymáhají, vznikly obvykle kvůli dřívějším regulačním poplatkům.
  • Exekuce jsou podle analytiků z organizace Tady a teď často důsledkem provázanosti politiků, advokátů, rozhodců a soukromých exekutorů.
  • Dětské jsou pak selháním justičního a právního systému, ale i věřitelů. Odborníci to považují za skandální.
  • Z dat je dle expertů patrné, že za naprostou většinu dětských dluhů nesou zodpovědnost svým jednáním, nebo naopak nejednáním obce ve spolupráci s překupníky dluhů a exekutorskými úřady.

V rámci Evropy jde o neslavné unikum: v České republice je stále 15 700 dětských exekucí. Novelizace zákona sice zamezila vzniku nových případů, ty staré ale často zůstávají.

Seznam Zprávy nyní navazují na první část analýzy, z níž mimo jiné vyplynulo, že tři čtvrtiny pohledávek za dětmi pocházejí od samospráv a od státu. Čtvrtina pak jde od soukromých subjektů, z nichž část tvoří obchodníci s pohledávkami (celkem jde o každý pátý dětský dluh).

Nyní je možné podívat se, které státní a městské instituce nechaly nařídit dětské exekuce.

Zobrazit více

Data pocházejí z Rejstříku zahájených exekucí, který spravuje Ministerstvo spravedlnosti. Díky nim jsou známy největší generátory dětských dluhů, nejzatíženější okresy nebo soudy, které stály za vydáváním exekučních titulů. Data získala nezisková organizace Tady a teď, která se na dětské dluhy specializuje.

Z Rejstříku zahájených exekucí vyplývá, dětské dlužníky „vyráběly“ především příspěvkové organizace státu a samospráv, jako jsou například fakultní nemocnice nebo dopravní podniky.

Z nemocnic jde primárně o Nemocnici Plzeň, která podle dat Ministerstva spravedlnosti vymáhá exekučně 140 dluhů, nejčastěji vzniklých kvůli dřívějším tzv. regulačním poplatkům. Za ní je Fakultní nemocnici v Motole se 121 exekucemi vůči dětským dlužníkům a třetí nejvyšší počet je zaznamenán v Nemocnici Hradec Králové (41 exekucí). Ve všech případech se jedná nejčastěji o děti ze spádových oblastí, popřípadě přilehlých menších měst, méně časté, nikoli však výjimečné, jsou pohledávky za pacienty z druhého konce republiky.

Nemocnice: My nic, to zákon

Seznam Zprávy oslovily tři nemocnice, které vymáhají nejvíce dluhů na dětech v exekučních řízeních. Fakultní nemocnice Motol nezareagovala vůbec.

Fakultní nemocnice Plzeň ústy své mluvčí Gabriely Levorové potvrdila, že dluhy u nezletilých pacientů vznikly neuhrazením zdravotní péče nebo regulačního poplatku. „Svůj nárok na dlužné částky nemocnice standardně žalovala u soudů České republiky. Soudy následně rozsudkem rozhodly ve prospěch nemocnice. Čímž vznikl exekuční titul. Fakultní nemocnice Plzeň žádné dluhy nesvěřila k vymáhání třetí osobě. Fakultní nemocnice Plzeň průběžně ukončuje vedené exekuce vůči nezletilým s ohledem na vlastní kapacity i na kapacity exekutora,“ píše mluvčí Gabriela Levorová.

Mluvčí pak dodala, že dle komunikace se soudním exekutorem je naprostá většina exekucí ukončena, a požádala o data Ministerstva spravedlnosti, aby je mohli porovnat s vlastními údaji.

Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové se podle mluvčího Jakuba Sochora exekuce nařizovaly souběžně na děti i na zákonné zástupce. „Nemocnice v posledních letech neprovádí exekuce tak, aby exekuovaným bylo samotné dítě do 18 let věku, vždy byla exekuce podána také na zákonného zástupce. Nemocnice v tuto chvíli eviduje několik desítek exekucí dětí, ale vždy se jedná o případy, kdy byly exekuce současně podány na jejich zákonné zástupce a dlužná částka nebyla dosud uhrazena,“ píše Sochor.

„Převážná většina exekucí vznikla na základě neuhrazení regulačního poplatku za hospitalizaci, který se již nyní nevybírá. K problematice je možné dodat, že na koho bude podána exekuce, vyplývá z pravomocného exekučního titulu soudu, následně je exekuce povolena exekučním soudem. Fakultní nemocnice Hradec Králové exekuce provádí na základě verdiktu soudů, protože je státní organizace a zákon jí neumožňuje jiný postup. Obecně je možné uvést, že FN Hradec Králové není s dlužníky v osobním kontaktu, pokud oni sami nejsou v této věci aktivní,“ dodal mluvčí.

Operátoři vymáhají nejvíc na západě Čech

V případě mobilních operátorů je zdaleka nejčastější výskyt v hraničním pásmu na západě Čech, od Děčína až po Tachov, kde do exekucí spadli v dětském věku primárně klienti společnosti O2 Czech Republic. Tato společnost podle dat Ministerstva spravedlnosti exekučně vymáhá dluhy ve více než 50 ze 76 okresů (jde o 202 pohledávek).

Společnost Vodafone má dlužníky ve 30 okresech (46 dluhů celkem) a  T-Mobile v  10 okresech (celkem jde o 12 dluhů).

Zobrazit více

Mobilní operátoři působí plošně po celé České republice, proto je jejich vymáhání dluhů prostřednictvím exekucí možné zachytit v relativním přepočtu na obyvatele jednotlivých okresů.

Obce: Exekuce zrušíme (někde)

Mezi největší oprávněné mezi samosprávami patří opět obce v lokalitě severozápadních Čech.

Nezaplacený odpad, nevrácené knížky, jízda načerno, ale i nesplacený mobilní telefon. To jsou nejčastější evidované příčiny dětských exekucí v obcích. V Chodově na Sokolovsku je evidováno 367 exekucí vzniklých před 18. rokem věku.

„Skončili jsme s domluvou a přešli k vymáhání u všech. Je to v odpovědnosti rodičů. V tomto ohledu vidím selhání zákonného zástupce,“ sdělil médiím v roce 2018 starosta Chodova Patrik Pizinger. Na webových stránkách města je coby starosta uveden i po letošních komunálních volbách, ale redakci se ho zkontaktovat nepodařilo. Čísla uvedená na webu nikdo nezvedl ani po opakovaných voláních v různé dny, ani v úředních hodinách.

Mezi další největší oprávněné patří obec Postoloprty nedaleko Loun. Podle dat Ministerstva spravedlnosti obec vymáhá exekučně 247 dluhů vzniklých dětem před 18. rokem věku. Tamní vedení na dotaz Seznam Zpráv uvedlo, že je připraveno dětské dluhy zastavit v případě, že se dlužníci sami dostaví na radnici.

Zobrazit více

„Případy dětských exekucí ale mimo jiné ukazují, že nejsme méně zodpovědní či máme nižší finanční gramotnost než zbytek Evropy,“ upozorňuje organizace Tady a teď. „Exekuce jsou často důsledkem provázanosti politiků, advokátů, rozhodců a soukromých exekutorů. Ty dětské jsou pak konkrétně selháním justičního a právního systému, ale i věřitelů.“

Kde se vzaly tak vysoké počty dětských exekucí

Exekutorská komora ČR vykazuje ke konci roku 2021 na 1500 dětských exekucí, data Ministerstva spravedlnosti ale ukazují více než desetinásobek. Je to způsobeno tím, že dětský dlužník po dovršení hranice dospělosti 18 let ze statistik exekutorů vypadne, ačkoli exekuce nezanikla. Mladému dospělému sice vznikl dluh v dětství a musí ho splatit, ale ve statistikách už se jako dítě neprojevuje.

Děti nejvíce zadlužují obce a veřejnoprávní subjekty

Přestože v roce 2021 došlo k novelizaci občanského zákoníku, která zamezuje vzniku nových dětských exekucí, v České republice stále běží více než 15 tisíc exekucí započatých před 18. rokem věku.

Zobrazit více

Koordinátorka projektu Za děti bez dluhů 2.0 Tereza Kopp to v kontextu nejen úpravy zákonů, ale i po vydání ústavních nálezů ve věci dluhů za svoz komunálního odpadu nebo ve věci regulačních poplatků ve zdravotnických zařízeních, považuje přinejmenším za skandální.

Mezi další oprávněné, kteří vymáhají dětské dluhy na různých pokutách a poplatcích, patří školy a výchovné ústavy, různá společenství vlastníků, správy domů, poskytovatelé energií a vody či knihovny. Peníze po dětech vymáhají také advokáti a notáři či technické služby.

„Samozřejmě, že se mezi součtem dětských exekucí najdou i exekuce běžící oprávněně, obzvláště pokud jde o jakékoliv trestní záležitosti. S těmi neoprávněnými se ale musíme vypořádat,“ říká Tereza Kopp.

Zobrazit více

Věřiteli dětských exekucí jsou v podstatném počtu i soukromé subjekty. Zejména ty, které se výhradně zaměřují na obchodování s dluhy. Zde je nutné upozornit, že tyto firmy nejčastěji nakupovaly pohledávky znovu od veřejnoprávních subjektů.

Statistická data přitom naznačují, že dětské exekuce nejsou nutně důsledkem strukturálních socioekonomických faktorů, ale i toho, jak k těmto případům přistupovali konkrétní aktéři na lokální úrovni.

„Z dat je patrné, že za naprostou většinu dětských dluhů nesou zodpovědnost svým jednáním, nebo naopak nejednáním obce a další veřejnoprávní subjekty ve spolupráci s překupníky dluhů a exekutorskými úřady,“ říká analytik Laco Toušek.

Dětské exekuce lze zastavovat plošně

Prozatím se spíše dařilo dětské exekuce vypořádat individuálně. To je ale logicky finančně a časově náročné. „Bohužel zastavování dětských exekucí po novele občanského zákoníku a občanského soudního řádu neprobíhá tak, jak jsme si představovali, řízení trvají dlouho a vznikají v nich komplikace. Například řada exekutorů nadále vydává exekuční příkazy na srážky ze mzdy, ačkoliv je zjevné, že mzda nepředstavuje majetek exekvovatelný pro tzv. dětský dluh a takzvaní dětští dlužníci se musí složitě tomuto postupu bránit,“ konstatuje právnička Kristýna Dolejšová Kabelová.

„Nicméně věřím, že se situace již začíná zlepšovat, soudy postupně vyjasňují, jak postupovat, a také tomu pomohly i nejnovější novely exekučního řádu, například omezení mobiliárních exekucí v případě dětských dluhů,“ dodává.

Organizace Tady a teď proto usiluje o zastavování systémové, plošné. A k tomu by měla dopomoci právě data z Rejstříku zahájených exekucí. Organizace chce odpovědným subjektům poskytnout informace i podporu.

„Známe situaci konkrétních okresů, věřitele i spisové značky jednotlivých kauz. S ohledem na novelizaci exekučního řádu je navíc řada dětských exekucí bagatelních (velmi nízké – pozn. red.), a pokud nebylo minimálně tři roky nic vymoženo, je i tento postup další možností, jak dětské exekuce zastavovat,“ říká Tereza Kopp.

Exekuce v datech

Tématu exekucí se věnujeme dlouhodobě. Ukazujeme, jak vznikly nesplatitelné dluhy.

Popisovali jsme, jak zafungovalo Milostivé léto.

V průzkumech lidé považují exekuční systém za nespravedlivý.