Hlavní obsah

Finální slovo. Útlum těžby uhlí na severu Moravy začne v březnu

Foto: Moravskoslezský kraj

Kraj bude podle místních politiků uhlí potřebovat nejméně do roku 2030, zejména pro centrální vytápění domácností a výrobu oceli.

Reklama

7. 9. 2020 6:32

Útlum těžby na dolech OKD na Karvinsku by měl v souladu s návrhem vlády začít od 1. března příštího roku. Výjimkou bude Důl ČSM. Vzniknout má rovněž analýza, jež má řešit dopad útlumu těžby uhlí na region.

Článek

„Zpracována bude ve spolupráci Moravskoslezského kraje, ministerstev a OKD,“ sdělila mluvčí kraje Nikola Birklenová.

Hejtman Ivo Vondrák (ANO) se v pátek setkal se zástupci ministerstev financí a průmyslu a obchodu, s nimiž řešil zmírnění negativních dopadů útlumu těžby černého uhlí v kraji.

„Rok 2021 se tak pro celý Moravskoslezský kraj stane zásadním milníkem. Útlum těžby bude mít vliv na ekonomickou výkonnost dodavatelských firem, na zaměstnanost, na bezpečnost centrálního zásobování teplem pro obyvatele kraje a na dodávky koksovatelného uhlí pro potřeby ocelářství a návazně strojírenství,“ uvedl Vondrák.

Minulý týden, před jednáním v Praze, sepsal Vondrák apel adresovaný vládě. „Všichni víme, že útlum těžby černého uhlí na Karvinsku je nevyhnutelný. Nemáme za cíl tento proces zastavit, ale považujeme za zásadní, aby útlum těžby nebyl pro náš region a lidi, kteří v něm žijí, fatální,“ uvedl.

Zdůrazňoval rovněž, že na útlum těžby, který byl původně plánovaný až na rok 2025, potřebuje region víc času: „Na postupné uzavření dolů se dlouhodobě připravujeme, náš region prochází transformací, podporujeme podnikání a inovace, hledáme investory, chystáme smysluplné využívání pohornické krajiny a nové příležitosti, které nám toto území může přinést. Tento proces je v našem kraji velmi dobře nastartovaný, vždyť v informačních technologiích a automobilovém průmyslu už v našem kraji pracuje stejný počet lidí jako v dolech, hutích a slévárnách. Transformace celého regionu je dlouhá a náročná a je nutné, aby se tento proces zbytečně neuspěchal.“

Nyní je tedy zřejmé, že klíčovým termínem, kdy vše začne, bude již březen příštího roku. Analýza dopadů útlumu těžby, na jejímž vzniku se hejtman se zástupci ministerstev dohodl, má brát v potaz, jak útlum dopadne na dodavatelské firmy, zaměstnanost, bezpečnost centrálního zásobování teplem pro obyvatele kraje či na dodávky koksovatelného uhlí pro potřeby ocelářství a návazně strojírenství.

Náměstek hejtmana Jakub Unucka (ODS) poukázal na to, že kraj bude uhlí potřebovat nejméně do roku 2030, zejména pro centrální vytápění domácností a výrobu oceli. „Proto urychlený útlum těžby černého uhlí považujeme za rizikový,“ míní Unucka.

OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. Uhlí těží na Karvinsku v dolech ČSA, Darkov, ČSM-Sever a ČSM-Jih. V dolech pracuje celkem okolo 8000 lidí. Vlastníkem OKD je prostřednictvím společnosti Prisko stát. Společnost už dříve kvůli špatné hospodářské situaci požádala Prisko o 1,2 miliardy korun, na což Prisko zareagovalo navýšením základního jmění o 600 milionů korun.

Z materiálu o navýšení základního kapitálu státní společnosti Prisko, který v červenci projednávala vláda, vyplývá, že těžba na všech dolech černouhelné společnosti OKD by měla být ukončena na konci roku 2021 nebo 2022, po roce 2021 není vyloučeno pokračování těžby na Dole ČSM.

Reklama

Doporučované