Hlavní obsah

Galerie Artwall nabídne pod Letenskými sady poezii Háblové

Foto: Seznam Zprávy

Ilustrační snímek.

Reklama

11. 1. 2021 21:27

Galerie Artwall nabídne pod širým nebem na opěrné zdi Letenských sadů na nábřeží kpt. Jaroše a Edvarda Beneše od 19. ledna experimentální poezii Anny Beaty Háblové.

Článek

Umělkyně a architektka pro galerii připravila soubor krátkých básní pojednávajících o klimatické změně, devastaci a vysychání krajiny, odlesňování i nedávné ekologické katastrofě na řece Bečvě. Název výstavy Nevýslovný odkazuje ke skutečnosti, že konstatování o ničení přírody, jsou-li opakována stále dokola, začínají pomalu ztrácet svůj význam. ČTK o tom za pořadatele informovala Silvie Marková.

„Pokud na řadu nepřijdou činy, ze slov se stanou jen cáry,“ uvedla Háblová.

Vernisáž se uskuteční on-line 19. ledna na facebookové stránce galerie. Její součástí bude eko-slam v podání Háblové. Výstava umístěná na zdi nabídne do 15. března slova básní psaná strojopisem, která často tvoří různé obrazce. Jindy zas jednotlivá písmena padají nebo přecházejí v postupně mizející řádky. To podstatné a zároveň nevyslovitelné se odehrává mezi řádky. Na pozadí strohého popisu banálních skutečností evokuje autorka hrozící krizi.

„Poezie je forma, která úspornými prostředky rozestírá více vrstev. Chtěli bychom ji někam zařadit, ale ono to nejde. Básně vystavené v galerii Artwall by mohly být haiku, ale nejsou, mohla by to být textovka bez diakritiky, ale ta to není, mohlo by to být napsané na stroji, ale ani to není pravda. Podobná nejednoznačnost je i nejednoznačností naší budoucnosti,“ podotkla autorka.

Projekt vzešel z otevřené výzvy galerie Artwall nazvané Návrat k normálu není možný. Galerie Artwall se ve výzvě zaměřila na téma proměny společnosti po pandemii covid-19. „Krize nám může pomoci pochopit, že v předešlé normalitě nebylo nic racionálního nebo nezbytně nutného. Vzniklou šanci je zapotřebí využít k představení nových ekonomických a společenských modelů, které budou založeny na respektu k přírodě. Návrat ke špinavé budoucnosti by byl promarněnou šancí. Na to upozorňuje i výstava Nevýslovný na Artwall,“ uvedly kurátorky Lenka Kukurová a Zuzana Štefková.

Anna Beata Háblová studovala architekturu na ČVUT, kde roku 2017 dokončila i doktorské studium. Příležitostně moderuje večery s tématy poezie, umění a architektury. Za architektonické návrhy i teoretické práce získala ceny Young Architect Award 2010 nebo Young Planning Professionals Award 2012. V roce 2017 jí vyšla populárně naučná kniha Města zdí. Spolupracuje s rozhlasovou stanicí ČRo Vltava. Její poslední knihou na pomezí žánrů jsou Nemísta měst z roku 2019 o opomíjených, pomíjivých a míjených místech. Publikovala čtyři básnické sbírky, její básně byly přeloženy do několika evropských jazyků.

Reklama

Doporučované