Hlavní obsah

Havlíčkovi úředníci zastírali Babišův střet zájmů, zjistila kontrola z financí

Foto: vláda.cz

Závěrečná zpráva Evropské komise o střetu zájmů Andreje Babiše je známá už přes rok.

Reklama

24. 3. 2021 8:44

Ministerstvo průmyslu a obchodu dostalo od auditorů špatné hodnocení za správu evropských dotací. Za to, že neposlechlo Evropskou komisi a neodepřelo Agrofertu peníze z EU.

Článek

Závěry auditů Evropské komise, které prověřovaly střet zájmů premiéra Andreje Babiše, jsou už přes rok známé - předseda vlády podle nich dál ovládá skupinu Agrofert. Platí to i přesto, že Babiš své podniky převedl pod svěřenské fondy.

V důsledku toho by měl Agrofert ztratit nárok na dotace z EU. České úřady, které unijní peníze ve finále rozdělují, se však zdráhaly pokynům z Bruselu naplno podřídit.

Jak nyní Seznam Zprávy zjistily, jedno z klíčových ministerstev už dostalo za shovívavost vůči Babišovi a jemu spřízněným firmám tvrdou výtku. Nepřišla tentokrát od evropských, ale od českých kontrolorů unijních dotací.

Kritika dopadla na Ministerstvo průmyslu a obchodu, které spravuje evropské peníze z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Systém přidělování těchto dotací každoročně prověřují kontroloři z Auditního orgánu Ministerstva financí. Ten sice spadá pod ministryni Alenu Schillerovou (za ANO), spolupracuje však napřímo s Evropskou komisí.

Zprávu z posledního auditu systému OPPIK, který probíhal od dubna do listopadu loňského roku, Ministerstvo financí nedávno zveřejnilo podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Kontroloři ve zprávě upozornili na střet zájmů Andreje Babiše velmi důrazně, hned na začátku výčtu hlavních zjištění.

Foto: Ministertvo financí, Seznam Zprávy

Úvodní stránka zprávy o auditu řízení evropských fondů na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Poukázali na to, že Ministerstvo průmyslu jim sice ukázalo požadovaný seznam veřejných funkcionářů, na které se vztahuje zákon o střetu zájmů, postrádali však pravidla, podle kterých je tento seznam veden.

U Andreje Babiše pak v seznamu chyběla zmínka o jeho vazbě na Agrofert.

„Auditorský tým s ohledem na přijaté závěry útvarů EK uvedené ve Zprávě ke střetu zájmů zjistil, že aktuálně vedený Seznam veřejných funkcionářů, na základě kterého probíhá kontrola střetu zájmů žadatelů před podpisem o rozhodnutí o poskytnutí dotace, neobsahuje pro osobu předsedy vlády Ing. Andreje Babiše výčet společností patřících do skupiny Agrofert, což je v rozporu se zněním bodu IV. Závěry útvarů Komise ke zjištění č. 1 uvedené Zprávy EK ke střetu zájmů,“ konstatuje zpráva.

Foto: Ministertvo financí, Seznam Zprávy

Auditoři shrnují nedostatky MPO při vedení Seznamu veřejných funkcionářů, kterých se týká střet zájmů.

Foto: Ministerstvo financí, Seznam Zprávy

Navazující pasáž auditní zprávy, která upozorňuje na shovívavost MPO vůči Agrofertu a Andreji Babišovi.

Auditoři také zdůraznili, že ministerstvo vedené Karlem Havlíčkem (za ANO) zpětně neprověřilo střet zájmů u posuzovaných nebo už schválených projektů pro firmy z Agrofertu a nevyloučilo je úplně z posuzovaných dotačních projektů.

Konkrétně zpráva upozorňuje na dotaci pro společnost Primagra, dceřinou firmu Agrofertu. Tento případ Seznam Zprávy podrobně monitorují.

Přestože Městský soud v Praze už v říjnu nařídil, aby Ministerstvo průmyslu o dotaci pro Primagru tak či onak rozhodlo do 60 dnů, od vypršení této lhůty uplynuly tři a půl měsíce a úřad konečný verdikt stále nevydal. I zmíněný soud přitom připomněl, že by se úředníci měli držet závěrů Evropské komise o Babišově střetu zájmů.

Informacím o benevolentním přístupu Havlíčkova ministerstva k premiérovi a Agrofertu auditoři přisoudili „vysokou míru závažnosti“. To podle definice znamená, že jde o systémový nedostatek s významným vlivem na řízení a kontrolu přidělování dotací a vzniká „podezření na podvod“.

Zjištění s vysokou mírou závažnosti našli kontroloři celkem šest. V celkovém hodnocení přisoudili ministerstvu jenom třetí z celkem čtyř kategorií se závěrem: „Systém částečně funguje. Podstatná zlepšení nutná.“ Čtvrtá kategorie přitom znamená, že systém „v podstatě nefunguje“.

Ministerstvo průmyslu se proti závěrům českých auditorů ohradilo. Přiřadit Agrofert na seznamu fukncionářů k Babišovi podle něj nebylo nutné, protože obezřetný přístup k těmto firmám řešilo vydáním interního pokynu v červnu 2020.

„Výsledkem je, že v tuto chvíli je evidováno a pozastaveno více než 15 podaných žádostí subjektů uvedeného seznamu. To, že dosud nebyly projekty vyloučeny z další administrace, je dáno především složitostí celého případu,“ bránilo se ministerstvo.

Auditory však tyto argumenty neobměkčily. Kontroloři ocenili, že jim úředníci z průmyslu dodali novou verzi seznamu, kde již u Babiše doplnili skupinu Agrofert a také holding SynBiol, který zahrnuje firmy vyčleněné z Agrofertu. Podle auditorů však nebylo jasné, jakým způsobem výčet společností vznikl a zda je úplný. U těchto firem navíc Ministerstvo průmyslu jako důvod neuvedlo střet zájmů, ale „neexistenci finančních prostředků“, zdůraznili kontroloři.

„Vzhledem k tomu, že dosud nebyla ze strany auditovaného subjektu doložena žádná platná opatření, která by naplnila předmětná doporučení EK ke střetu zájmů, zůstává zjištění č. 1 ve Zprávě o auditu systému s vysokou mírou závažnosti,“ uzavřeli auditoři.

Zmíněný audit se týká pouze jednoho operačního programu. Agrofert využívá evropské peníze i z dalších, největší přísun dotací má ze zemědělských fondů, které spadají pod Ministerstvo zemědělství a které rozděluje Státní zemědělský intervenční fond (SZIF).

Reklama

Doporučované