Hlavní obsah

Hnilička hrozí fotbalové asociaci, že jí škrtne až čtvrtinu státní dotace

Foto: Profimedia.cz

Milan Hnilička, bývalý hokejista a nyní šéf Národní sportovní agentury, na snímku s Radkem Štěpánkem, daviscupovým šampionem a nyní členem Národní sportovní rady. Potenciální problém ale nyní s NSA nemá ani hokej, ani tenis, ale fotbal.

Reklama

12. 3. 15:18
aktualizováno • 12. 3. 15:59

Národní sportovní agentura pozorně sleduje regionální volby v rámci Fotbalové asociace ČR. Pokud by je nevyhodnotila jako dostatečně demokratické, může asociaci řízené Martinem Malíkem sebrat až 25 procent udělené státní dotace.

Článek

Milan Hnilička, předseda Národní sportovní agentury, se v průběhu minulého týdne sešel s Martinem Malíkem, šéfem Fotbalové asociace ČR. A výsledek jejich jednání se odrazil v rozhodnutí o pouze podmíněném udělení části finančních prostředků, které na FAČR přitečou v rámci dotačního programu Organizace sportu.

„Až pětadvacet procent dotace může být Fotbalové asociaci ČR dodatečně odebráno, pokud by zejména v rámci průběhu voleb do regionálních fotbalových orgánů nebyly dodrženy konkrétní předepsané podmínky,“ řekl Jakub Večerka, mluvčí Národní sportovní agentury.

A na Strahově vnímají celou věc s patřičnou vážnosttí. „Fotbalová asociace ČR vynakládá maximální úsilí a opakovaně apeluje na organizátory všech volebních valných hromad v rámci okresních i krajských svazů FAČR k dodržení jejich maximální transparentnosti,“ zdůrazňuje Jan Pauly, generální sekretář FAČR.

A pokračuje: „Nad rámec všech standardních povinností a dodržování aktuálních vládních opatření mimo jiné doporučujeme, aby v místnosti pro volbu byl pro zamezení všech pochybností o volebním procesu přítomen notář. Tento postup doporučujeme zejména s ohledem na aktuální pravidla pro rozdělení finančních prostředků ze státního rozpočtu, která výslovně apelují na transparentnost volby na všech úrovních fotbalu.“

Už když Národní sportovní agentura loni tento klíčový dotační program vypisovala, reagovala přitom na zpochybnění důvěryhodnosti FAČR, jež nastalo po zatčení a obvinění jejího tehdejšího místopředsedy Romana Berbra.

Dotační výzva byla proto speciálně pro FAČR uvozena dvěma podmínkami: FAČR musí doložit dodržování demokratických zásad v průběhu voleb do okresních a krajských fotbalových svazů. Národní sportovní agentura si také vymínila, že posoudí nastavení protikorupčního programu FAČR.

Vzhledem k tomu, že Národní sportovní agentura obdržela už několik podnětů, zpochybňujících například mechanismus výběru delegátů valné hromady Pardubického krajského fotbalového svazu (více zde), zůstalo vyhodnocení podmínky demokratičnosti voleb na regionální úrovni FAČR otevřené.

„Až fotbalové volby na okresech a krajích proběhnou, dojde k celkovému vyhodnocení. A pokud by předepsané podmínky Národní sportovní agentury nebyly splněny, musela by FAČR část dotace, nejvýše pak 25 procent z přidělené částky, vracet,“ shrnul téma Jakub Večerka z Národní sportovní agentury.

O kolik by mohlo jít peněz, se zatím můžeme jenom dohadovat. Vzhledem k tomu, že dotační proces nebyl dosud uzavřen, odmítá zatím NSA částky přidělené za rok 2021 zveřejnit. Ale orientačně jistě můžeme vycházet z let minulých.

Dotační program Organizace sportu, vypsaný Národní sportovní agenturou, v zásadě odpovídá souhrnu dotačních programů I, II a V, které až dosud vypisovalo Ministerstvo školství. Prostřednictvím těchto programů se financovala státní reprezentace, talentovaná mládež a také samotný provoz sportovních svazů a asociací.

Fotbalová asociace ČR od státu v posledních letech standardně inkasovala zhruba 550 milionů korun. Pokud by z této částky měla až čtvrtinu škrtat, to kdyby se v demokratičnosti voleb v regionech našly kazy, mohla by přijít až o 137,5 milionu korun.

Podle zákulisních zpráv se letos z Národní sportovní agentury rozesílají takzvané akceptační dopisy, ze kterých se sportovní svazy obvykle dozvídají o pětiprocentním navýšení dotace oproti minulosti.

Pokud by tyto počty platily i pro fotbal, mohla by FAČR dostat 577,5 milionu korun. Ovšem po případném odečtení „podmíněné“ čtvrtiny dotace by zase zchudla až o 144 milionů.

Některé valné hromady okresních fotbalových svazů již proběhly, na mnoha místech se ale kvůli covidové situaci stále odkládají. Vládní opatření každopádně v současnosti uspořádání regionálních fotbalových voleb umožňují. Na okresní a krajské úrovni budou probíhat patrně až do května.

Z regionálních voleb těchto pobočných spolků vzejdou delegáti, kteří by pak 3. června na „velké“ valné hromadě FAČR měli zvolit nového předsedu a nový výkonný výbor.

Oficiálně zatím kandidaturu na pozici muže číslo 1 v českém fotbale vyhlásil jen jeden muž, a to bývalý reprezentant Karel Poborský.

Původní verzi článku jsme aktualizovali o vyjádření představitele FAČR.

Jak to vidí Jan Pauly, generální sekretář FAČR

"V souvislosti s čerpáním prostředků ze státního rozpočtu je na základě požadavků Národní sportovní agentury nutné doložit dodržení demokratických zásad při průběhu voleb do okresních a krajských svazů.

Za tímto účelem proto žádáme o doručení následujících dokumentů v elektronické podobě:

1) stanovy

2) jednací řád a volební řád

3) doklad o svolání zasedání valné hromady a doklad o průběhu a výsledku (usnesení VH + zpráva komise).

Zároveň žádáme o doručení těchto dokumentů v co nejkratším časovém horizontu tak, abychom byli schopni dodržet lhůtu stanovenou NSA, kdy musíme tuto dokumentace předložit do 30 dnů ode dne konání valné hromady."

Sdílejte článek

Reklama

Doporučené