Hlavní obsah

Holštejn nesouhlasí s přehradou, poškodila by jeskyně Moravského krasu

Foto: Honza Groh, wikimedia

Záměr stavby přehrady označil holštejnský starosta za nesmysl.

Reklama

19. 5. 2020 17:44

Vedení Holštejna na Blanensku nesouhlasí s hájením lokality v katastru obce pro možnou výstavbu přehrady, protože stavba by poškodila jeskynní systém v Moravském krasu.

Článek

„Chtěli bychom se důrazně ohradit proti tvrzení úředníků z Ministerstva zemědělství a Povodí Moravy, kteří pouhou účast zástupce naší obce na projednání návrhu na rozšíření generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod v Brně 20. června 2019 prezentují jako souhlas obce s tímto návrhem. Domníváme se, že závazné stanovisko v tak důležité záležitosti musí být projednáno v zastupitelstvu obce. Žádost o oficiální vyjádření obce v této věci nebyla ze strany Ministerstva zemědělství požadována,“ uvedli zastupitelé obce v dopise adresovaném Ministerstvu zemědělství.

Ministerstvo zemědělství v minulém týdnu uvedlo, že chce hájit 31 území pro vodní nádrže, mezi nimi také Holštejn.

Současně zastupitelé vyjádřili i „zásadní nesouhlas se zařazením vodní nádrže Holštejn do plánu na rozšíření platného generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod. Vodní nádrž umístěná na hranici CHKO Moravský kras by měla dle našeho názoru zásadní vliv na unikátní jeskynní systém Moravského krasu a ekosystémů na ně vázaných.“

Dalším důvodem proti výstavbě je podle zastupitelů umístění hráze vodního díla v bezprostřední blízkosti rodinné zástavby obce Holštejn – jde o vzdálenost zhruba dvou set metrů.

V Česku mají být desítky nových přehrad.

Starostu obce Petra Mynaříka minulý týden překvapila informace ministerstva, že u stanoviska obcí ohledně hájení lokality pro vodní nádrž je v kolonce Holštejna napsáno „ano“. „Nejsem si vědomý, že bychom něco takového v zastupitelstvu schvalovali,“ řekl Mynařík, který je ve funkci druhé volební období. Záměr označil za nesmysl. „Zjišťuji, z jakého roku to je a kdo se pod to podepsal, protože já za své působení na radnici si nejsem vědomý, že bychom v zastupitelstvu něco podobného schvalovali,“ dodal.

Mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý v reakci na to napsal, že k návrhu lokalit na rozšíření současného generelu byla uspořádána řada jednání se starosty všech obcí, jejichž katastry by byly hájením dotčeny. Jednání o zařazení Holštejna se podle něj uskutečnilo v Brně na pozvání pracovníků Povodí Moravy 20. června 2019.

Přehrada na úkor ohrožených druhů?

„Z jednání samozřejmě existuje záznam, který byl k dispozici účastníkům, a obsahuje jasné sdělení, že k představeným návrhům nebyl ze strany zúčastněných měst a obcí žádný zásadní nesouhlas. Účastnil se také zástupce Holštejna, který hájení neodmítl. Starosta Holštejna dnes byl také v telefonickém kontaktu s příslušnými pracovníky Ministerstva zemědělství, kde si společně potvrdili, že byl na jednání přítomen zástupce obce, nevznesl námitky a naši pracovníci mu také vysvětlili, co hájení znamená,“ uvedl mluvčí.

Z 31 území, které chce Ministerstvo zemědělství nově hájit pro vodní nádrže, je jich sedm v Kraji Vysočina, v Jihomoravském kraji jsou čtyři, včetně toho u Holštejna. Většinou jde o lokality, které už v minulosti na seznamu byly, v uplynulých desetiletích z něj ale po námitkách místních zmizely. To se týká i Holštejna. Je jedním z problematických míst, ochranáři i ministr životního prostředí upozorňují, že případnou stavbou by se zničily krasové jeskyně v chráněné krajinné oblasti Moravský kras.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované