Hlavní obsah

Pracuje pro město i pro sebe. Kvůli střetu zájmů končí politik ANO

Foto: ANO

Jiří Langer má jako politik kontrolující územní plán Hradce také firmu zajišťující významným investorům a developerům inženýring.

Reklama

15. 12. 2020 13:13

Královéhradeckému radnímu Jiřímu Langerovi kolidovalo politické postavení na radnici se soukromým podnikáním, podle kolegů to nehlásil.

Článek

Z postu politika rozhodujícího o přípravě nového územního plánu v Hradci Králové byl minulý týden odvolán vlivný radní z hnutí ANO Jiří Langer. „Nezastupuje zájmy města, ale konkrétní lidi s konkrétními investorskými zájmy,“ zdůvodnil tlak na jeho konec náměstek primátora Martin Hanousek ze seskupení Změna a Zelení.

Mluví o tom, že radní Jiří Langer má jako politik kontrolující územní plán města také firmu zajišťující významným investorům a developerům inženýring.

Jeho firma Langer inženýrská činnost, s. r. o. na svých stránkách uvádí, že zajištuje zákazníkům vhodné pozemky pro výstavbu, ale také územní řízení, stavební povolení včetně veškerých stanovisek dotčených orgánů.

„Prostě zajišťuji v tomto směru kompletní servis pro investora. Správní povolení, kolaudaci, územní rozhodnutí, stavební povolení a tak dále,“ popisuje v sídle své společnosti radní Jiří Langer, co zastupování klienta v praxi znamená.

Že by se souběhem politického postavení a vlastním podnikáním mohl dostat do střetu zájmů, Jiří Langer v rozhovoru se Seznam Zprávami nepřipouští. „Já vám říkám, že (ve střetu zájmů) nejsem. Při jednáních to hlásím tak, jak to dělají jiní zastupitelé,“ říká radní a mnohaletý člen výboru pro územní plánování, rozvoj a investice města za hnutí ANO.

Seznam Zprávy však zjistily, že podle řady kolegů tomu tak v mnoha případech ze strany Jiřího Langera nebylo.

Politik versus podnikatel

Podle bývalého náměstka za TOP 09, který se účastnil jednání výboru pro územní plánování, rozvoj a investice města Jindřicha Vedlicha se po hradeckém magistrátu pohybují dva Langerové.

Jeden je Jiří Langer politik, který by z titulu své funkce měl hájit zájmy města, a druhý je Jiří Langer podnikatel, který hájí zájmy svých klientů. A vznikají při tom prý bizarní situace.

„Na výboru, jehož byl pan Langer místopředsedou, se mnohokrát hlasovalo o věcech týkajících se výstavby nové budovy ČSOB v zóně Aldis,“ vzpomíná Jindřich Vedlich. „Najednou jsme ale zjistili, že pan Langer pro ČSOB pracuje. Že s jejich plnou mocí chodí na magistrát, na stavební odbor nebo za hlavním architektem a vyjednává jménem banky s orgány města,“ popisuje bývalý náměstek situaci, která podle něho trvá dodnes.

„Nevzpomínám si, že by na výboru (Jiří Langer) někdy oficiálně vystoupil a řekl, že má s bankou uzavřenou smlouvu,“ dodává Jindřich Vedlich, který na magistrátu působil nejprve za TOP 09 a poté přešel do hnutí Slušná politika a Hradečtí patrioti, s nimiž se před dvěma lety do zastupitelstva nedostal. V současné době působí jako proděkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Nikdy to neřekl

Jiří Langer Seznam Zprávám přiznal, že má s ČSOB uzavřeno několik smluv už od roku 2016. Prý to ale všichni vědí. „Mnohokrát se mě na to někdo ptal, jestli je tam střet zájmů, nikdo nenašel žádný střet zájmů a já ho také necítím,“ brání se politik Langer.

Když však Seznam Zprávy oslovily tři současné členy výboru pro územní plánování, rozvoj a investice s dotazem, jestli někdy před hlasováním o ČSOB Jiří Langer oznámil, že pro banku pracuje, byly všechny odpovědi zamítavé.

„Neřekl,“ odpověděl jednoznačně architekt Pavel Zadrobílek. „To, že pracuje pro banku jsme ale vydedukovali z jeho chování,“ doplňuje.

Architekt František Křelina si také nevzpomíná, že by někdy Jiří Langer hlásil střet zájmů. „Nevím o tom, že by nám to někdy oficiálně oznámil,“ říká.

Pirátský zastupitel města Aleš Dohnal o spolupráci politika a podnikatele Langera s bankou ví. „Nedozvěděl jsem se to ale od něj, ale od lidí ze stavebního úřadu, s nímž pan Langer jménem ČSOB vyjednával,“ vysvětluje.

Kampaň a účelovka

Navzdory těmto svědectvím kolegů z komise Jiří Langer v rozhovoru pro Seznam Zprávy opakovaně tvrdí, že svůj střet zájmů vždy hlásil.

Jenže ani v zápisech výboru pro územní plánování, rozvoj a investice města za nejméně poslední tři roky zmínka o něčem takovém není. Když ho Seznam Zprávy s tímto rozporem konfrontovaly, Jiří Langer odmítl odpovědět a přešel do útoku.

„Toto je jednoznačný pokus o mou diskreditaci. Já nejsem povinen se zodpovídat nikomu za to, co dělám, krom orgánů činných v trestním řízení. Takže nebudu dál odpovídat. Pokud máte dotazy, tak mi je pošlete písemně,“ ukončil rázně radní Langer rozhovor s tím, že na otázky prý odpoví jeho advokát.

Seznam otázek poslala redakce panu Langerovi minulý čtvrtek dopoledne. Jedna z nich zněla, proč svůj střet zájmů nehlásil před každým hlasováním, kdy se ve výboru jednalo ve věcech týkajících se projektu nové budovy ČSOB.

Radní Seznam Zprávám oficiálně neodpověděl. V pondělí večer však publikoval na facebookové stránce „ANO, tohle je Královéhradecko“ status, kde v textu na otázky položené Seznam Zprávami odpovídá.

O své dvojroli ve vztahu k ČSOB píše, že výbor pro územní plánování je jen poradním orgánem zastupitelstva a o ničem nerozhoduje. Možný střet zájmů se podle radního Langera hlásí pouze zastupitelstvu, nebo radě, podle toho, kdo by v té věci měl právo o něčem rozhodovat.

Já to hlásil

Seznam Zprávy však zjistily, že politik-podnikatel Jiří Langer má uzavřenou smlouvu s další minimálně jednou firmou, o jejímž projektu hlasoval i jako politik v radě města. Ani tam tuto skutečnost neuvedl, takže ostatní radní včetně primátora o jeho „propojení“ - přinejmenším oficiálně - nevěděli.

Jedná se o společnost Lettenmayer a Partner, s níž má Jiří Langer uzavřenou smlouvu na inženýring. Firma chce stavět 14 rodinných domů na svých a částečně i městských pozemcích.

Královéhradeckou městskou radu proto společnost požádala o zřízení služebnosti na položení optického a metalického kabelu a právo přístupu a vjezdu pro účely provozování, opravy a údržby. Koncem letošního února žádost na radu doputovala. V zápisu z jednání je napsáno, že v diskuzi k tomuto bodu nikdo nevystoupil. Rada bod schválila jednomyslně. Jeden člen nehlasoval.

K tomuto bodu Jiří Langer na Facebooku píše, že „zcela jistě svůj poměr k projednávané věci radě města hlásil“. Jak je možné, že se tedy ohlášení střetu zájmů v zápisu neobjevilo, už radní nevysvětluje.

Nic nevíme

Langerovi kolegové přítomní na jednání říkají, že si na hlášení střetu zájmů nevzpomínají.

„Vůbec jsem nevěděl, že u této firmy dělal pan Langer inženýring. To je samozřejmě střet zájmů, který měl před hlasováním nahlásit, ale neudělal to,“ reagoval na zjištění Seznam Zpráv náměstek primátora Martin Hanousek ze Změny pro Hradec a Zelených. Podle něj se o tomto projektu hlasovalo na radě nejméně třikrát.

Překvapený byl i primátor za ODS Alexandr Hrabálek. „Vůbec nevím, že tam to propojení je,“ řekl Seznam Zprávám. „Střety zájmů by se měly důsledně hlásit, protože to nakazuje zákon. Jestli to někdo nedělá, je to na jeho odpovědnost. Na příští radě se ho na to určitě zeptáme,“ ujišťuje pak královéhradecký primátor.

Opoziční zastupitel z Pirátů Aleš Dohnal si klade otázku. „S kolika podobnými firmami, o kterých se na radě nebo zastupitelstvu jedná, má Langer uzavřenou smlouvu? Udělat pana Langera zastupitelem pro územní plán je něco jako pustit vlčáka do masny a čekat, co se stane,“ přirovnává Dohnal.

Odpovědi Jiřího Langera na otázky Seznam Zpráv (zveřejněno na Facebooku):

Proč jste výboru pro územní plánování, rozvoj a investice neoznámil, že máte smlouvu uzavřenou s ČSOB?

Výbor je jen poradním orgánem zastupitelstva a o ničem nerozhoduje. Možný střet zájmů se hlásí zastupitelstvu, nebo radě, podle toho, kdo by v té věci měl právo o něčem rozhodovat. A nutno podotknout, že na výboru pro územní plánování a investice se ČSOB v tomto volebním období ani neprojednávala. Jinak nelze než konstatovat, že předseda výboru o mé angažovanosti v této věci v souladu s jednacím řádem věděl.

Proč jste radě města nebo zastupitelům neoznámil, že máte smlouvu se společností Lettenmayer a Partner, s. r. o.?

Vaše otázka patrně směřuje na zákonnou povinnost hlásit svůj poměr k projednávané věci, na kterou jste se mě dotazoval osobně. Všichni radní mají povinnost hlásit, pokud se jedná o věci, na které mají také osobní zájem. Takových případů jsou desítky – ve školství, sportu, kultuře, zaměstnání – má to tak na zastupitelstvu téměř každý a jinak to ani nejde. To ale ještě neznamená, že jsou ve střetu zájmů, jenom to, že mají ve věci i nějaký osobní zájem. Poměr k projednávané věci se ze zákona nahlásí ústně při jednání a tím je to vyřízeno. V té věci, na kterou se ptáte, jsem zcela jistě svůj poměr k projednávané věci radě města hlásil. Jelikož vaše dotazy směřovaly hlavně ke střetu zájmů, pak jenom doplním, že zde k žádnému střetu zájmů nedocházelo. Střet zájmů by totiž byla situace, kdy by veřejný funkcionář zneužil svého postavení a upřednostnil svůj majetkový prospěch nad zájmy obce.

Se kterými dalšími společnostmi máte uzavřené smlouvy a jejich projekty se probírají/probíraly na radě města nebo ve výboru pro územní plánování, rozvoj a investice?

Této otázce nerozumím, inženýrskou činnost dělám už 35 let.

Sdílejte článek

Reklama

Související témata:

Doporučované