Hlavní obsah

Kontrola Hniličkovy agentury: Nezákonné smlouvy a chyby v dotacích

Foto: vlada.cz

Šéf Národní sportovní agentury Milan Hnilička (za ANO).

Reklama

7. 5. 2021 6:00

Na pokyn premiéra Andreje Babiše (ANO) kontrolovalo Ministerstvo financí fungování Národní sportovní agentury. Z protokolu, který mají Seznam Zprávy k dispozici, vychází, že NSA dělá chyby v dotacích a funguje nehospodárně.

Článek

Rok 2021 není ani v půlce a Národní sportovní agentura by na něj už teď raději zapomněla. Úřad, který rozděluje veškeré dotace do sportu, vstoupil do nového roku kritizovaným výzkumem popularity sportu. Následoval necitlivý požadavek předsedy Milana Hniličky (za ANO) o vakcíny pro sportovce ve chvíli, kdy nebyly ani pro osmdesátníky, hned poté pak přišla Hniličkova návštěva nelegálního večírku v teplickému hotelu, po které se vzdal mandátu poslance, a také potají vyměnil své místopředsedy za nové místopředsedkyně.

Nakonec Seznam Zprávy upozornily na existenci smlouvy s externí firmou Moore Czech Republic, která suplovala činnost úředníků NSA.

Premiér Andrej Babiš proto v únoru poslal do agentury veřejnosprávní kontrolu z Ministerstva financí s tím, že pokud nedopadne dobře, „tak pan Hnilička tam nebude“, řekl jasně premiér.

S tím v rozhovoru pro Českou televizi souhlasil i předseda NSA.

„Pevně věřím, že tam žádné nesrovnalosti nejsou, ale kdyby se něco takového většího formátu prokázalo, tak rezignuji,“ uvedl Hnilička.

A nad jeho setrváním ve funkci teď visí hodně velký otazník. Výsledky veřejnosprávní kontroly totiž ukázaly na 32 různých pochybení Národní sportovní agentury. Seznam Zprávy mají vypracovaný protokol k dispozici.

„Kontrola Ministerstva financí u Národní sportovní agentury není ukončena, k výsledkům se tedy nemůžeme vyjadřovat,“ nechtěl závěry kontroly komentovat mluvčí Ministerstva financí Šimon Blecha.

Protokol je sice hotový, Národní sportovní agentura k němu ale mohla zaslat připomínky, které pak musí Ministerstvo financí vypořádat. Už teď je ale podle kontrolorů jasné, že NSA porušila rozpočtovou kázeň ve výši více než 10 milionů korun, hrozí jí pokuty od finančního úřadu, Státního úřadu inspekce práce a Národního archivu celkem až za 15 milionů korun a k tomu bude její činnost patrně prošetřovat i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

A proč? V agentuře podle kontrolorů z Ministerstva financí selhává systém řízení, špatně se uzavírají smlouvy, vypisují zakázky nebo připravují dotace a hlavně – agentura si najímá externisty, aby odváděli práci za ni. A ještě k tomu protizákonně.

Jsou pro předsedu NSA zjištění natolik závažná, že zváží rezignaci?

„Kontrolní proces je správní řízení, které je ze zákona neveřejné, a proto jej nebudeme, dokud nebude ukončené, nijak komentovat. Jsem překvapen, že máte koncepty Ministerstva financí k dispozici, ačkoliv podle zákona mají přístup ke správním spisům pouze úřední osoby a účastníci řízení. My jsme proti návrhu protokolu podali námitky, které nyní ministerstvo vypořádává, a poté teprve bude psát závěr kontroly,“ reagoval na dotaz Seznam Zpráv ke kontrole Hnilička.

Problém č. 1 – externisté

Seznam Zprávy už na začátku února upozornily na smlouvu za takřka 6 milionů korun mezi Národní sportovní agenturou a firmou Moore Czech Republic. Ta pro NSA zpracovávala některé dotační žádosti. Smlouvu podepsal dnes už bývalý místopředseda Ivo Lukš.

Díky tomu se sice zrychlil proces vyplácení dotací v programu Můj klub pro amatérské sportovní spolky, ale zároveň tak vznikly dvě potíže. Zaprvé se objevilo podezření, že smlouva byla uzavřena v rozporu se zákonem. Zadruhé, a především, si ale agentura najímala externisty na práci, kvůli které vlastně vůbec vznikla. Tedy aby s větším úřednickým aparátem oproti odboru sportu na Ministerstvu školství zrychlila a zpřehlednila vyřizování a vyplácení dotací.

Obě podezření teď potvrdil audit Ministerstva financí. Podle vypracovaného protokolu je uzavřená smlouva v rozporu se zákonem, protože má soukromoprávní charakter. Pokud chtěla NSA převést část dotačního řízení na externí subjekt, musela by s ním uzavřít veřejnoprávní smlouvu.

„NSA převedla některé činnosti dotačního řízení na externího dodavatele, přestože poskytování dotací do oblasti sportu je jejím primárním úkolem, pro který byla explicitně zřízena, tedy by měla disponovat dostatečným aparátem pro plnění tohoto úkolu,“ mají jasno kontroloři z Ministerstva financí, že k outsourcování dotačního řízení nebyl důvod. Ba co víc, mohlo tak dojít k porušení rozpočtové kázně.

Protože ještě když vyřizování žádostí o dotace spadalo pod Ministerstvo školství vycházelo podle informací Seznam Zpráv zpracování jedné takové žádosti na 100 korun. NSA ale platila za dvě části administrace externímu poskytovateli celkem 575 korun s DPH.

V podobném duchu, ale jiným způsobem předávala Národní sportovní agentura své pravomoce i v další kontrolované výzvě, a to Covid Sport I. Tu NSA vypsala, aby pomohla s náklady organizátorům zrušených nebo odložených sportovních akcí, provozovatelům sportovišť a klubům v pronájmu.

Jenže server Neovlivni.cz upozornil na to, že žádosti nezpracovávají úředníci NSA, ale „zapůjčení“ pracovníci Státního fondu životního prostředí, kteří pomáhají s vyřízením žádostí ve svém volném čase.

Bez ohledu na to, odkud jsou, se taková praxe ale nelíbí Ministerstvu financí. Podle kontrolorů tak NSA uzavřela k 15. červnu 2020 dohodu o provedení práce s 34 pracovníky v rozporu se zákonem. Neobstojí ani argument, že agentuře chyběli úředníci kvůli tomu, že v tu dobu ještě neskončil přesun služebních míst z Ministerstva školství na Národní sportovní agenturu.

„Z předložených podkladů týkajících se počtu zaměstnanců ke dni 1. 6. 2020 vyplývá, že NSA měla v rozhodnou dobu k dispozici větší množství neobsazených služebních míst. V případě, že nedostatkem státních zaměstnanců NSA byl ohrožen řádný výkon její působnosti, mohla NSA volná služební místa v souladu s § 178 odst. 4 zákona o státní službě obsadit pracovníky v pracovním poměru na dobu určitou, a to s trváním do doby, než bude toto místo obsazeno státním zaměstnancem (nejdéle 6 měsíců),“ píše se v protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly s tím, že tak mohlo dojít k porušení rozpočtové kázně ve výši přes půl milionu korun.

Problém č. 2 – chyby v dotacích

To ale není rozhodně jediná chyba, kterou kontroloři u covidové sportovní výzvy našli. Národní sportovní agentura také dotační výzvu vyhlásila na jiné rozhodné období, než ji schválila Evropská komise. Tedy ne od 12. března do 24. května 2020, ale za celé měsíce březen, duben a květen. V rozporu se správním řádem pak nebyly žádosti doplněny o podpis v zákonné lhůtě a NSA ztotožnění žadatele vyžadovala nesprávně až na konci celého administrativního procesu.

Hlavně byl ale ve výzvě špatně nastavený algoritmus pro výpočet limitů na způsobilé náklady. NSA tak sice žadatelům neumožňovala, aby marketingové náklady s konáním sportovní akce převyšovaly 25 procent způsobilých nákladů, do celkového rozpočtu se ale započítávaly bez jakékoliv limitace. Tím pádem pak organizace mohly dostat vyšší dotaci, než na kterou měly mít nárok.

To se navíc dělo i u další kontrolované výzvy. V programu Podpora sportovních svazů 2021 s alokací 2,885 miliardy korun mohou žadatelé získat část podpory i za náklady na odměny za sportovní výsledky, ale s limitem do 10 procent poskytnuté dotace. NSA ale vlastní pravidla nevymáhá.

Jako příklad jmenují kontroloři jednu z organizací, která žádala v tomto bodě o 200 tisíc korun z celkové dotace 1,477 milionu. Uznatelné náklady tak převýšily 10 procent, NSA ale v březnu stejně vyplatila dotaci v plné výši.

„Kontrolní skupina konstatuje, že NSA nemá nastaven žádný mechanismus, který by chyby žadatelů ve výše popsaném smyslu odhalil. Existuje tak významné riziko, že dílčí objemy (například marketingové výdaje nebo odměny za sportovní výsledky) jsou vydávány v rozporu s výzvou,“ píše se v závěru věnovaném tomuto bodu.

Problém č. 3 – provozní nedostatky

Celkově ale veřejnosprávní kontrola Ministerstva financí upozorňuje na to, že Národní sportovní agentura selhává v základních činnostech. V době kontroly neměla například stále zavedenou spisovou službu. Nejen že je to pro ni ze zákona povinné, ale i v praxi je to problém. NSA se totiž ztrácí důležité dokumenty.

Není tak například jasné, jestli NSA vůbec splnila podmínky pro to, aby mohla sídlit v soukromém kancelářském prostoru. Vyjádření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) totiž Hniličkův úřad nedohledal a nemá ji ani ÚZSVM.

Národní sportovní agentura dosud také nestanovila většině úředníků oficiálně ani pracovní úkoly, takzvanou charakteristiku služebního místa. Opět to způsobuje praktické obtíže. Není tak jasné, kdo ručí za ztracený majetek v hodnotě takřka 100 tisíc korun, nebo kdo měl žádat o vrácení peněz za propadlé letenky.

Když pak jednomu z členů vedení agentury spadl nový mobil do kaluže, NSA zařízení prostě odepsala, aniž by řešila hmotnou odpovědnost svého zaměstnance. I to jí audit vyčítá.

Kontroloři mají také výhrady k tomu, že agentura nakupovala služební vozy nebo mobilní telefony podle preference pracovníků, účelově dělila veřejné zakázky, aby je mohla zadávat napřímo, nezveřejňovala smlouvy v registru smluv nebo vyplácela úředníkům nad rámec pracovního poměru odměny za dohody, které nebyly písemně sepsané nebo podepsané. Za toto poslední provinění ji případně hrozí pokuta až 10 milionů korun od Státního úřadu inspekce práce.

Co se tedy bude dít teď? Samotná kontrola má za úkol pouze upozornit na případnou neefektivnost nebo nehospodárnost při nakládání s veřejnými prostředky. Její výsledek tedy neznamená automaticky postih nebo pokutu, o tom budou případně rozhodovat příslušné orgány, pokud se budou upozorněními Ministerstva financí zabývat.

Premiér Babiš ale s výsledky auditu spojil hlavně další působení předsedy Milana Hniličky v čele Národní sportovní agentury. V dalších dnech se tak uvidí, jestli jsou pro něj zjištění Ministerstva financí natolik závažná, aby Hniličku odvolal.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované