Hlavní obsah

Které úlohy byly v přijímačkách nejtěžší? Zkuste je zodpovědět

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy

Ilustrační snímek.

Reklama

12. 6. 2021 18:59

Podívejte se, ve kterých úlohách nejvíce chybovali letošní deváťáci v přijímacích zkouškách a zkuste si, jestli zvládnete najít správnou odpověď.

Článek

Letošní přijímací zkoušky významně ovlivnil koronavirus. Podle Cermatu jsou ale výsledky žáků jak v češtině, tak v matematice srovnatelné s těmi v předchozích letech. Ale třeba zrovna úlohy z geometrie, na které si žáci nejvíce stěžovali, loni dopadly výrazně lépe.

Z podrobných dat publikovaných Cermatem rovněž vychází, že z pohledu percentilového umístění oproti zbytku republiky významně propadli v češtině i matematice uchazeči z Karlovarského kraje. Jedním z vysvětlení by mohla být právě úroveň distanční výuky v době koronaviru.

Nepřekvapivě pak byla největší konkurence na pražských gymnáziích, následovala ta brněnská a gymnázia v dalších krajských městech.

I jejich uchazeče ale výrazně potrápily některé otázky. Zkuste si, jestli byste je zvládli zodpovědět. Správné odpovědi najdete na konci článku.

Čeština pro deváťáky

V obou verzích řádného termínu pro jednotné přijímací zkoušky byly nejtěžšími úlohami ty, ve kterých žáci měli najít chyby v textu. Tedy ony korektorské úlohy, které velká část učitelů opakovaně kritizuje.

Výchozí text k úloze 18

Dobrovolníci z celé České Republiky se o víkendu pustili do pravidelného úklidu řek a jejich blízkého okolí. Ze zkušeností totiž vyplývá, že znečišťování řek nejen ohrožuje živočichy a rostliny, ale mívá negativní vliv i na průběh povodní.

Poměrně náročnou částí úklidu bylo odstraňování spadlých stromů a větví, nelehkou práci alespoň trochu usnadnily motorové pily. Většina lidí se ale jako obvykle věnovala sběru odpadků. Kromě velkého množství plastových obalů objevily ve vodě také tři záchodové mísy a několik pneumatik.

Do rozsáhlé akce se zapojili i vodáci. Na Ploučnici se vydaly lodě, jejichž posádky byly vybaveny igelitovými pytly a ochrannými rukavicemi. Na březích Vltavy, naší nejznámnější řeky, uklízely dokonce celé rodiny. Když akce skončila, přeplněné kontejnery sice jasně poukazovaly na nepořádnost některých našich spoluobčanů, zároveň však svědčily o nezpochybnitelných výsledcích celého projektu. (CZVV)

18

Najděte ve výchozím textu čtyři slova, která jsou zapsána s pravopisnou chybou, a napište je pravopisně správně.

Doporučení: Opravte pouze ta slova, u kterých jste si jisti, že jsou v textu zapsána s pravopisnou chybou.

Chybějící dílčí odpověď nebo zápis jakéhokoli slova, které nevyhovuje zadání úlohy, jsou považovány za chybu.

Vyjma nich měli v prvním termínu deváťáci velký problém s devátou úlohou. Bod v ní získalo jen něco málo přes deset procent testovaných.

Výňatek z výchozího TEXTU 1 k úlohám 8–13

2) Počátky budování slavného opevnění, ***** tvarem dračí tělo, souvisí s epochou čínských dějin nazývanou Období xxxxx států.

9.1

Napište náležitý spisovný tvar slova připomínající, který patří na první vynechané místo (*****) v TEXTU 1.

Matematika pro deváťáky

Ačkoliv si žáci, rodiče i učitelé stěžovali na zbytečně náročné úlohy z geometrie, nakonec podle detailních dat Cermatu ztroskotaly děti na jiných úlohách. Na druhou stranu rýsovací úlohy sice zvládlo za plný počet bodů průměrně 23 procent žáků, loni bylo ale úspěšných o téměř 11 procent více.

Výchozí text k úloze 6

Firma zaměstnává 200 osob. Během epidemie museli někteří pracovat z domova.

Včera byla na pracovišti jedna třetina žen zaměstnaných ve firmě a dvě pětiny mužů zaměstnaných ve firmě, všichni ostatní pracovali z domova.

6

Počet všech žen zaměstnaných ve firmě označte 𝑥.

6.2 V závislosti na veličině 𝑥 vyjádřete počet mužů, kteří byli včera na pracovišti.

Zato objektivně nejtěžší otázky ohledně vyjádření neznámé a číselných řad zvládlo jen 7 procent (respektive 5 procent) uchazečů o čtyřleté středoškolské studium.

Výchozí text a obrázek k úloze 16

První čtverec má obvod 60 cm.

Každý další čtverec je sestaven z několika shodných obdélníků. Každý z těchto obdélníkůobvod 60 cm.

Druhý čtverec je sestaven ze dvou shodných obdélníků, třetí ze tří shodných (užších) obdélníků, čtvrtý ze čtyř shodných (ještě užších) obdélníků atd.

Foto: Cermat

Cermat.

16.3

Určete, kolikátý čtverec má stranu délky 28 cm.

Správné odpovědi

Úloha 18: republiky, objevili/objevila, pytli, nejznámější

Úloha 9.1: připomínajícího

Úloha 6.2: ⅖ ⋅ (200 − 𝑥)

Řešení:

Počet všech mužů zaměstnaných ve firmě: 200 − 𝑥

Počet mužů, kteří byli včera na pracovišti: ⅖ ⋅ (200 − 𝒙) = 80 − 0,4𝑥

Úloha 16.3: 14. čtverec

Řešení:

Obdélníky dělí stranu hledaného čtverce na shodné díly délky 𝑑.

Jeden obdélník má obvod 60 cm, jeho kratší strana má délku 𝑑 a delší strana měří 28 cm stejně jako strana čtverce.

𝑑 + 28 cm + 𝑑 + 28 cm = 60 cm

2𝑑 = 4 cm

𝑑 = 2 cm

Delší strana obdélníku je 14krát delší než kratší strana (28 cm ∶ 2 cm = 14), hledaný čtverec je tedy sestaven ze 14 obdélníků. Ze 14 obdélníků je sestaven 14. čtverec.

Reklama

Doporučované