Hlavní obsah

Mezinárodní spolupráci vědců má podpořit nový program

Foto: Getty Images

Ilustrační snímek.

Reklama

17. 4. 23:49

Podpořit zapojení odborníků z Česka do mezinárodních výzkumných projektů má nový program, který v pondělí projedná vláda. Začne letos a potrvá do roku 2029.

Článek

Cílí na rozvoj spolupráce tuzemských výzkumníků s odborníky z dalších zemí Evropské unie i neunijních států. Ministerstvo školství (MŠMT), které návrh programu předkládá, počítá s výdaji ve výši zhruba 4,2 miliardy korun, z toho necelých 3,8 miliardy půjde ze státního rozpočtu. Vyplývá to z materiálu, který má ČTK k dispozici.

Program nazvaný Inter-Excellence II má přispět například k zvyšování kvality vědy, výzkumu a inovací a míry tzv. excelentního výzkumu v Česku i spolupráce podniků a výzkumných organizací na mezinárodním výzkumu. Peníze z programu podpoří nejvýše pětileté projekty v kategoriích základního a průmyslového výzkumu i experimentálního vývoje. O podporu se budou účastníci ucházet ve veřejných soutěžích. Návrh navazuje na dosavadní program Inter-Excellence I.

Program se dělí do tří podprogramů. Sekce Iinter - Action podle materiálu slouží k podpoře projektů mezinárodní spolupráce založené na platných smlouvách mezivládního nebo mezirezortního charakteru. „Bez přímé podpory by potenciál mnohdy vysoce atraktivních partnerství ČR zůstal nevyužit a záměr spolupráce zůstal pouze deklarovaným, nikoliv naplněným,“ stojí v materiálu. Právě přímá bilaterální spolupráce na těchto úrovních může podle předkladatele „zprostředkovat přínosy mnohdy nedosažitelné jinými mechanismy podpory“ a efektivně cílit na společné priority výzkumných partnerů z různých zemí.

Podprogram Inter-Cost přispívá k zapojení českých subjektů do mezinárodního programu Cost - Evropské spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu. Podle webu ministerstva tento koordinační mechanismus zvyšuje mobilitu vědců napříč Evropou a přispívá k rozvoji excelentního výzkumu. Podílí se na něm 38 členských a jeden spolupracující stát. Vedle zemí EU a Velké Británie k členským zemím patří například Norsko, Turecko či Černá Hora, spolupracující zemí je Izrael. Cost zajišťuje koordinaci výzkumu formou tzv. sladěných akcí - tematicky zaměřených projektů financovaných na národní bázi.

Podprogram Inter-Eureka pak podle materiálu umožňuje účast českých subjektů v mezinárodní síti Eureka. V dokumentu stojí, že se jedná o motivaci ke spolupráci mezi průmyslovými podniky a výzkumnými organizacemi. Podle MŠMT je účast v projektu v síti Eureka vhodný nástroj zapojení mezinárodního rozměru do podnikového výzkumu malých, středních i velkých podniků - často právě ve spolupráci s výzkumnými organizacemi.

V podprogramu Inter-Eureka by měla míra podpory projektů dosáhnout maximálně 75 procent, v Inter-Action a Inter-Cost pak shodně až 97 procent.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované