Hlavní obsah

Návrh s povinnou ženou fotbalová Morava shodila, Berbrovi muži pěnili

Foto: Profimedia.cz

Návrh na změnu stanov FAČR neprošel, trojice vpředu, tedy Roman Berbr, Jan Pauly a Martin Malík nemohla být s nesouhlasem moravské komory spokojena. Snímek je z loňské valné hromady FAČR, proto jsou na ní představitelé asociace bez roušek. Na dnešním jednání v Olomouci je měli nasazené.

Reklama

15. 9. 2020 14:24

Nesoulad mezi moravskou a českou komorou, kontrolovanou plně Romanem Berbrem, se přenesl i na dnešní valnou hromadu Fotbalové asociace ČR v Olomouci. Morava zablokovala návrh změny stanov, který by ještě více posílil Berbrovu moc.

Článek

Valná hromada proběhla expresním tempem, délka jejího trvání jen o pár minut přesáhla dvě hodiny. Předseda Martin Malík a generální sekretář Jan Pauly se ale nijak netajili velkým rozčarováním, které jim připravila moravská komora.

Ta vyjádřila nesouhlas s návrhem úpravy stanov FAČR. Spočíval v tom, že by se dosavadní dvanáctičlenný výkonný výbor rozšířil o pozici číslo 13, která by byla určena ženě.

Při vysvětlování této změny odkázal Jan Pauly na dotační pravidla Ministerstva školství, která vedle řady dalších posuzovaných hodnot a kategorií zohledňují mimo jiné i genderové poměry ve statutárních orgánech sportovních spolků žádajících o dotace. Podle Paulyho odhadu, zmíněného v rámci jednání valné hromady, by tento genderový prvek mohl odpovídat částce 15-20 milionů korun.

Dodejme, že státní dotace fotbalu standardně převyšují půl miliardy korun. A že Fotbalová asociace ČR ve svém vedení, konkrétně na pozici předsedkyně Řídící komise pro Čechy, ženu má. A to Dagmar Damkovou.

„Dnes ale rozhodlo politikaření,“ rozhněvalo předkladatele návrhu Jana Paulyho, když jeho iniciativa neprošla. V moravské komoře se velká část přítomných delegátů zdržela v tomto bodě hlasování. Nevyjádřila tedy návrhu podporu, a proto neprošel.

Hlasování o změně stanov

Česká komora

Pro návrh 113, proti žádný, zdrželi se 2 delegáti.

Moravská komora

Pro návrh 28, proti 4, zdrželo se 37 delegátů.

Moravská strana podle všeho vyšla z toho, jak by navrhovaná úprava stanov překreslila politickou mapu v rámci českého fotbalu.

V současné podobě dvanáctičlenného výkonného výboru má Morava zastoupení 4 hlasy, profesionální fotbal pak 2 hlasy. Zbývajících 6 hlasů zastupuje českou komoru, včetně předsedy.

Existuje vysoká pravděpodobnost, že kdyby návrh stanov prošel, obsadila by za rok novou, třináctou pozici ve výkonném výboru Dagmar Damková, manželka Romana Berbra. A její dosavadní místo ve výkonném výboru by zaujal další zástupce české komory.

Zjednodušeně řečeno, berbrovský klan by pak měl k dispozici 7 hlasů proti 6 potenciálních rebelů z Moravy či z ligy. Detailněji jsme tyto záležitosti rozebrali zde.

„Bohužel, to se nám nepovedlo,“ soptil Pauly

Někdejší rozhodčí Roman Berbr je českým místopředsedou FAČR. Bývalý příslušník Státní bezpečnosti je znám svými despotickými sklony, postupně rozšiřuje sféru svého vlivu z Čech i na Moravu. Bývá obecně považován za nejmocnější osobu v rámci Fotbalové asociace ČR, přestože předsedou je Martin Malík.

„Berbrovský tábor“ jednání moravské strany na valné hromadě rozčarovalo. Zejména generální sekretář Jan Pauly nijak netajil, že mu volba moravské komory zkazila náladu. Bezprostředně po sečtení hlasů utrousil větu, kterou zachytily i mikrofony v sále: „Bohužel, to se nám nepovedlo.“

A když už měla valná hromada končit, vyvolal ještě Pauly i v rámci bodu Závěr otevřený konflikt. „Neodpustím si, abych tady neřekl, že tohle rozhodnutí připravilo fotbal o finanční prostředky. Každý delegát má svou povinnost i odpovědnost vůči fotbalu. A té tentokrát nebylo učiněno zadost,“ zlobil se Pauly.

„Považuji to za fatální selhání. Ještě zjevně nejsme připraveni na západní svět. Budeme tak i nadále za hlupáky, kvůli nesmyslným půtkám, které mezi sebou máme,“ peskoval generální sekretář Jan Pauly moravskou komoru.

Přidal se k němu i předseda asociace Martin Malík, který veřejně vyzval moravského místopředsedu Zdeňka Zlámala, ať vysvětlí rozpor mezi tím, že moravští zástupci ve výkonném výboru návrh stanov nijak nerozporovali. A na valné hromadě pak Moravané návrh odmítli.

„Na výkonném výboru to nebylo nijak konkrétně rozpitváno,“ reagoval Zlámal. „Nadále se věci řeší o nás bez nás. Snad to takhle stačí.“

„Nestačí,“ zasyčel Jan Pauly do mikrofonu.

„My jsme doporučili klubům MSFL a moravských divizí, aby se hlasování zdržely, neříkali jsme jim, aby byly proti,“ dodal za moravskou stranu Zdeněk Zlámal.

Předseda Martin Malík se i na tiskové konferenci po valné hromadě hněval, že debata o celé věci nebyla vedena na zasedání výkonného výboru. Ale že se moravský názor projevil až přímo na valné hromadě.

„Myslím, že to ukazuje na kvalitu funkcionářů,“ zaryl do moravských kolegů z výkonného výboru. „Když tu máme lidi, již neumí prezentovat názory a postoje, které zaujímají jejich kolegové, tak je to úplně na prd,“ nevyvaroval se Malík hrubšího výrazu.

Zakomponování „povinné ženy“ do fotbalové vlády je podle něj jen otázkou času. „Téhle změně nikdo z nás neuteče,“ podotkl Malík.

„Je to standardní věc, běžná napříč Evropou. Takové vyspělosti jsme patrně ještě nedosáhli. Doufám, že výsledek dnešního hlasování je jen špatným vtipem či nedorozuměním. A na příští valné hromadě toto znění úpravy stanov schváleno bude,“ vyjádřil se generální sekretář Jan Pauly.

Dlouhodobý svár: Čechy versus Morava

Na česko-moravském principu je Fotbalová asociace ČR, která dříve vystupovala pod názvem Českomoravský fotbalový svaz, budována od vzniku samostatné republiky.

Moravská komora je na valné hromadě početně slabší, historicky však měla podle znění původních stanov právo zablokovat volbu předsedy. Jinými slovy: s volbou předsedy fotbalové asociace musely souhlasit obě komory, tedy česká i moravská.

Několikrát to vedlo k tomu, že se předseda volil složitě, naposledy v roce 2017. Tehdy byli delegáti z Čech pro Martina Malíka, zatímco Morava dávala přednost Petru Fouskovi.

V prosinci 2017 dorazil na mimořádnou valnou hromadu FAČR do Nymburka Grigorij Surkis, který jménem FIFA a UEFA otevřeně vyhrožoval moravské komoře, že pokud nepřistoupí na úpravu stanov, která by blokování volby předsedy asociace znemožnila, uvalí mezinárodní fotbalové organizace na český fotbal nucenou správu.

Morava se tehdy podvolila, od té doby se ve 3. kole předsednické volby hledí na prostý součet hlasů napříč plénem valné hromady, bez ohledu na rozdělení do komor. Podle těchto nových pravidel byl tehdy zvolen i Martin Malík.

Aktuální návrh úpravy stanov, který by do struktury volených funkcí přidal „povinnou ženu“ coby další figuru, jejíž volbu by mohla podle stejných pravidel jako předsedu protlačit česká komora, ale dnes Morava zablokovala.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučené